Försök till hemfridsbrott

2021-06-22 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej fråga! något brott? någon försökte bryta sig in i min lägenhet, genom att öppna brevlådan och rycka i dörren? kanske var reklam kille. jag kan inte bevisa vem det är . svårt att polisanmäla om ja inte har bevis.
Aglaia Pavlova |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om en person som försökt bryta sig in i din lägenhet genom att öppna din brevlåda och rycka i din dörr gjort sig skyldig till något brott.Försök till hemfridsbrott är inte kriminaliseratBrottet som i första hand aktualiseras i samband med din fråga är hemfridsbrott – den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § brottsbalken). Som du beskriver det har dock ingen trängt in i din lägenhet utan försökt att göra det. Försök till hemfridsbrott är inte kriminaliserat. Det blir därmed omöjligt att hålla personen straffansvarig på denna grund.Personen kan möjligtvis hållas ansvarig för ofredandeAtt rycka i någon annans dörr och öppna annans brevlåda skulle möjligtvis kunna utgöra ofredande – den som utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt för ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). I ditt fall är det inte givet att de enstaka handlingarna är tillräckligt allvarliga för att utgöra ofredande men om personen i fråga upprepar beteendet ett flertal gånger i framtiden skulle det vara möjligt att hålla honom eller henne straffansvarig för just ofredande genom störande kontakter.Min rekommendation till digFör att sammanfatta det sagda – utifrån din beskrivning framstår det som att personen som ryckt i din dörr inte kan hållas ansvarig för något brott. Det blir därför även mindre relevant att diskutera bevisproblematiken som du upplever. Om de störande kontakterna fortsätter i framtiden så skulle jag dock rekommendera att göra en anmälning till polisen eftersom det då skulle kunna utgöra ofredande.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Är det straffbart att fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?

2021-06-20 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag undrar om det är straffbart att i hemlighet och på avstånd fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?
Emma Johannesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till brottsbalken (BrB).Är det straffbart att fotografera ett naket par som har sex ute i naturen?Det finns ett brott som heter kränkande fotografering, vilket man kan dömas för om man i hemlighet tar bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme (4 kap. 6a § BrB). Detta brott hade man alltså kunnat dömas för om personerna hade befunnit sig i sitt hem då bilden tas, men då personerna befinner sig ute i naturen är det inte möjligt att dömas för kränkande fotografering.Däremot finns det ett annat brott som heter olaga integritetsintrång, vilket man kan dömas för om man gör intrång i någons privatliv genom att sprida en bild på till exempel någons sexualliv eller bild på någons helt eller delvis nakna kropp (4 kap. 6c § BrB). För att spridningen av bilden ska vara brottslig krävs att den är ägnad att medföra allvarlig skada på privatlivet och den personliga integriteten för den som bilden rör. Spridningen ska alltså kunna leda till psykiskt lidande eller andra allvarliga negativa konsekvenser för den enskilde. Med spridning av bilden avses att den görs tillgänglig för mer än ett fåtal personer. Detta kan ske till exempel genom att publicera den på sociala medier.Sammanfattningsvis är det alltså inte brottsligt att endast fotografera någon som har sex ute i naturen, däremot kan det vara brottsligt att sedan sprida bilden vidare. För olaga integritetsintrång kan man dömas till böter eller fängelse i högst två år.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Kan man klättra på statligt eller privat ägt tak?

2021-06-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1Hej, om vi tänker oss att man klättrar upp på ett tak som ägs av staten eller är privat ägt för att t.ex titta på solnedgången, utan att förstöra något. Kan man bli dömd för ett brott då?
Maia Sadek |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!De flesta reglerna om brott finns i brottsbalken (BrB). Om du klättrar på ett hus där någon har sitt boende eller exempelvis byggnader som skolor och dagis begår du brottet olaga intrång (BrB 4 kap. 6 §). Högsta domstolen har sagt att brottet olaga intrång handlar om att ta sig in på utrymmen som inte är tillgängliga för allmänheten (se rättsfallet NJA 1995 s. 84). En skola eller ett dagis är inte ett utrymme som vem som helst får gå in på (se rättsfallet RH 2009:60). Det gäller även väggarna och taket på skolor och dagis. Med andra ord får du inte klättra där om du inte har tillstånd!Hoppas du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Är det brottsligt att befinna sig på en byggarbetsplats?

2021-05-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vad kan man få för straff om man tar sig in på en byggarbetsplats utan att bryta sig in?
Leo Pizarro Vargas |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straff regleras i brottsbalken (BrB). Utifrån omständigheterna avses att någon inträder en byggarbetsplats där kanske en grind har lämnats olåst. Där man rent tekniskt kan ta sig in utan att fysiskt bryta sig in. Skillnaden är att man eventuellt, förutsatt att man inte förstör något, omöjliggör att straffas för skadegörelse (12 kap. 1 § BrB). Däremot gör man sig fortfarande skyldig för straffet olovligt intrång (4 kap. 6 § andra stycket. BrB). Straffet enligt normalgraden medför böter, är brottet att anses som grovt kan straffet bli fängelse i högst två år. För att det ska anses som grovt olaga intrånghar praxis angett vissa omständigheter som är avgörande för gränsdragningen. Bakomliggande syftet och utsträckningen av planering bakom brottet. Användandet av hjälpmedel, om det har utövats våld eller skada på egendom. Varaktigheten av intrånget och även om intrånget har påverkat någon anställd har varit omständigheter som beaktats. SlutsatsDet är svårt att ta ställning utan att veta exakta omständigheterna. Men slutsatsen är att det är brottsligt att befinnas på en byggarbetsplats om du inte är behörig att vistas där. Även om man inte "bryter" sig in. Hoppas detta svarar på din fråga, har du frågor eller ytterligare funderingar är det bara att kontakta Lawline igen!Med vänliga hälsningar,

Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?

2021-06-21 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min sambo spelar in, filmar mig, när vi blir ovänner. Han har dock tidigare erkänt att han gjort det och fortsätter med att göra det, när vi bråkar. Jag blir ännu mera upprörd när han gör detta fast jag bett honom att sluta med att filma mig och tjafset är i gång om det. Han har sparat dessa filmer i sin mobil.Är det lagligt att filma utan att jag godkänt det i hemmet, när vi bråkar?
Karin Pihl |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din sambo gör något olagligt när han filmar dig när ni blir ovänner hemma.För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB).Är det lagligt att filma vid bråk i hemmet utan godkännande?Utgångspunkten är att det är fritt att filma vem och vad man vill, samt att sedan fritt utnyttja filmen hur man vill. Denna frihet inskränks dock genom brottsbalken – BrB.De brott jag utifrån din bedömer är relevanta att förklara är brotten kränkande fotografering och ofredande.Kränkande fotograferingBrottet kränkande fotografering regleras i 4 kap. 6a § BrB och innebär att det är otillåtet att filma eller fotografera någon i hemlighet utan personens tillstånd. Vidare krävs även att personen som filmas inte befinner sig på en allmän plats. I ditt fall är det klart att du inte befann dig på en allmän plats, ni har ju varit hemma. Däremot är det mer tveksamt om kravet på att filmandet ska ske i hemlighet är uppfyllt. Av frågan förstår jag det som att du är medveten om att han filmar dig när ni bråkar och att du till och med påtalat detta som något problematiskt eller liknande. Det är därför något tveksamt om brottet kränkande fotografering är uppfyllt.Är det däremot så att du är omedveten om filmandet, dvs. att han gör filmandet i hemlighet, och att du blir medveten om detta först senare varje gång samtidigt som du under bråken verkligen tror att han inte filmar så kan brottet kränkande fotografering bli aktuellt.OfredandeMin bedömning är att brottet ofredande inte är lika relevant som brottet kränkande fotografering men jag kommer ändå kort förklara brottet här. Ofredande regleras i 4 kap. 7 § BrB och innebär att om någon är hänsynslös eller på annat sätt utsätter någon annan för störande kontakter kan denne göra sig skyldig till ofredande. Brottet ofredande blir aktuellt endast som gärningen är ägnad att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Ofredande blir aktuellt här eftersom upprepade gånger filma en person eller agera på ett kränkande och störande sätt kan i sig vara förbjudet genom brottet ofredande.Min bedömning är dock att det framförallt är brottet kränkande fotografering som eventuellt blir aktuellt och att det är mindre sannolikt att brottet ofredande är aktuellt.SammanfattningDet är alltså som utgångspunkt fritt att filma någon annan och sedan även fritt att göra vad man vill med filmen. Som utgångspunkt är alltså det din sambo gör helt tillåtet och strider inte mot någon lag. Däremot finns det brott i BrB som inskränker denna frihet. De brott jag tog upp här är kränkande fotografering och ofredande. Av dessa är framförallt kränkande fotografering det brott som eventuellt kan bli aktuellt. Där krävs dock att filmandet har skett i hemlighet, vilket enligt min bedömning utifrån din fråga är tveksamt.Känner du att filmandet som din sambo gjort stämmer överens med beskrivningen av något av brotten ovan så är mitt råd att anmäla.Hoppas du fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Bli fotograferad på sin egen tomt

2021-06-19 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag är en man med utländsk bakgrund, min fru brukar gå i våra trädgård med underkläder och njuta solen. Men denna vecka fick jag veta att min granne tog en bild på samma plats där min fru sitter o njuter solen från sin fönster . Nu vi känner ingen säkert i mitt hus samt min fru kan inte går o sitta på trädgård. Har min granne rätt att ta bild på min trädgård utan min tillåtelse?
Fredrik Nygren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår din fråga som att du undrar över om det enligt lag är tillåtet att fotografera någon på dennes tomt/ i dennes trädgård. Eller med andra ord, om det finns någon lag som hindrar någon (i ditt fall en granne) från att ta bild på din fru när hon befinner sig på eran tomt. Det korta svaret på din fråga är att det inte finns någon lag som innebär att det inte är tillåtet för din granne att fotografera din fru när hon är ute på eran tomt. Det som skulle kunna aktualiseras är hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Det förutsätter dock att den som fotograferar har gått in på eran tomt och som jag förstår din fråga har det inte skett. Du kan läsa mer om hemfridsbrott här.Det är inte kränkande fotografering att fota in någon annans tomtDet finns en bestämmelse som kallas för kränkande fotografering. Den innebär att det inte är tillåtet att i hemlighet ta kort på någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme. (4 kap. 6a § brottsbalken) Ditt beskrivna scenario kan dock inte heller röra sig om sådan kränkande fotografering som omfattas av den nämnda bestämmelsen. Förbudet tar nämligen exklusivt sikte på sådana utrymmen som är avsedda för privata förhållanden, vilket exemplifieras i lagtexten med "inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme". Vad som menas med "annat liknande utrymme" har i praxis tolkats snävt och däribland har det då varit otillåtet att fota på platser som exempelvis i en bastu, dusch eller in i en provhytt. Däremot omfattar bestämmelsen inte platser såsom en tomt/trädgård.Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad är "hemmet" i hemfridsbrott?

2021-06-01 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar vad som betraktas som " hem " i juridisk mening när det gäller hemfridsbrott?
Victor Nilsson |Hej, och tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!Hem nämns inte i bestämmelsen om hemfridsbrott, där uttrycket bostad används istället. Hemfridsbrott begås genom att olovligen intränga eller kvarstanna där någon har sin bostad (4 kap. 6 § brottsbalken (BrB)). Det innebär alla platser som är bebodda. Förutom hus och lägenheter kan man alltså göra sig skyldig till hemfridsbrott om man olovligen intränger i exempelvis ett tält eller ett hotellrum. Även fritidshus och stugor som inte är bebodda för tillfället räknas som bostad.Att man äger en bostad utesluter inte att man kan begå hemfridsbrott. T.ex. kan en hyresvärd begå hemfridsbrott genom att intränga i en lägenhet han hyr ut. Även någons trädgård räknas som bostad när det gäller hemfridsbrott.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Utsatt för cyberstalking

2021-05-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hur går jag tillväga om jag blivit utsatt av cyber-stalking av någon som befinner sig i ett annat land?
Lucas Rasmusson |Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Cyberstalking eller stalkning heter olaga förföljelse enligt Brottsbalken (BrB) och regleras i 4 kap. 4 b § BrB. Att det sker via internet skiljer inte lagen på och det anses vara samma olagliga handling och därmed ska anmälas till polisen. Att gärningsperson inte är i Sverige spelar ingen roll när du ska anmäla brottet då brottet bör anses vara begånget i Sverige enligt 2 kap. 4 § BrB. Då man bl.a. kollar vart handlingen fick effekt (effektort) och vart brottet fullbordades och i ditt fall är det Sverige.Alltså så ska du anmäla det till polisen här i Sverige. Hur du går tillväga för att göra en anmälan hittar du här. Sedan hittar du mer information om cyberstalking här. Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss.Med vänliga hälsningar,