Olaga identitetsanvändning

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om det är olagligt om någon utger sig för att vara någon annan på sociala medier och använder en annan persons bild men ett annat namn och att personen använt den andra personens bild kommer aldrig till hans eller hennes kännedom?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av att veta detta agerande kan utgöra något brottlsigt.Detta bör enligt min mening kunna vara olaga identitetsanvändning. Brottet innebär att man använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne. För att det ska vara brottsligt krävs också att det medför skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter man har använt (4 kap. 6 b § BrB). Det krävs inte att man använder en annan persons fysiska ID-handling, utan det räcker att man uppger någon annans personnummer eller andra typer av personliga uppgifter för att det ska vara brottslig. Brottet olovlig identitetsanvändning är inte kriminaliserat på försöksstadiet (4 kap. 10 § BrB). Om man inte lyckas använda en annan persons identitetsuppgifter är det alltså inte brottsligt.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Kan separerade makar tränga sig in andra makes bostad?

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Sedan en längre tid tillbaka bor jag och min fru åtskilda pga. att hon utsatt mig för brott och jag inte tål henne. Men vi är inte skilda. Hon brukar alltid komma in i huset jag bor i bara sådär och provocera mig till bråk, nu senast började vi slåss och polisen fick komma och föra iväg henne. Polisanmälan är upprättad. Men jag undrar, har hon verkligen rätt att tränga sin in i huset och behandla mig så förbannat illa så länge vi är gifta?
Jakob Westling |Hej, och tack att du valde Lawline med din fråga! Om ni bor åtskilda, så har ni båda varsin bostad, så är ett olovligt intrång i lägenheten brottsligt.Det innebär att den som går in i din bostad utan ditt samtycke begår hemfridsbrott enligt 4:6 BRB.Detta gäller även om ni är gifta, det avgörande rekvisitet är att ni har olika bostäder, och hon tar sig in i ditt utan ditt samtycke. Hoppas det besvarade din fråga!

Olagligt att spamma?

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, är det olagligt att spamma ett forum?
Sonja Najim |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om det är lagligt med spamming beror mycket på innehållet i uttalanden. Är det så att uttalanden görs som är brottsliga så gör detta att spammingen blir brottsligt. Men att spamma någon kan vara brottsligt oavsett vad det är som uttrycks. Är det så att ett mycket stort antal meddelanden skickas till en person med avsikt att dessa ska vara störande så finns det en risk för att handlingen utgör brottet ofredande enligt 4 kap. 7 § brottsbalken. För att en handling ska utgöra brottet ofredande så förutsätts det att gärningsmannen vet att de upprepade meddelandena uppfattas som störande. Sedan 2005 har det i Sverige blivit förbjudet med spam till privatpersoner. Om man som privatperson blivit utsatt för spam så kan man anmäla detta hos Konsumentverket, dessvärre är det väldigt få ärenden om spamming som överhuvudtaget behandlas av Konsumentverket. Avslutningsvis så kan spamming vara olagligt oavsett innehåll om det riktas mot en särskild person. Om du har fler frågor så är du varmt välkommen att återvända till oss på Lawline. Vänligen,

Är det lagligt att spela in telefonsamtal utan den andre personens vetskap?

2021-01-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, Jag har under flera gånger haft telefonsamtal med en kille och för inte så länge sedan fick jag reda på, att han spelat in alla våra samtal. Jag hade ingen aning om det och är rädd att personlig information ska utnyttjas på något sätt. Jag hade ingen aning om att han spelade in alla samtal men han erkände det till mig. Han har även spelat in andra människors samtal utan deras tillåtelse för att samla på sig "bevis", som han kan ha nytta för om någon ljuger. Är det lagligt att göra så?
Sanna Wall |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Brottsbalk (1962:700), nedan kallad BrB. Olovlig avlyssningI 4 kapitlet 9a § BrB regleras brottet olovlig avlyssning, vilket är det brott som är aktuellt vid inspelning av t.ex. telefonsamtal. Huvudregeln är att det inte är tillåtet att spela in samtal mellan andra om de inte är medvetna om att inspelningen äger rum. Detta gäller dock inte om den som spelar in samtalet själv deltar i samtalet. Det är alltså tillåtet att spela in ett samtal så länge man själv deltar i konversationen. FörtalDu skriver att du är rädd att personlig information om dig ska utnyttjas på något sätt. Eftersom jag inte vet vilken typ av information du är rädd att han ska utnyttja eller på vilket sätt du är rädd att han ska utnyttja informationen så är det svårt för mig att svara på vad konsekvenserna skulle kunna bli. Beroende på vad det är för information så skulle brottet förtal kunna bli aktuellt om informationen skulle spridas vidare (5 kapitlet 1 § BrB). Om killen genom att sprida informationen vidare pekar ut dig som brottslig eller klandervärd i ditt levnadssätt eller sprider uppgifter om dig som är ägnade att utsätta dig för andras missaktning, så kan han dömas för förtal. SammanfattningSå länge den här killen har deltagit i konversationen har han inte begått något brott då han spelat in samtalen. Om han sedan sprider informationen vidare och denna information faller under förtalsbrottet (t.ex. om han sprider information att du har begått ett brott) så kan han dömas för förtal. Hoppas svaret har varit till hjälp! Har du fler frågor är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen. Mvh

Olaga identitetsanvändning

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej jag undrar om det är olagligt om någon utger sig för att vara någon annan på sociala medier och använder en annan persons bild men ett annat namn och att personen använt den andra personens bild kommer aldrig till hans eller hennes kännedom?
Oscar Rudén |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du är intresserad av att veta detta agerande kan utgöra något brottlsigt.Detta bör enligt min mening kunna vara olaga identitetsanvändning. Brottet innebär att man använder en annan persons identitetsuppgifter och utger sig för att vara honom eller henne. För att det ska vara brottsligt krävs också att det medför skada eller olägenhet för den vars identitetsuppgifter man har använt (4 kap. 6 b § BrB). Det krävs inte att man använder en annan persons fysiska ID-handling, utan det räcker att man uppger någon annans personnummer eller andra typer av personliga uppgifter för att det ska vara brottslig. Brottet olovlig identitetsanvändning är inte kriminaliserat på försöksstadiet (4 kap. 10 § BrB). Om man inte lyckas använda en annan persons identitetsuppgifter är det alltså inte brottsligt.Hoppas att detta var svar på din fråga!

Hur lång preskriptionstid har brottet grov kvinnofridskränkning och vad krävs för att ett åtal ska väckas?

2021-01-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej ! Jag har en fråga gällande kvinnomisshandel.Min tidigare sambo (som jag även har barn med) står åtalad för grov kvinnofridskränkning mot sin nuvarande flickvän (som han har barn med). Jag har läst om våldet hon blivit utsatt för och ser att det är nästan identiskt med de han utsatte mig för under vår relation och känner mig nu modig nog att anmäla honom, men kan jag anmäla honom ?Jag levde tillsammans med mannen i början av 2010 till slutet av 2013. Typ av våld som förekom var föremål som kastades i mitt ansikte, puttar, fasthållning med skrik direkt i ansiktet, tvång till abort, lyft i hals, släpad i håret, upptryckt eller nertryckt mot möbler, sex utan samtycke vid söm och ett tillfälle av hot om att ta mitt liv. Skador som uppkom var svullnad och blånad av öga, blåmärken på halsen, håravfall, svullnat och ömt finger samt blåmärken över rygg.Jag sökte aldrig vård för mina skador och har heller ingen dokumentation i form av bilder. Det som finns i form av bevis av skadorna är vittnesmål från vänner, bekanta och arbetskollegor som sett att skadorna varit där. Räcker detta för att väcka åtal ? Hur fungerar det med preskriberingstiden ? Kan jag pga denna bara anmäla honom för delar av våldet ? Vore så tacksam för svar !
Hilma Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Först vill jag säga att jag beklagar vad du blivit utsatt för. Jag hoppas att du idag mår bra, trots tidigare omständigheter.Jag uppfattar din situation som att du i ett tidigare samboförhållande blivit utsatt för våld. Detta pågick mellan år 2010 till och med 2013. Du känner nu att du har mod att anmäla honom, och undrar om det fortfarande är möjligt. Jag tolkar även din fråga som att du undrar om det räcker med vittnen till de skador du fått under denna period för att väcka åtal.PreskriptionstidPreskriptionstid är inom den tid som en åklagare kan väcka åtal mot en gärningsman för att målet ska kunna hamna i domstol och gärningspersonen ska kunna dömas. Man kan även säga att preskriptionstid är den tidsperiod som brottet kan leda till en påföljd. Anmäler man ett brott efter att preskriptionstiden löpt ut, kan alltså ingen påföljd dömas ut för det begångna brottet. Regler om preskriptionstid finns i brottsbalken, förkortad BrB.Preskriptionstiden för brott är beroende av vilket som är det högsta straffet, även kallat påföljd, som kan dömas ut för det aktuella brottet (35 kap. 1 § BrB). Till exempel så om man begår ett brott där högsta straffet som kan utdömas är fängelse 10 år, får detta betydelse för hur lång preskriptionstid som brottet får. Du nämner att ditt ex nu är anmäld för grov kvinnofridskränkning, och att det våld som är anmält är i princip identiskt med ditt. Det högsta straffet som kan utdelas för grov kvinnofridskränkning är fängelse i sex år (4 kap. 4a § BrB). Detta ger en preskriptionstid på 10 år (35 kap. 1 § 1 stycket 3 punkten BrB). Det betyder att det fortfarande finns en möjlighet att mannen kan åtalas och även dömas till påföljd för det som han utsatte dig för under åren 2011 till 2013, om brottet kan klassificeras som grov kvinnofridskränkning.Väcka åtalRegler om åtal finns i rättegångsbalken, förkortad RB.Vid ett åtal för brott så ska en förundersökning inledas (23 kap. 1 § RB). Vid en sådan förundersökning så ska det utredas vem som skäligen kan misstänkas för brottet och om tillräckliga skäl föreligger för åtal (23 kap. 2 § RB). Det betyder att det är åklagaren som undersöker om det finns tillräckliga skäl för att åtala ditt ex. Det är nämligen så att vid en sådan bedömning ska åklagaren utgå från att gärningsmannen i fråga kan bli dömd för brottet. Jag kan därför inte svara helt klart på om det kommer räcka för att väcka åtal för brottet kvinnofridskränkning, då det är en bedömningsfråga.Sammanfattning och rekommendationDet finns fortfarande en möjlighet att väcka åtal för brottet grov kvinnofridskränkning, för de händelser som skett år 2011 till 2013. Det kommer i så fall göras en förundersökning och åklagaren kommer göra en bedömning om det finns tillräckliga skäl för att väcka åtal mot mannen.Om du väljer att anmäla mannen, är min rekommendation att du kontaktar en jurist som kan hjälpa dig framåt. Du kan kontakta en av våra jurister här: https://lawline.se/bokaDu kan även rådfråga oss via telefon, om du har fler funderingar: 08-533 300 04Jag hoppas att jag besvarat din fråga, och att din situation löser sig på bästa sätt!Vänligen,

Är det ett brott att vistas på annans hus utan tillåtelse?

2021-01-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag upptäckte av en tillfällighet den 24/12 kl1100 att min granne hade rest en stege mot mitt garage och sprang omkring på mitt garagetak.Jag frågade honom "Vad gör du där".Grannen svarade, "Jag letar efter min drönare"Jag sade,"Varför var du inte ringt på"Grannen replikerade "Jag vill inte prata med dig" tog stegen och gick.Dagen efter försökte jag tala med grannen om hans tilltag men han vägrar att tala med mig.Jag har bott i mitt hus i över 25 år och har alltid har ett gott förhållande med alla mina grannar med grillfester och att vi har hjälp varandra med olika saker tex svara på handlingar till olika myndigheter.När den nya grannen flyttade in så har grannsämjan förändrats katatrofalt.Grannen tilltalar mig med "Tyskkärring åk hem" och beskyller mig för för olika saker vilket saknar all grund.Jag känner en otrygghet med en granne som gör vad han vill på min tomt och på mina tak utan att dessförinnan tala med mig och be om lovKan jag anmäla grannen för olaga intrång eller dylig för att få stopp på han betende,Tacksam för svarJa skriver i jagform åt en bekant
Frida Deivard |Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Enligt 4 kap. 6 § brottsbalken (BrB) döms den som olovligen intränger där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, till hemfridsbrott. Påföljden är böter. Enligt paragrafens 3 st. kan fängelse (högst två år) bli aktuell påföljd om brottet är att anse som grovt. Att vistas på annans tak utan tillåtelse är att betrakta som ett hemfridsbrott, vilket betyder att din bekanta kan polisanmäla sin granne. Det gäller även om någon är olovligt på annans tomt, det vill säga i "hemfridszonen". Hemfridszonen är området närmast bostads- och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder denna del av annans tomt, med andra ord den del av ägd mark som ej faller inom allemansrätten, är det alltså även fråga om ett hemfridsbrott. Hoppas du är nöjd med svaret! Vänligen,

Olaga hot, 4 kap. 5 § BrB

2021-01-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag gick in på min sons skolgård och skällde ut en klasskamrat till honom som trakasserat och mobbat honom. Jag sa att om något liknande sker igen ska jag säga till min son att slå honom allt vad han orkar. Har jag gjort mig skyldig till ett brått? Mvh Joakim
Anna Liss |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Det brott det kan bli tal om är olaga hot (4 kap. 5 § brottsbalken). Brottet beskrivs som att någon "hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom". Det krävs alltså dels att själva hotet ska gälla hot om brottslig gärning, exempelvis misshandel, vilket i det här fallet är uppfyllt. Även om hotet inte gäller att du skulle begå misshandeln fysiskt skulle en person som ber en annan att utföra en misshandel antingen dömas för gärningen tillsammans med den andra i enlighet med principen om gärningsmannaskap eller dömas för medhjälp alternativt anstiftan till gärningen. I och med att det i det här fallet rör din son skulle du sannolikt anses ha begått misshandeln genom att be honom slå någon annan. Det spelar inte heller ingen roll om den som hotar inte avsett att fullfölja det som hotas med. Brottet fullbordas genom att hotet uttrycks. Det krävs också att hotet måste kunna tas på allvar av den som blir hotad. Det måste kunna antas att personen känner allvarlig fruktan av hotet. Det krävs däremot inte att personen faktiskt blivit rädd utan det som krävs är att man kan anta att personen i situationen skulle kunna blivit rädd av uttalandet. I det här fallet verkar det vara någon som ser sig som överlägsen, men kanske inte gentemot dig som säger hotet. Det kan alltså i det här fallet vara tal om olaga hot. Vänligen,