Hemfridsbrott när två äger tomt med två hus tillsammans och endast en samtycker till besök i den enes hus?

Hej! Jag och min fd make äger en fastighet tillsammans. På fastigheten står sju byggnader. Två av dessa är enskilda villor. Villorna har varsinn adress och varsitt id hos Skatteverket. De står ca 10 meter från varandra. Jag är skriven på den ena adressen, mitt ex på den andra. Vi bodde tillsammans i det ena huset, och när jag lämnade honom flyttade jag till det andra. Han har aldrig bott i det andra, vi hade det som gästhus. Vi har varit separerade såhär i fyra år. Vi har alltså två helt skilda hushåll. Nu har jag träffat en ny man, och mitt ex hotar med att anmäla honom för hemfridsbrott om han kommer hem till mig igen. Kan han göra det? Vi är separerade, skilda och är skrivna på varsinn adress. Han säger att han kan det, tack vare att han är delägare i mitt hus, i och med att vi gemensamt äger hela fastigheten med alla sju byggnader. Frågan är alltså om han kan bestämma vem som får komma hem till mig? I så fall måste vi ju sälja, så kan jag ju inte ha det… Om det skulle vara så väl att han inte kan bestämma vem som får komma hem i mitt hushåll/boningshus, får min nya gå från parkeringen till mitt hus? Parkeringen ligger ca 30-40 meter från min dörr, och man måste gå över gräsmattan förbi hans hus för att komma till mig. Jag hoppas att jag kan få svar snart, för jag är desperat, men också rädd. Min nya vågar inte komma hit längre, han vill ju inte riskera att bli åtalad för hemfridsbrott, och därmed riskera att förlora sitt jobb. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om en person som besöker ett hus som står på en samägd tomt kan riskera att göra sig skyldig till hemfridsbrott eftersom en av delägarna i fastigheten inte samtycker till besöket. 

Din fråga regleras i brottsbalken (hädanefter BrB). 

Allmänt om hemfridsbrott 

Av 4 kap. 6 § BrB framkommer att den som olovligen tränger sig in eller kvarstannar i någons bostad gör sig skyldig till brottet hemfridsbrott. Detsamma gäller om man olovligt intränger eller kvarstannar i en trädgård, på en gårdsplan eller annan liknande plats som tillhör bostaden eller boendet. Det viktiga är att det kan anses utgör en persons hemfridszon. 

Vad gäller rekvisitet ”bostad” är det en väldigt låg tröskel. Lagrummet omfattar exempelvis hotellrum och tält om de kan anses utgöra en bostad för personen i fråga. När det kommer till vad som är hemfridszonen är det inte ägandet som är det centrala. En person kan äga utrymmen som inte utgör en hemfridszon, men också befinna sig i ett utrymme som den inte äger och samtidigt ha det som hemfridszon. Att din exman är delägare i din villa är alltså inte tillräckligt för att han ska kunna avgöra vem som befinner sig i den, utan det viktiga är att avgöra om det utgör hans hemfridszon. Eftersom ni lever separerat och är skilda skulle jag säga att det vore en märklig tolkning av lagen att säga att din villa, alltså ditt eget hem, även utgör din exmans hemfridszon. 

Vad gäller trädgård eller gårdsplan är det lite mer diffust. Syftet med lagrummet är att skydda den boendes sfär, eller hemfridszonen som det även kallas. Som exempel måste ju en person som vill knacka på någons dörr i vissa fall först gå genom en del av tomten för att nå dörren. Att i sådana fall tala om hemfridsbrott vore opraktiskt. 

Din exman är delägare i tomten som huserar era två hus. Ert gemensamma ägande av tomten och det faktum att tomten hör till husen gör att delar av tomten även är att betrakta som din exmans hemfridszon. Det kan även i teorin vara så att vissa delar av tomten överlappar så att den utgör bådas hemfridszon. Detta är dock svårt att uttala sig om. Platser i direkt anslutning till ett hus utgör generellt hemfridszonen. Detta kan även gälla stränder och liknande i direkt anslutning till hemmet. Man har uttalat att man i det enskilda fallet, med bland annat hänsyn till vad det rör sig om för typ av byggnad, hur den är placerad och terrängförhållandena på platsen, måste avgöra var hemfridszonens gräns går. Lokal sedvana kan också få betydelsen, alltså hur man traditionellt rör sig på tomten, se Prop. 2021/22:194 s. 18–19.

Min bedömning av situationen 

Att ditt hem inte utgör din exmans hemfridszon menar jag står ganska klart. Vem som befinner sig där är alltså din sak att avgöra. Det problematiska är istället den gemensamma gårdsplanen/tomten. Om två personer delar en hemfridszon räcker inte den ena personens samtycke. Båda måste samtycka, annars gör sig den som befinner sig olovligt i hemfridszonen skyldig till hemfridsbrott. Det är alltså inte tillräckligt att du samtycker till att din nya partner befinner sig på vad som i teorin skulle kunna anses vara er gemensamma hemfridszon. Det är vidare så att en del av vägen från promenaden går över vad man som antagligen hade bedömts som din exmans egen hemfridszon, vilket kan bli problematiskt.

Det finns dock ett par saker som talar till din fördel här. Det första är precis som du säger, nämligen att det vore orimligt om du inte kan bjuda hem folk till dig utan din exmans samtycke. Det andra är att du också är delägare till hela tomten. Dessutom har man uttalat att man i det enskilda fallet utifrån husens läge, terrängen och omständigheterna i övrigt kan behöva vara mer tolerant mot intrång i sin hemfridszon. Detta sammantaget menar jag utför tillräckligt med stöd för att din exman, utifrån ert gemensamma ägande av tomten och husens placering i förhållande till varandra, måste tåla att folk rör sig över hans gräsmatta för att nå ditt hus. 

Sammanfattning 

Till att börja med så är min bedömning att din exman inte har något mandat att säga vem som befinner sig i ditt hus. Vidare menar jag att husens läge i förhållande till varandra i kombination med ert gemensamma ägande av tomten innebär att din exman måste tåla lite mer när det kommer till intrång i hans hemfridszon. Att någon rör sig över hans gräsmatta när det är den enda vägen att nå ditt hus är alltså något som jag menar är något han behöver tåla. En annan tolkning hade enligt mig stridit mot syftet med lagstiftningen. I teorin kan även brottet olaga intrång vara aktuellt men jag menar att samma argument kan föras mot det som mot brottsrubriceringen hemfridsbrott.  

Jag ser att du har bokat telefonuppföljning. Jag kommer därför att ringa dig fredagen den 18 november kl. 17.30. Det kan vara bra att veta att jag ringer från dolt nummer. Om tiden inte skulle passa, eller om du skulle ha några frågor innan dess är du välkommen att kontakta mig på: Daniel.Hogman@lawline.se 

Hoppas att du fick svar på din fråga! 

Daniel HögmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo