Får man spela in ett samtal med sin kollega?

Hej! Jag är utfryst på jobbet och arbetsmiljön är ohållbar. Jag vill kontra kollegan och spela in min och hens samtal som bevis för ledningen. Gör jag mig skyldig till brott eller hur fungerar det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tråkigt att höra att din arbetsmiljö är ohållbar och att du känner dig utfryst på jobbet. Om jag förstår din fråga korrekt vill du konfrontera en viss kollega om utfrysningen och undrar om du får spela ert samtal.

Den bestämmelse som bäst reglerar din fråga är 4 kap. 9 a § brottsbalken (BrB). Av paragrafen kan man utläsa att det inte är tillåtet att spela in samtal i hemlighet som du inte själv deltar i. Motsatsvis är det således tillåtet att spela in ett samtal i hemlighet så länge du själv är med i samtalet. Så länge du själv är med och deltar i konversation med kollegan gör du dig alltså inte skyldig till något brott om du spelar in samtalet.

Hoppas det gav svar på dig fråga!

Vänliga hälsningar,

Selma SkoghällRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo