Rätt att bli delgiven misstanke för brott

2011-11-23 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej har blivit "kallad till förhör i pågående förundersökning gällande misstänkt trolöshet mot huvudman alt förskingring" så stod det i kallelsen från polisen. har sköt kassabok åt pensionär på boende, god man polisanmält mig. Är oskyldig enligt mig själv utan anser att den gode manen ej skött sig. Är det bara ett förhör där de vill ha min sida av historien eller är jsg anklagad för brott ?(ringde polisinspektören och hon sa att de ville ha min historia). Ska man ha ombud/advokat eller hur fungerar det.
Lina Radovic |Då förundersökningen kommit så långt att någon skäligen misstänks för brottet, skall han, då han hörs, underrättas om misstanken, se 23 kap. 18 § rättegångsbalken. https://lagen.nu/1942:740 Jag rekomenderar dig att i första hand ringa polisen och fråga hur det ligger till. Om du ska höras i egenskap av misstänkt rekomenderar jag dig att hos polisen begära en offentlig försvarare (advokat) hos polisen. Det är alltid bra att ha en advokat närvarande vid förhör även om man anser att man inte är skyldig till det eventuella brottet. Du kan också själv ta kontakt med en advokat i din hemstad och fråga om råd i din aktuella situation. Ifall du inte känner till någon advokat kan du använda dig av sökmotorer på internet eller t.ex. eniro.

Stöld eller olovligt brukande?

2011-07-29 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Jag har en son som är 20år, som jag inte har vårdnad om, som inte är folkbokförd hos mig. En kväll när jag sov, stal han min bil med nycklar, han har inget körkort, och krockade med ett hus och skrotade bilen. Jag anser detta är stöld, men försäkringsbolaget anser olovligt brukande och att försäkringen inte gäller. Är det riktigt? Tacksam för svar.
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! För att en handling skall ses som stöld enligt 8 kap 1 § i brottsbalken, krävs det dels att man stjäl något som någon annan har i sin besittning, samt att man har tillägnelseuppsåt. Enligt uppgifterna jag har fått i din fråga var din son hemma hos dig, vilket innebär att han troligen hade tillgång till nycklarna. Förmodligen är inte heller kravet på tillägnelseuppsåt uppfyllt, då din son inte tog bilen för att försöka göra den till sin. Olovligt brukande, brottsbalken 10 kap 7 §, blir aktuellt när en person brukat någon annans sak och därigenom vållar skada eller olägenhet. Utan att veta mer än vad du angett i din fråga låter det som det är olovligt brukande din son gjort sig skyldig till. Hur försäkringsbolagens villkor och avtal ser ut är olika från bolag till bolag. Jag kan tyvärr inte svara på om ditt försäkringsbolag har rätt i att inte försäkringen gäller. Hoppas mitt svar har gett dig någon hjälp! Med vänliga hälsningar

Skyldig att anmäla upphittad klocka till polismyndighet eller ägare

2011-05-05 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej Om en person hittar, exempelvis en klocka, på gatan och denne inte anmäler detta samt att denne börjar använda den själv. Hur bedöms då dessa förfaranden? MVH
Mathias Gunnervald |Hej, I 10 kap. 8 § brottsbalken (BrB) stadgas att den som inte fullgör vad som i lag är stadgat om tillkännagivande av hittegods döms för fyndförseelse till böter. I 1 § lagen (1938:121) om hittegods stadgas en skyldighet för den som hittar något att utan oskäligt dröjsmål anmäla fyndet hos polismyndigheten eller hos ägaren, om han är känd. Vad som är att se som utan oskäligt dröjsmål är inte helt glasklart, men om klockan lämnas till polismyndighet eller till ägaren inom en vecka anses det vara godtagbart. Om du underlåter att anmäla fyndet till polismyndigheten eller till ägaren och samtidigt tillägnar dig klockan i syfte att bruka den, kan du göra dig skyldig till olovligt förfogande, 10 kap. 4 § BrB. Om klockan skadas eller vanvårdas då du har den i din besittning kan du dömas för olovligt brukande med stöd av 10 kap. 7 § BrB. Vänligen,

Olovligt förfogande

2011-01-19 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |En vän fick lov att tillfälligt lägga sina däck i mitt förråd i oktober. Nu har hon sagt upp bekantskapen med mig. Jag vill då inte längre hysa hennes däck. Kan jag meddela henne att däcken skall vara borta till den siste januari - i annat fall kan jag göra vad? Slänga dom, sälja dom??????
Carina Persson |Hej! Du bör kontakta din vän och be henne hämta däcken. Om du gör dig av med däcken gör du dig skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4 § BrB (https://lagen.nu/1962:700). Du kan ställa ett krav på att hon skall hämta dem innan en viss tid men var noga med att hon verkligen får chansen att komma och hämta dem. Vänliga hälsningar

Förskingring

2011-10-31 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om person A och B samköper något och kommer överens att dela på betalningarna och person A ger person B pengar för avbetalningar men person B tar pengarna för eget bruk trots överenskommelsen, vad klassas det som? Stöld eller bedrägeri? Bevis i detta fall finns i en lång sms-historik. Mvh
Jean Lo |Hej! Som du beskriver situationen kan det om _förskingring_ enligt 10 kap 1 § Brottsbalken: https://lagen.nu/1962:700#K10P1S1 Enligt dina uppgifter har A och B kommit överens om att B ska ta emot A:s pengar. Det kan således inte handla om _stöld_ enl. 8 kap 1 § BrB för att det föruttsätter att B *olovligen* ta A:s pengar: https://lagen.nu/1962:700#K8P1S1 Det handlar inte heller om _bedrägeri_ för att B inte har lurat fram pengarna från A, se 9 kap 1 § BrB: https://lagen.nu/1962:700#K9P1S1 För att alla rekvisiten för förskingring uppfylls måste förskingringshandlingen också innebära vinning för A (t.ex. att han köper något annat för pengarna) och skada för B (han gar givit pengar men inte fått en vara). Om penningbeloppet ifråga är lågt så kan det handla om _undrandräkt_ enligt 10 kap 2 § BrB: https://lagen.nu/1962:700#K10P2S1 Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, hör av dig om något är oklart! Med vänliga hälsningar

Fodervärd vägrar lämna tillbaka djuret

2011-06-15 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Om man lånar ut en hund på halvfoder åt en person då man ej har tid själv. Inget kontrakt skrevs utan det va bara "Passning" som gälde, Nu två år senare vill ägaren ha tillbaka hunden, men hundpassaren vägrar? vem har rätt till hunden
Maja Karlsson |Hej! Om du äger hunden så har du självklart rätt att ta tillbaka den. Om ni inte kommit överens om någon tid personen ska vara fodervärd så ska du få tillbaka den när du ber om det. Om du inte får tillbaka hunden så gör sig fodervärden skyldig till olovligt förfogande enligt 10 kap 4§ Brottsbalken, som du finner här: https://lagen.nu/1962:700. Vänligen, Maja Karlsson

Medhjälp till förskingring

2011-05-03 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |Tjejens kompis står åtalad för medhjälp till förskingring och åklagaren yrkar på 12mån fängelse.Har hon möjlighet till villkorlig dom alt. max 6mån och chans till fotboja då hon är ej tidigare straffad?
Kerstin Eifrém |Hej och tack för din fråga! Straffskalan för förskingring är fängelse i högst två år (brottsbalken 10 kap 1 §). Om brottet är ringa, dvs mindre allvarligt, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader (brottsbalken 10 kap 2 §). För medhjälp till ett brott, som är aktuellt i din fråga, gäller samma straffskalor. Om er vän blir dömd för brottet bestämmer domstolen vilken påföljd som blir aktuell. Om domstolen bestämmer påföljden till böter, kan detta kombineras med villkorlig dom (brottsbalken 27 kap. 1 §). Att er vän tidigare är ostraffad är till hans eller hennes fördel när domstolen bestämmer hur långt ett eventuellt fängelsestraff skulle bli. Det är dock omöjligt för mig att uttala mig mer exakt om hur många månader som skulle kunna bli aktuellt. Hoppas mitt svar har hjälpt dig!

Anställd lämnar ej tillbaka arbetsgivarens egendom efter avslutad tjänst

2010-04-21 i Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB
FRÅGA |En anställd blev uppsagd från företaget för ca 2 månader sedan. Han har fått kompensation enligt avtalet. Vid uppsägning hade den anställde några värde saker som datorer, telefoner etc. som tillhör företaget. Den anställde hade skrivit på avtal om användning av företagets egendom. Företaget har försökt att kontakta personen för att få tillbaka sina saker utan att lyckas. Den förre detta anställda är inte anträffbar, svara inte på telefon eller mail. Vad kan jag göra for att få tillbaka företagets egendom? Den viktigaste är den information som finns på datorerna.
Ivar Näslund |Det torde kunna vara fråga om förskingring av företagets egendom i enighet med brottsbalken 10 kap 1 §. Rekvisiten som uppräknas i paragrafen är att någon på grund av avtal eller tjänst fått egendom i besittning med skyldighet att redovisa denna sedan tillägnat sig egendomen eller åsidosätter sina skyldigheter. Handlingen skall vidare innebära vinning för honom och skada för den berättigade. Undantäkt är det mildare formen av förskingring som kan komma ifråga om värdet på egendomen är lågt eller det finns förmildrande omständigheter (10 kap 2 §). Det som du kan göra är således att polisanmäla den före detta anställde om han fortsättningsvis vägrar att lämna ifrån sig egendomen. Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700