Får jag fota någon som beter sig hotfullt mot mig?

Får jag fota en tågvärd som uppträder hotfullt mot mig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar utgår jag från att du menar att du skulle fota en tågvärd utan personens tillåtelse.

Tillämplig lag för din fråga är främst brottsbalken (BrB).

Huvudregeln

Huvudregeln är att det är lagligt att filma eller ta kort på någon utan deras tillåtelse. Det finns dock undantag från huvudregeln och de regleras i brottsbalken.

Kränkande fotografering

Ett av undantagen i brottsbalken är kränkande fotografering enligt 4 kap. 6 a § BrB. Bestämmelsen säger att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering. Straffet är böter eller fängelse i högst två år. Dock ska det inte dömas till ansvar om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig (4 kap. 6 a § andra stycket BrB).

Spridning

Att sprida bilder är dock lite mer komplicerat, då GDPR skulle kunna hindra spridandet om detta sker utan tillåtelse. Detta då GDPR handlar om behandling av personuppgifter, där bilder och filmer kan räknas in om de kan kopplas till en specifik person. 

Andra bestämmelser som skulle kunna hindra spridningen av bilder/filmer är bland annat om det skulle utgöra intrång i någon annans privatliv på något sätt enligt bestämmelsen om olaga integritetsintrång (4 kap. 6 c § BrB), ofredande (4 kap. 7 § BrB) eller förtal (5 kap. 1 § BrB). 

Sammanfattning

Som jag tolkar det är det inte olagligt att fota en tågvärd på ett tåg, då ett tåg inte utgör någon av platserna i bestämmelsen om kränkande fotografering. Dock är det svårt att avgöra utan samtliga omständigheter i fallet, men det är min bedömning utifrån allmänna bestämmelser.

Du nämner inte i din fråga om syftet är att sprida bilden, men i så fall är det värt att beakta GDPR samt bestämmelserna om olaga integritetsintrång, ofredande och förtal som skulle kunna bli aktuella vid spridning av bild på någon annan.

Hoppas detta gav dig svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline.

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”