En makes våld mot fru och barn. Vad bör man göra?

2020-03-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej.min man har fått uppehållstillstånd den 18 oktober 2019 och har bott här nästan 3 månader.vi har 1 gemensamt barn som är född i sverige men jag har ensamvårdnad om honom och han är 1 år gammal.men vi har fått mycket problem med honom han har börjat misshandla både mig och min son och vill inte leva med oss och han har redan 1 fru och två barn där i afghanistan .jag vill inte längre bor med honom han är ett monster .jag både arbetar 100 procent inom lundskommun och jobbar hemma och gör ingenting overhuvud taget och ingenting duger för honom och han saknar sin jävla fru.han vill har pelaner att få jobb här köper hus och få hit de andra familj här men aldrig i livet tillåter jag att han gör detta mot mig.jag har blåmärke på både mina armar och i min nacke.och har bevis.vad ska jag göravad ska jag göra klara inte längre .jag och min son behöver inte honom och vill inte honom i vårt liv.han har 2 åriga uppehållstilstånd här men jag har fått nog .snälla hjälp mig inna allt blir väre.när jag födde min son han var inte här utan i afghanistan med sin familij.detta sviket accepterar jag aldrig i livet.
Sandra Kjellberg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till att börja med vill jag bara säga att jag är hemskt ledsen för det som har hänt dig och din son och att jag ska göra mitt bästa för att hjälpa dig. Brott?Det du beskriver i din text kan enligt min mening klassas som misshandel enligt brottsbalken (BrB) 3 kapitlet, 5 §. Enligt denna bestämmelse är det nämligen ett brott att orsaka en annan person smärta eller skada. I din fråga framgår det inte närmare vad din man har gjort mot din son, men du beskriver dina skador som blåmärken i nacke och på armar och detta kan som sagt klassas som misshandel enligt lagen. Detsamma gäller om han skadar er son. Det finns även ett brott som heter grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning som går att hitta i BrB 4 kapitlet, 4 a §. Enligt denna bestämmelse kan en man, som exempelvis vid flera tillfällen misshandlar sin fru eller sambo dömas, om var och en av dessa gärningar utgjort led i en upprepad kränkning av kvinnans integritet och gärningarna har syftat till att allvarligt skada kvinnans självkänsla, till grov kvinnofridskränkning. Om det istället är en förälder som gör detta mot sitt barn blir det istället frågan om grov fridskränkning. Jag tolkar det du berättar som att han misshandlar både dig och din son och att detta har skett vid ett flertal tillfällen. Det framkommer dock inte hur ofta detta har skett, hur länge detta har pågått eller hur svår misshandeln har varit vilket bland annat har betydelse i bedömningen om han ska anses ha gjort sig skyldig till dessa två brott. Men det är inte helt otroligt att han även kan anses skyldig till grov kvinnofridskränkning respektive grov fridskränkning. Vad du kan göra:Det din man har gjort mot både dig och er son är brottsligt och jag råder dig därför till att ta kontakt med polisen och berätta vad som har hänt. Du kan antingen ringa 114 14 eller besöka din närmaste polisstation för att upprätta en polisanmälan. Jag råder dig även till att kontakta din närmaste kvinnojour. De kan bland annat hjälpa dig med stöd och skyddat boende och har stort erfarenhet av att jobba med kvinnor som befinner sig i liknande situationer. Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Ta hand om dig och lycka till. Vänligen,

När är det lagligt eller olagligt att spela in samtal?

2020-03-29 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min minderåriga dotter har blivit uppringd av en kompis och kompisens pappa har spelat in samtalet utan hennes eller vår vetskap (enbart sin egen dotters medgivande) för att få henne att erkänna något som har hänt på skolan och använda denna inspelning som bevis. Denna pappa deltog inte i samtalet. Är det han gjort lagligt eller olagligt?Hälsningar
Karin Pihl |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För att svara på din fråga kommer jag använda mig av brottsbalken (förkortas BrB). Huvudregeln är att det är olagligt att spela in privata samtal om de som deltar i samtalet inte är medvetna om att samtalet spelas in, eller om personen själv inte deltar i samtalet. Av detta kan också förstås att motsatsvis är det fullt tillåtet att spela in samtal som man själv deltar i. Deltar man aktivt själv i dialogen så behöver inte den andra samtalsparten vara medveten om inspelningen heller. Det spelar ingen roll om samtalet sker t.ex. över telefon eller vid ett fysiskt möte (4 kap. 9a § BrB). Svaret på din fråga är alltså att om det nu faktiskt är så att det är pappan som spelat in utan medgivande eller deltagande så är det olagligt och klassas som olovlig avlyssning (4 kap. 9a § BrB). Vid en eventuell prövning om brott lär ni dock behöva bevisa att det är just pappan som spelat in. Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Får man spela in ett privat samtal?

2020-03-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej!En person satte i hemlighet in något med ljudupptagning i min väns bil. Därifrån har hen spelat in och lyssnat på samtal vi haft i bilen utan att vi vetat om detta för att helt enkelt kunna ta del av det vi sagt när hen inte varit med och för att ha koll på henne!! Hur kan detta vara lagligt? Vi har liksom pratat om sånt vi inte vill alla ska höra, jag har tagit upp saker jag inte vill andra ska veta, asså det är helt sjukt att man får för sig att göra nåt sånt ens... Hoppas ni kan hjälpa oss!!
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Utgångspunkten är att det inte är lagligt att spela in privata samtal som man själv inte deltar i. Man kan då göra sig skyldig till s.k. olovlig avlyssning, enligt 4 kapitlet 9 a § Brottsbalken och riskerar böter eller fängelse i två år.För att inspelningen ska vara olaglig krävs det också att de som deltog i samtalet inte var medvetna om att en inspelning gjordes. Inspelningen måste alltså ha skett i hemlighet. I ditt fall skriver du att personen som gjorde ljudupptagningen inte var med i bilen och att du och din vän inte var medvetna om inspelningen. Det verkar därför som att alla förutsättningar finns för att det ska röra sig om olovlig avlyssning, och inspelningen är alltså med andra ord inte laglig och du kan därför anmäla detta.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Stämpling enligt 4 kap. BrB

2020-03-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Vilka brott i kap 4 BrB kan straffas på förstadiet redan som stämpling? Och behöver även veta lagrum, tack.Såg denna fråga tidigare där ni angett 7 st paragrafer. Jag undrar om inte även grov människoexploatering 4:1 och dataintrång 4:9 c skall inräknas med i denna fråga. Tacksam för svar
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline för att få svar på din fråga!Stämpling föreligger då någon i samråd med annan beslutar att utföra ett brott, alternativt försöker förmå annan att utföra brott eller erbjuder sig att utföra ett brott, se 23:2 2st. BrB.Det fordras att stämpling är särskilt angivet för straffbarhet. De paragrafer i 4 kap. BrB (Om brott mot frihet och frid) som är straffbara vid stämpling är människorov, människohandel, grov människoexploatering eller olaga frihetsberövande samt för underlåtenhet att avslöja eller förhindra ett sådant brott, se 4:10 BrB. Vad gäller dataintrång enligt 4:9c BrB omfattas inte av stämpling till brott, däremot av försök eller förberedelse till detsamma, om det inte hade ansett som ringa.Hoppas du har fått svar på din fråga, med vänliga hälsningar.

Är det ofredande att svara på ett meddelande när något bett mig sluta kontakta dem?

2020-03-30 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag undrar om jag har begått ofredande genom att skriva till mitt ex på instagram. Hon svarade precis med: Jag vill att du slutar kontakta mig. Om du inte slutar kontakta mig kommer jag polisanmäla dig för ofredande. Dum som jag var så svarade jag på meddelandet. Var inte otrevlig eller nånting men nu börjar jag undra om hon skrev så bara för att kunna polisanmäla mig. Begick jag ett brott när jag svarade?
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Definitionen av ofredandeBrottet ofredande definieras som följande:Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. (4 kap 7 § brottsbalken).Det kan vara värt att notera att även om det tekniskt sett finns en möjlighet att utdöma fängelse för brottet så händer detta i praktiken väldigt sällan, och bör inte vara relevant alls i ditt fall.Är ditt agerande ofredande?Utan att ha sett dina meddelanden kan jag tyvärr inte bedöma om du begått ett brott i och med att du skickade dem. Nedan går jag istället över vad som generellt betraktas som ofredande, vilket förhoppningsvis kan underlätta för dig att själv göra bedömningen utifrån vad du skrivit.Det relevanta i ditt fall är om handlingen kan falla under störande kontakter. Vad som menas med just störande kontakter är inte definierat i lagen, men att kontakten skett över internet hindrar inte något från att vara ofredande, beroende på vad du skrev till personen i fråga. För att något ska utgöra ofredande måste den vara ägnat att kränka den utsattes frid. Om detta är fallet med just ditt meddelande är svårt att bedöma utan att ha sett det, men eftersom du säger att du inte var otrevlig eller dylikt får jag utgå från att en kränkning inte var din intention. För att vara straffbart krävs även att kontakterna utgjort en kännbar fridskränkning för den utsatta personen.Utifrån förarbetena till paragrafen kan utläsas att kontakter kan anses vara stötande genom att de sker ofta och i stor mängd. De kan också vara straffbart i mindre mängd om kontakterna är nedsättande eller har ett kränkande budskap. Har ett brott begåtts?Utifrån informationen du givit låter det inte som att ditt ex skulle nå framgång med en polisanmälan mot dig för ofredande. Detta utgår dock ifrån att dina meddelanden inte är i överdrivet stor mängd eller har ett kränkande innehåll på något sätt. Det utgår också ifrån att du inte menat att vara kränkande när du skrev meddelandena. Vad som än händer är det bästa du kan göra nu att inte kontakta henne ytterligare, oavsett om hon redan polisanmält dig eller ej. Min bästa chansning är att polisen inte kommer att se på detta allvarligt nog för att du ska anses skyldig för ofredande, men det beror återigen helt på meddelandenas innehåll.Hoppas att svaret kunnat agera som lite vägledning i frågan!Vänligen,

"Tillträdesförbjud" restaurang

2020-03-28 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Jag bokade bord på en privatägd restaurang där jag varit flertalet gånger. En av ägarna ringer efter en stund upp mig och säger att jag inte är välkommen till restaurangen mer.Jag frågar varför men hon säger bara: Du vet väl själv vad du gjort? Jag vet alltid vad jag gör men vad är skälet till detta? Jag får fortfarande samma svar! Hon vägrar alltså berätta för mig varför!Nu misstänker jag att det beror på att hennes man gjort närmanden på mig! Är detta ett skäl från hennes sida? Borde snarare vara dem som borde vara oroliga för att jag kan anmäla honom för det? Vad kan jag göra i detta läge?
Sofia Ander |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I svensk rätt råder som huvudregel avtalsfrihet. Detta innebär att t.ex. en restaurangägare kan välja vilka kunder han vill välkomna och inte. En restaurangägare behöver heller inte ange skäl för varför han eller hon ingår avtal med någon, eller inte gör det. Ett undantag från denna huvudregel är dock i de fall någon t.ex. nekas inträde med hänvisning till en diskrimineringsgrund, dessa framgår av diskrimineringslagen, §1 och §12. Utifrån vad du beskriver verkar ingen sådan grund vara aktuell i ditt fall. En annan sak är att det i sig inte är ett olaga intrång, vilket är en brottslig handling enl. BrB 4:6, om du skulle gå till restaurangen där du blivit portad, detta dock under förutsättning att du går dit under restaurangens öppettider. Detta framgår av ett rättsfall som du kan läsa mer om här (NJA 1995 s. 84). Skulle ordningsstörningar uppstå kan dock restaurangägaren genom att påkalla ordningsvakt eller polis ha rätt att avlägsna den som stör ordningen.För att kunna besvara frågan om dina eventuella möjligheter att anmäla, behöver jag dessvärre mer konkreta omständigheter vad som hänt mellan dig och restaurangägarens man. Återkom gärna så kan även den delen av din fråga besvaras.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Intrång i en persons sociala medier

2020-03-27 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min make har fått för sig att jag döljer saker för honom och att jag har haft någon slags fling bakom ryggen på honom. Han tror även att det finns saker jag döljer för honom som hände innan vi ens blev ett par. Han är orimligt misstänksam och hävdar bestämt att jag döljer något, vilket är totalt osant. Han har nu hittat ett program där han via datorn kan återställa alla raderade filer och internethistorik på datorn. Han säger att han även där kan få fram alla chattar som skrivits via min Facebook. Han ska även kontrollera min mobil på all information (mejl, chattar, sms) via samma program för att se vad jag raderat. Han vill ta fram data ända från 2016, då vi inte var gifta eller ens ett par. Jag har inget att dölja, men mina privata konversationer med mina vänner är ju faktiskt just privata, och det inkräktar på min personliga integritet. Vad säger lagen om att min make gör ett sådant intrång, främst då i min privata mobil?
Adam Rajab |Hejsan! Tack för att du vände dig till Lawline. När det kommer till integritetsskydd och rätt till privatliv är det regeringsformen (RF) samt brottsbalken (BrB) som ska tillämpas. Nedan kommer en redogörelse för din fråga.Varje persons rätt till privatliv och integritetsskyddI Sverige ska det allmänna verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv (1 kap. 2 § fjärde stycket RF). Dessutom är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (2 kap. 6 § andra stycket RF). Även i EU-rätten (som har företräde framför svensk rätt) finner man att var och en har rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv, sitt hem och sin korrespondens (artikel 8.1 Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna).Ovanstående bestämmelser är alltså grundläggande rättigheter för varje individ. Bestämmelserna i sig är egentligen riktade mot staten i förhållande till den enskilda medborgaren, och inte mot enskilda medborgare i förhållande till varandra. Icke desto mindre fungerar de som grundpelare för straffrättsliga bestämmelser angående brott mot frihet och frid. Dessa finner man i 4 kap. BrB. Brottet som begås i detta fallDen som olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 9 c § första styckets första mening BrB). Att din make vill komma åt dina tidigare meddelanden genom ett program är alltså att bereda sig tillgång till uppgift som är avsedd för automatiserad behandling (dvs. dina tidigare meddelanden på mobiltelefonen och Facebook), så som lagen stadgar, vilket alltså är brottsligt. Redan vid tidpunkten då din make säger till dig att han har hittat ett program som kan få fram alla dina meddelanden, och att han faktiskt planerar att göra detta, är ett brott i sig. Alltså är själva förberedelsen till dataintrång även förbjuden och straffbar, om det inte anses som ringa (4 kap. 10 § sista meningen BrB). I ditt fall ses dataintrånget antagligen inte som ringa, i och med att din make vill komma åt meddelanden från flera år tillbaka och från olika enheter/medier, från en tid ni inte ens var ett par. Hoppas att du fick svar på din fråga! Skriv annars en kommentar så ska jag försöka förtydliga så gott jag kan. Med vänliga hälsningar,

Hemfridsbrott och olaga hot

2020-03-25 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag blev utsatt på olaga hot av min tjejs ex . Han har kommit inne i min lägenhet och då vi låste oss i toalett rummet och ringde polisen . Då när han förstod det stuckit iväg. Jag vill veta vilka rättigheter jag har ?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du undrar vilka brott du kan ha utsatts för i den situation du beskriver. Nedan kommer jag att redogöra för brottsliga handlingar som skulle kunna bli aktuella i detta fall och förslag på åtgärder som du kan vidta. Vilka brott kan ha begåtts i detta fall? Hemfridsbrott och olaga intrång, 4 Kap 6 § Brottsbalken För att det ska vara fråga om hemfridsbrott ska någon olovligen (utan tillstånd) inträngt eller kvarstannat där någon har sin bostad. I situationen du beskriver verkar det som att din flickväns före detta har varit inne i din lägenhet utan att han har fått er tillåtelse att göra detta. Han kan därmed ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Olaga hot, 4 Kap 5 § Brottsbalken Om någon hotar någon med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom kan man dömas för olaga hot. Här tittar man på hur situationen har setts ur den hotades synpunkt. Det är tillräckligt att hotet är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för att hotet ska verkställas. Det ska tilläggas att hotet ska ha uppfattats som allvarligt menat för att det ska vara straffbart. Ur din fråga framgår det inte direkta omständigheter som talar för att det är fråga om olaga hot, men detta skulle kunna vara aktuellt om det är så att din flickväns före detta har hotat er på ett sätt som gjort att ni har känt en allvarlig rädsla för att han ska verkställa eventuella hot som uttalats. Vad kan du göra? I första hand skulle jag råda dig till att göra en polisanmälan. För att anmäla brott kan du ringa till polisen på telefonnummer 114 14 eller besöka din närmaste polisstation. Är det fråga om ett pågående brott eller en akut situation ska du dock alltid ringa 112. I detta fall skulle det även kunna vara aktuellt att ansöka om kontaktförbud. Ett kontaktförbud innebär att någon som hotar eller trakasserar dig förbjuds att besöka eller kontakta dig. Mer information om kontaktförbud finns här: https://polisen.se/utsatt-for-brott/hjalp-och-stod-fran-samhallet/kontaktforbud/ Jag hoppas att du fick svar på din fråga. Vänliga hälsningar,