Vilket brott kan man misstänkas för om man olovligen kliver in i någons bostad?

2020-05-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min kompis ringer polisen och berättar om när kom hem efter jobbet befann sig en kille i hennes lägenheten. Tydligen hade dörren varit öppen och han hade bara klivit in.Kan killen misstänkas för något brott? I så fall vilket?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Eftersom din fråga berör straffrätt så är brottsbalken tillämplig (1 kap. 1 § brottsbalken). Vilket brott kan vara begånget? Den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad gör sig skyldig till hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket brottsbalken). För att man sedan ska kunna hållas personligt ansvarig krävs det att gärningsmannen hade uppsåt till hela gärningen (1 kap. 2 § brottsbalken). Detta följer av skuldprincipen som innebär att enbart den som kan åläggas personlig skuld kan hållas straffrättsligt ansvarig. Sammanfattning Om killen olovligen befann sig i lägenheten kan han misstänkas för hemfridsbrott. Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Grov fridskränkning eller grov kvinnofridskränkning?

2020-04-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min svägerska har levt med en besvärlig man i några år, och deras skilsmässa gick igenom igår. Men han fortsätter med nedvärderande saker, som att rota i smutstvätten för att kolla spår i hennes trosor ( då hon dejtar en annan) , samt i soporna efter kondomer och skickar sms till henne att han vill ta på hennes nakna kropp. Skulle hon kunna anmäla honom för ärekränkning eller dylikt?Tack!
Michaela Iosifidou |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Det finns två bestämmelser som kan vara aktuella i fallet du beskriver.4 kap 4a § BrB reglerar brotten grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Den som begår en brottslig gärning enligt bland annat 3, 4, 6 eller 12 kap BrB mot en närstående eller tidigare närstående person, kan, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, dömas för grov fridskränkning till fängelse i lägst nio månader och högst sex år. Har sådana gärningar begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, kan han i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff. Antalet gärningar måste åtminstone vara två. Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, dömas för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år (4 kap 7 § BrB). Exempel på sådant som i domstolspraxis har ansetts utgöra hänsynslöst agerande är till exempel oönskade telefonpåringningar eller uppvaktningar och andra trakasserier. I ett fall bedömdes tio försändelser till en person under en period om tre månader som ofredande. Med störande kontakter avses kontakter såväl vid personliga sammanträffanden som på annat sätt, såsom vid elektronisk kommunikation.Mot bakgrund av din beskrivning verkar det som att mannen ifråga genom sitt agerande kan ha gjort sig skyldig till ofredanden. Om dessa gärningar utgjort led i en upprepad kränkning av din svägerskas integritet och de dessutom varit ägnade att skada hennes självkänsla, kan han ha gjort sig skyldig till grov kvinnofridskränkning.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att filma någon i smyg i dennes hem?

2020-04-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Jag upptäckte en dold kamera hemma hos mig som mitt Ex har kopplat in utan min vetskap.Jag tittade igenom det som har spelats in och man ser klart och tydligt att hon har kopplat in den.Vi har inte varit tillsammans i över 2 år och hon bor inte hos mig.Jag har lämnat in detta till polisen men undrar vad som kommer att hända nu?Mvh Alexander
Karolina Sundqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Får man filma någon i smyg? Som huvudregel är det tillåtet att filma en person trots att man inte har frågat om tillåtelse. Det är också tillåtet för personen att utnyttja filmen på det sätt som denne själv vill. Den här friheten inskränks dock på olika sätt. Detta sker genom lag i Brottsbalken (BrB). Att i hemlighet filma eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad är olagligt, och man kan då dömas för kränkande fotografering till böter eller fängelse i upp till två år (4 kap. 6 a § BrB). Det spelar alltså ingen roll om filmen eller bilderna senare publiceras, bara själva filmandet/fotograferandet är olagligt. I ditt fallDet ditt ex har gjort är brottsligt och kan leda till straffansvar. Polisen kommer antagligen inleda en förundersökning som, när den är färdig, kommer bedömas av åklagare som avgör om det finns tillräckliga bevis för att väcka åtal i domstol. Eftersom det tydligt syns på filmen att det är ditt ex som kopplat in kameran finns starka bevis. Om åtal väcks blir det rättegång i domstolen. Om det anses vara ett mindre allvarligt brott och ditt ex erkänner kan åklagaren själv utdöma böter, så kallat strafföreläggande. Då blir det ingen rättegång. Hoppas du fick svar på din fråga!

Anses det som kränkande fotografering när någon tar kort på ens bostad?

2020-04-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En person har tagit kort på mitt hem utan att jag ens visste om det. En annan person ringde då och berättade om det inträffade, kan jag anmäla?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Brottet kränkande fotograferingDet brottet som kan bli aktuellt när någon fotograferar en bostad är kränkande fotografering som regleras i 4 kapitlet 6 a § brottsbalken. Av paragrafen framgår bland annat att bilden som den som fotograferar tar ska vara "av någon". Det innebär att en eller flera personer måste fångas på bilden. Av det som framgår av din fråga, det vill säga att en person endast verkar ha fotat ditt hem men inte någon person i hemmet, gör att brottet kränkande fotografering inte kan bli aktuellt, enligt min bedömning. Därför skulle en polisanmälan förmodligen inte leda någon vart i det här fallet. Om det däremot är så att personen som fotograferade tog bild på dig eller någon i hemmet, så bör du göra en polisanmälan.Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen!Vänligen,

Hög musik genom bil, ofredande?

2020-04-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev stoppad idag klockan 23.20 av polisen för att jag spelade för hög musik genom stad.. Dom sa att dom kunde beslagta stereon för det var ett brottsvapen och att jag ofredade människor, är det okej att spela musik genom centrum? Jag hittar inget om det :)
Claudio van der Touw |Hej! Tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är okej att spela hög musik sent på kvällen i ett centrum. Jag utgår i mitt svar på att det bor personer i den omgivning som du spelade musik i. Vad säger lagen? Polisen du träffade på verkade antyda att kunnat göra dig skyldig till brott genom att spela hög musik. Det brott som det skulle kunna handla om är ofredande som regleras i 4:7 brottsbalken (BrB). Ofredande kan utgöras av en mängd handlingar som kränker den utsattes frid. Det kan handla om en knuff, att bli spottad på eller just att bli störd av högt ljud. Det krävs enligt lagtexten att gärningen är ägnad att störa den utsattes frid, detta betyder att det inte krävs att någon faktiskt blev störd utan att den störande gärningen "typiskt sett" kan få den effekten. Detta betyder inte att det du gjorde när du spelade hög musik utgjorde ofredande dock. Dels måste du ha förstått att det du gjorde kunde uppfattas som störande, och dels måste det finnas någon som upplever sig störd. Av din fråga framgår inte att någon ringt polisen och klagat eller något liknande och inte heller hur högt du spelat upp musiken. Min bedömning är att det knappast kan röra sig om en brottslig handling att spela musik som du gjort i centrum. Om du börjar göra det flera gånger trots att du vet att folk störs av det kan den bedömningen ändras. Sammanfattning Sammanfattningsvis kan sägas att det skulle kunna vara brottsligt att spela musik i stan om det är hög volym och görs på ett sätt som kan störa folk i omgivningen. Det ska dock ganska mycket till för att nå dit. MIn rekommendation är att alltid hålla musiken på en lagom nivå som inte stör folk runt omkring dig. Jag hoppas att du med detta fått svar på din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa. Med vänlig hälsning,

Räknas det som ofredande om någon kommer till min lägenhet trots att jag inte vill?

2020-04-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag är efter en skilsmässa och vi har gemensam två barn. Barnen bor heltid med mig. Enligt SOC och mig barnens pappa har inga föräldrar förmåga. Han prioriterar sina behöv och ny partner framför barnen. Han är dömd för fysisk misshandel på mig. Jag och barnen levde många år med psykisk misshandel och känslomässig utnyttjande samt hans missbruk av marijuana. Vi var i Familjerätten ang. att få hjälp med bas kommunikation och umgänge. Familjerätten och Familjefrid klarar inte hjälpa med detta för att pappan har inga vilja att samarbeta.Pappan vägrar avtala tid att umgås med barnen och brukar höra av sig när passar honom. Om vi har andra planer, säger han att jag förbjuder barnen träffa honom. På sistone började dyka han upp framför min lägenhet, för "att han vill träffa barnen" och han pratat med barnen tidigare att träffas (han aldrig avtalar med mig umgänge, utan han kontaktar barnen som är 11 och 12 år gamla). Jag sagt, skrev till honom att jag önskar mig inte han närvaro nära min lgh. Igår han begick ofredande brott (polisanmälde detta) och idag dykt han upp framför mina dörr.... Nu är rädd ... verkligen... kollar hela tiden om dörren är låst...Undrar om detta går att polisanmäla som stalkning? Trakasserier?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Precis som du redan har angett i din anmälan ses det som ofredande när dina barns pappa dyker upp framför din lägenhet och påtvingar dig störande kontakter trots att du motsatt dig detta (4 kap. 7 § brottsbalken). I din fråga skriver du att barnens pappa kommer förbi för att han vill träffa barnen. Som huvudregel har barn rätt till en nära och god kontakt med båda sin föräldrar (6 kap. 2 a föräldrabalken). Barn har därför som en huvudregel rätt till umgänge med den föräldern barnen inte bor tillsammans med (6 kap. 15 § föräldrabalken). Är det så att ni har en dom eller ett avtal om umgänge måste det följas av dig, annars gör du dig skyldig till umgängessabotage. När pappan inte har sina umgängesdagar har han ingen rätt att få träffa barnen. Rätten kan på pappans begäran besluta om när umgänge ska föreligga mellan honom och barnen (6 kap. 15 a föräldrabalken), det är enbart då han har rätt att träffa barnen och kan inte begära någon tid med barnen utöver det. Om ni inte har någon befintligt dom eller ett avtal som reglerar umgänget mellan barnen och pappan, rekommenderar jag att ni på någon av sätten får umgänget rättsligt fastställt. Hoppas att du fick svar på din fråga!

Är det olagligt att fotografera någon som sover?

2020-04-26 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!Min kompis träffade en kille under en engångsgrej och dagen efter berättade han att han tagit bilder och videor på henne när hon sov. Jag kan inte alla detaljer men hon visste inte om detta och har inte gett samtycke till det. Jag tror också att hon var naken eller iallafall bara i underkläder. Tjejen är 18 år och killen 25, ifall det spelar roll...Min fråga är då, är det olagligt? Isåfall vilket straff kan personen få och hur lång tid skulle rättsprocessen ta? (På ett ungefär/i genomsnitt)Tack på förhand!
Elise Sohlberg |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga rör brott och straff och reglerna om detta hittar vi i brottsbalken (BrB).Det är olagligt att fotografera någon i hemlighet i privata sammanhang:Det finns inte något generellt förbud mot att fotografera någon utan samtycke. Däremot finns det en bestämmelse om kränkande fotografering i 4 kap. 6 a § BrB. Bestämmelsen innebär att det är olagligt att fotografera någon i hemlighet om personen befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme.Eftersom din kompis sov och inte hade givit samtycke till fotografierna och videorna, samt var inomhus i en bostad är rekvisiten för kränkande fotografering uppfyllda. Det finns en undantagsbestämmelse som anger att fotograferingen inte är straffbar om den med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig. Denna undantagsbestämmelse tar dock framförallt sikte på massmedias rätt att påtala offentliga missförhållanden och jag kan inte se en anledning att den skulle kunna tillämpas här. Sammanfattningsvis har killen gjort sig skyldig till kränkande fotografering och straffet för detta är böter eller fängelse i högst två år. Hur lång tid skulle en rättsprocess ta?Det är jättesvårt att säga i förväg hur lång tid en rättsprocess kommer ta eftersom det är väldigt olika från fall till fall. Efter ett brott anmäls till polisen inleds en förundersökning. Hur lång tid förundersökningen tar beror på hur komplicerad utredningen är, hur många personer som måste förhöras och om kriminaltekniska utredningar måste göras. Något att förhålla sig till är att om den som blivit utsatt för brott är under 18 år måste förundersökningen vara klar inom 3 månader efter polis och åklagare vet vem som har begått brottet. Situationen som du beskriver verkar relativt okomplicerad att utreda så förundersökningen borde inte dra ut allt för mycket på tiden men det är omöjligt för mig att säga någon generell tid. Efter förundersökningen är klar beslutar åklagaren om det finns tillräckliga bevis för att styrka att brottet har begåtts och om åtal ska väckas. Om åtal väcks ska tid för huvudförhandling bestämmas och när detta blir beror på hur mycket domstolarna har att göra eftersom förhandlingen sätts på närmaste lediga tid. Statistik från Attunda tingsrätt 2018 visar att handläggningstiden där och då var ca 2,9 månader från det att målet kom in till tingsrätten till dess det var avgjort. Själva huvudförhandlingen brukar dock gå på en dag om brottet inte är särskilt komplicerat och domen meddelas oftast muntligt efter huvudförhandlingen är klar.Sammanfattning och handlingsplan:Sammanfattningsvis är det olagligt att fotografera någon som sover i en bostad utan personens samtycke och straffet för detta är böter eller fängelse i högst 2 år. Hur lång tid en rättsprocess tar varierar från fall till fall men huvudregeln är att alla brott ska utredas så skyndsamt som möjligt. Hur lång tid rättsprocessen tar beror bland annat på hur komplicerat ärendet är. Jag rekommenderar att du eller din kompis anmäler händelsen till polisen så snart som möjligt. Det är alltid värt att anmäla ett brott oavsett om man tror att det kommer leda någonvart eller inte. För att anmäla brott kan du/ni ringa 114 14 eller besöka en polisstation.Hoppas du fick svar på din fråga och lyckat till!Vänliga hälsningar,

"du är ute på hal is" - olaga hot?

2020-04-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag fick härom natten ett sms från mitt ex's nya tjej, där hon bla skrev att "jag va ute på hal is".Hon skrev på mitt ex's mobil & han hade lagt sig & visste därför ingenting. Får man verkligen göra så?Mvh Anette
Jonathan Lengyel |Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!Hur jag tolkar din frågaJag tolkar din fråga som att du möjligtvis upplever det som personen i fråga har skrivit till dig som hotfullt, och att du undrar om det kan utgöra något brott i lagens mening.Brottet olaga hotI 4 kapitlet 5 § brottsbalken finns brottet olaga hot föreskrivet och det är det här brottet som ligger närmast tillhands i din situation. I paragrafen står följande:"den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år."Först och främst krävs att hotet avser en brottslig gärning. Av det du har skrivit i din fråga framgår inte något hot om brottslig gärning, vilket innebär att ett av rekvisiten i brottet olaga hot inte är uppfyllt. Inte heller kan det som framgår av frågan vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla i paragrafens mening. Det innebär att det som personen i fråga har skrivit till dig inte kan utgöra brottet olaga hot. Inte heller kan det utgöra något annat brott i svensk straffrätt. Jag hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,