Kan någon göra sig skyldig till hemfridsbrott ifall den ena som bor i bostaden samtycker men den andra inte gör det?

2020-05-17 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej. Jag ligger i skilsmässa och har för tillfället fått flytta till en lägenhet, ej klart än vem som får ta huset. Min "man" bor där men jag har nyckel kvar och får gå som jag vill där. Dock har han ny tjej som han vill ha där och jag har sagt ifrån till det. Sagt till henne klart och tydligt att hon ej får vara i huset så länge jag står kvar på det och fortfarande har mitt där! Nu är hon där ändå dag och natt. Hur ser det ut med hemfridsbrott? Får hon vistas eftersom hon är hans tjej, i vårt hus fast jag sagt nej?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Vad krävs för att en handling ska räknas som ett hemfridsbrott?Bestämmelsen om hemfridsbrott finns i BrB 4 kap. 6 § och där står det att en person döms för hemfridsbrott om denne;- olovligen- intränger eller kvarstannar- i annan persons bostad. Personen i fråga måste alltså antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga innebär att ta sig in i bostaden genom att antingen ett fysiskt eller psykiskt hinder. Det faktum att du klart och tydligt har sagt till hans tjej att hon inte får vara i huset måste ändå betraktas som ett uttalat förbud och därmed ett psykiskt hinder. Att kvarstanna innebär helt enkelt att bli kvar i bostaden. Är det så att hans tjej är kvar i bostaden trots att du säger åt henne att lämna så innebär det att hon kvarstannar i er bostad. Det räcker inte att endast intränga eller kvarstanna i bostaden utan detta måste ske olovligen. Det som avgör vad som är olovligen är viljan hos den som bor i huset. Även om du skriver att du har fått flytta till en annan lägenhet så skriver du också att ni inte har bestämt vem som ska ta över huset och att du fortfarande har kvar nyckeln och får vara där när du vill. Utifrån det du skriver så tolkar jag det som att du och din "man" fortfarande har gemensam bostad. Du skriver att du inte vill ha hans tjej i er gemensamma bostad medan din "man" vill det. Frågan är då vems vilja man ska ta hänsyn till för att bedöma ifall hans tjej intränger eller kvarstannar i er bostad olovligen eller inte. I ett gammalt rättsfall från 1944 (NJA 1944 s. 27) slog Högsta domstolen fast att någon som kvarstannar i annans bostad kan anses göra detta olovligen ifall en av flera som bor i bostaden inte vill det även om en annan som bor i bostaden samtycker till att personen är kvar i bostaden. Även om rättsfallet som sagt är gammalt verkar rättsläget inte ha förändrats i den frågan. Detta innebär alltså i ditt fall att även om din "man" samtycker till att hans tjej befinner sig i er gemensamma bostad så spelar det ingen roll om du som också bor där inte vill att hans tjej ska befinna sig där. Hans tjej anses då alltså befinna sig i er bostad olovligen eftersom du inte samtycker till att hon är där. Hans tjej måste även ha uppsåtFör att din "mans" tjej ska kunna göras skyldig till hemfridsbrott krävs det att hon har uppsåt till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att hon måste ha en avsikt att intränga eller stanna kvar i er bostad och att hon är medveten om att du inte vill det. Eftersom du skriver att du klart och tydligt har sagt till henne att hon inte får vara i ert hus så måste hon anses vara medveten om att du inte vill ha henne där. När hon då fortsätter att vara i er bostad trots din tillsägelse så har hon en avsikt att vara hemma hos er fast att hon vet att hon inte får för dig, det innebär alltså att hon har uppsåt till sin handling. SammanfattningEftersom din "mans" tjej befinner sig i er gemensamma bostad trots att du har sagt till henne och för det fall hon stannar kvar där trots att du ber henne att lämna så innebär det att hon intränger eller kvarstannar i er bostad. Vidare sker detta olovligen eftersom du har uttryckt en ovilja till att hon ska få vara hemma hos er och det spelar ingen roll att din "man" samtycker till att hon ska få vara hemma hos er. Till sist anses hon ha uppsåt eftersom hon är medveten om att du inte vill ha henne i er gemensamma bostad men hon trotsar detta ändå. Enligt min bedömning skulle hon därför kunna göra sig skyldig till hemfridsbrott. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Är det olagligt att spela in samtal som man själv deltar i?

2020-05-13 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |TJa!Jag jobbar inom kundservice på ett stort Företag som säljer Bredband, Tv etc. Och ofta när man pratar med kunder som är upprörda så nämner de att de spelar in samtalen och hotar med att de kan använda matrialet om de inte blir som man sagt. Jag har inte lagt någon energi på detta då vi själva också spelar in samtalen och sparar dem på bestämd tid. Jag kollade runt lite och kom fram till att det är olagligt att spela in telefonsamtal mellan privatpersoner. Min fråga är om det är olagligt för kunder som ringer in att spela in samtalen med mig som kommunikatör om jag inte går med på det? Och om det är det vilka paragrafer kan man hänvisa tillTack på förhand :)
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!I 4 kap 9a § Brottsbalken finns bestämmelser om brottet olovlig avlyssning. Där framgår att det är olagligt att spela in samtal som man själv inte deltar i, om man inte fått tillstånd från de personer som samtalar. Motsatsvis innebär det att det inte är olagligt att spela in samtal som man själv deltar i.Hoppas att du fick svar på din fråga! Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Kan en exflickvän som försöker förstöra ett nytt förhållande anmälas för ofredanden och hur ser straffen ut för en 19 åring som döms för ett allvarligt brott?

2020-05-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |hej, min nuvarande pojkväns ex låter inte honom vara, det tog slut mellan dom för flera månader sedan och nu har han mig. Han är skyldig henne pengar som han ska betala tillbaka men hon fortsätter bara tjata, hon kallar honom saker och låter honom inte vara, hon accepterar inte att han gått vidare från henne och har en ny. Hon vet allt om honom och bara försöker förstöra för honom på ett eller annat sätt. Hon säger till honom något om att försöka få mig och tycka han är världens sämsta pojkvän och sånt som att hon försöker förstöra mellan oss också. Hon har sagt innan att hon vill ha tillbaka honom men han har gått vidare och vill inte alls ha henne tillbaka. Hon har också polisanmält honom för något han absolut inte gjort, hon polisanmälde honom mot tror det var våldtäkt, vilket han absolut inte gjort och skulle aldrig göra, men hon vill bara förstöra för honom, vad ska jag göra? kan man anmäla för detta? är så orolig, han är 19 o är rädd vad som kommer hända med honom, kommer han hamna i fängelse för att hon anmälde men han är ju oskyldig för det, snälla hjälp// från en orolig flickvän
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Jag kommer börja med att svara på frågan om vad ni skulle kunna anmäla exflickvännen för. Sedan kommer jag att ta upp det faktum att din pojkvän är polisanmäld för våldtäkt och vad det kan få för konsekvenser. Exflickvännen skulle kunna ha gjort sig skyldig till ofredandenI din fråga framgår det inte helt tydligt vad exakt exflickvännen har gjort mer än att hon har tjatat på din pojkvän, kallat honom vissa saker och polisanmält honom. Det brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är ofredanden (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Dessa kontakter är inte bara fysiska sammanträffanden utan kan även vara via till exempel internet. Detta kan vara fallet om exflickvännen till exempel har skickat massa meddelanden till din pojkvän eller personligen träffat honom och detta har skett på ett störande sätt genom att det har skett ett flertal gånger eller på ett kränkande sätt. Ofredanden kan annars ske genom att någon har ett hänsynslöst agerande. Exempel på detta kan vara flertal oönskade telefonringningar, upprepade trakasserande sms eller trakasserier på annat sätt. Oavsett vad exflickvännen har gjort så måste det ha varit ägnat att kränka din pojkväns frid på ett kännbart sätt. Du skriver att exflickvännen försöker förstöra för din pojkvän och för ert förhållande. Om exflickvännen har trakasserat på sådant sätt som jag beskrivit ovan anses det utgöra angrepp på din pojkväns privata sfär som han har rätt att hålla fredad. I det fall hennes handlingar mot din pojkvän är upprepade trakasserier som kränker din pojkväns frid så kan hon göra sig skyldig till ofredanden. Jag vet som sagt inte exakt vad exflickvännen har gjort mot din pojkvän men om det rör sig om något som jag beskrivit ovan eller något liknande så skulle jag råda dig och din pojkvän att anmäla exflickvännen för ofredanden. Vad händer med polisanmälan mot din pojkvän?Jag kan omöjligt säga om polisanmälan mot din pojkvän kommer leda till åtal eller inte eftersom jag vet för lite om situationen och vad som kan ha hänt. Du nämner dock en oro för att din pojkvän ska hamna i fängelse och jag tänker därför att jag ska ta upp detta. Om din pojkvän skulle dömas för brottet, kan då fängelse bli aktuellt?För det fall din pojkvän skulle åtalas och senare döms för våldtäkt så finns fängelse med i straffskalan (se BrB 6 kap. 1 §). Eftersom din pojkvän är 19 år får fängelse endast dömas ut ifall det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda fall för det, BrB 30 kap. 5 § andra stycket. Om ett straff för ett brott ligger på över 1 års fängelse så finns det ett antagande att fängelse bör dömas ut. Straffet för våldtäkt är lägst 2 år och det styrker alltså antagandet om att fängelse kan bli aktuellt, BrB 6 kap. 1 §. Dessutom är våldtäkt att anse som ett allvarligt brott och det gör också att fängelse oftast är en lämplig påföljd. Andra påföljder än fängelseFör ungdomar under 21 år kan ibland ungdomstjänst bli en aktuell påföljd, se BrB 32 kap. 2 §. Däremot blir denna påföljd bara aktuellt om det finns fängelse i straffskalan med högst 6 mån och därför kan inte detta bli en lämplig påföljd vid brottet våldtäkt. Ungdomsvård är en påföljd som skulle kunna bli aktuellt ifall din pojkvän har behov av vård enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag om vård av unga (LVU), BrB 32 kap. 1 § första stycket. Ungdomsvård får dock bara dömas ut om det anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens straffvärde och den unges tidigare brottslighet, BrB 32 kap. 1 § andra stycket. Jag har svårt att svara på ifall ungdomsvård skulle bli aktuellt för din pojkvän (för det fall han skulle dömas för våldtäkt) eftersom allt beror på hans behov av vård. Som 19 åring får man reducerat straffSom min bedömning ser ut just nu så finns det en risk att din pojkvän skulle kunna dömas för påföljden fängelse ifall han gör sig skyldig till våldtäkt. Detta eftersom det rör sig om ett allvarligt brott där fängelse i straffskalan är lägst 2 år. Det faktum att din pojkvän är 19 år gammal gör däremot att han kan dömas till ett kortare straff än vad som står i bestämmelsen om brottet, BrB 29 kap. 7 §. För en 19 åring kan straffet bli reducerat med 2/3. För det fall 2 års fängelse egentligen skulle bli aktuellt kan alltså en 19 åring istället få fängelsestraff i drygt 1 år (möjligtvis 1,5 år). SammanfattningVad gäller de ageranden som exflickvännen har gjort så skulle ni kunna anmäla henne för ofredanden ifall hon upprepade gånger trakasserar din pojkväns frid. Sedan vad gäller det faktum att din pojkvän har blivit polisanmäld för våldtäkt kan jag omöjligt svara på hur den processen kommer att fortsätta (om åtal väcks och om han sedan i så fall blir dömd). Men för det fall din pojkvän skulle bli åtalad och senare dömd för våldtäkt så finns det en risk att han får fängelsestraff eftersom brottet anses vara av allvarlig art och det är lägst 2 år fängelse i straffskalan. Om han skulle dömas för fängelse så kan han i vart fall få minskat straff med 2/3 eftersom han endast är 19 år gammal. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad innebär olaga hot?

2020-05-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |En granne hävdar att en del av tomten är hans men enligt lantmäteriets karta är det vår del. Detta gräl har eskalerat och idag blev jag förnedrad med fula ord i massor och hotad av mannen att han ska "minsann se till att din bil försvinner". Det var nära att min man som ville skydda mej åkte på stryk.Nu törs jag inte gå ut längre.Kan man anmäla för olaga hot och få besöksförbud så mannen inte kommer in på vår tomt?
Oscar Friedrich |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Vad innebär olaga hot?Brottet olaga hot regleras i 4 kap. 5 § brottsbalken (BrB). Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för personens, eller någon i dennes närhet, säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla görs utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar alltså hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel.Är brottet grovt döms gärningsmannen för grovt olaga hot. Vid bedömningen av om brottet är grovt eller av normalgraden ska särskilt beaktas om hotet förstärkts med vapen, eller om gärningen varit särskilt hänsynslös eller av farlig art (4 kap. 5 § andra stycket BrB).Vad är påföljden för olaga hot?För olaga hot av normalgraden är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år. För grovt olaga hot är påföljden mellan nio månaders till fyra års fängelse (4 kap. 5 § BrB).Vad krävs för att något ska räknas som olaga hot?För att något ska räknas som ett olaga hot måste själva hotet avse något som är en brottslig handling i sig, exempelvis hot om misshandel eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en otrohetsaffär räknas inte som olaga hot enligt bestämmelsen. Det spelar ingen roll om den som hotar har för avsikt att fullfölja brottet eller inte. Brottet olaga hot fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det utöver vad som sagts ovan också framkalla allvarlig rädsla hos den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att den som hotas kan antas bli rädd på riktigt. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att det ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas ska kunna bli rädd.Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att personen som hotar ska ha uppsåt till hotet (1 kap. 2 § första stycket BrB). Denna person måste alltså vilja hota en annan person så att den personen blir rädd.BesöksförbudBesöks- eller kontaktförbud regleras i lagen om kontaktförbud. Kontaktförbud innebär att personen som förbudet gäller inte får ta kontakt med eller förfölja en viss person (1 § första stycket lag om kontaktförbud). Det som krävs för att kontaktförbud ska kunna meddelas är att det på grund av särskilda omständigheter ska finnas risk för att den som förbudet gäller ska begå brott, förfölja eller allvarligt trakassera den som kontaktförbudet är tänkt att skydda. Vid bedömningen ska man särskilt beakta om personen tidigare har begått brott mot någons liv, hälsa, frihet eller frid, exempelvis misshandel eller olaga hot, men kontaktförbud kan meddelas även om personen inte begått något brott tidigare (1 § andra stycket lag om kontaktförbud).Det krävs även en proportionalitetsbedömning innan ett kontaktförbud meddelas, vilket betyder att skälet för att meddela förbud måste överväga intrånget det innebär för den som förbudet meddelas för (1 § tredje stycket lag om kontaktförbud).Kontaktförbud meddelas för en bestämd tid, men högst ett år (4 § lag om kontaktförbud). Talan om kontaktförbud prövas om den som behöver skyddas begär det eller när det annars finns anledning till det (7 § lag om kontaktförbud)Sammanfattningsvis är alltså det som krävs för att få igenom ett besöksförbud att det finns en risk för att en person kommer att begå brott mot, förföljer eller allvarligt trakasserar en annan person.SammanfattningSom jag nämnde tidigare i frågan ska bedömningen om det rör sig om ett olaga hot eller inte avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hotet i ditt fall kan vara brottsligt om det avser en brottslig gärning, syftar till att framkalla allvarlig rädsla, samt att det finns uppsåt till hotet. Att grannen har sagt att han "minsann ska se till att din bil försvinner" är en omständighet som talar för att att hotet är brottsligt. Att din man nästan var nära att bli utsatt för misshandel av grannen och att du numera är rädd för att gå ut är ytterligare två omständigheter som talar för att hotet är brottsligt. Min rekommendation till dig är att du kontaktar Polisen så snart som möjligt!Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Är det tillåtet att spela in samtal?

2020-05-16 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag hade en fundering gällande avlyssning. Jag vill veta ifall det är tillåtet ifall jag spelar in ett telefonsamtal. Telefonsamtalet jag vill spela in för att låta andra höra det. Det vill jag göra utan att det är medvetna om det. Är det tillåtet?
Sheba Shaly |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som huvudregel är det olagligt att spela in ett samtal där ingen part vet att samtalet spelas in, detta räknas istället som olaga avlyssning, vilket är olagligt. En olaga avlyssning regleras av brottsbalken 4 kap 9a § brottsbalken. Brottet kan leda till böter eller fängelse i högst två år. Läser man dock lagtexten, e contrario, det vill säga, motsatsvis innebär det här däremot att det inte är brottsligt att spela in ett samtal man själv deltar i oavsett om de övriga i samtalet känner till det och eller har samtyckt till inspelningen. Det finns inga lagstadgade krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om detta under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet.Av frågan framgår det även att du vill spela in i syfte att sprida det. Även om inspelningen i sig skulle anses tillåten så kan det ändå vara brottsligt att sprida den vidare, dock beror detta på innehållet i inspelningen. Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgift som är ägnad att utsätta en person för andras missaktning kan dömas för förtal, om det inte var försvarligt att lämna uppgiften, 5 kap 1 § BrB.Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Avslutningsvis är förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit användbar och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form.

Olaga tvång av pojkvän som pushar till samlag med andra män

2020-05-11 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Jag ingick en relation med någon som jag såg som drömprinsen. Ju längre förhållandet gick och jag flyttade in hos honom så blev han mer och mer kontrollerande och svartsjuk. Trots det ville och pushade han mig att ligga med andra killar... Men när jag kom hem och kände skuld så anklagade han mig. Även om jag inte svarade hans sms under tiden jag var hos den andra killen han var med och valde ut. Jag fick panik när jag var där och bad min sambo att hämta mig, vilket han till en början vägrade. Så jag stack därifrån. För jag ville inte va där,jag kände mig äcklig och tvingad och utnyttjad.Jag sprang till min bil och låste in mig så jag slapp min sambo och den andra killen med. Men fick ju såklart mer skit pga det...Så fortsatte det ca 1 år... om jag inte ville ligga med andra så pressade han om och om igen med alla medel tills jag gick med på det... Är allt i mitt huvud eller kan jag faktiskt anmäla Honom?
Caroline Halfvarson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Vilken tråkig situation du har varit utsatt för. Vi ska titta på hur det ser ut lagligt. De laghänvisningar jag gör hänför sig till brottsbalken (BrB). Jag förstår inte riktigt om ni fortfarande är tillsammans eller inte, så jag hänvisar till din sambo. Om förhållandet är över ber jag om ursäkt och ber dig att läsa till ett "ex" framför "sambo".Din sambos tvång är olagligtJag menar att din sambos "pushande" om att du skulle ha samlag med andra män kan räknas som olaga tvång (4 kap. 4 § första stycket BrB). Tvång enligt lagen innebär att "genom misshandel eller annars med våld eller genom hot om brottslig gärning tvinga någon annan att göra, tåla eller underlåta något".Du skriver att din sambo "pressade [dig] om och om igen med alla medel tills [du] gick med på det". Du skriver också att du "fick (…) mer skit pga [att du låste in dig i bilen när du fick panik]". Beroende på vad "alla medel" och "skit" innebär kan det omfattas av lagen. Om din sambo hotade dig med brottsliga handlingar eller genomförde våldshandlingar om du inte hade samlag med andra män klassas det som brottsligt. Våldshandlingarna kan antingen vara fysiska eller psykiska:Om han slog dig är det givet att han tvingade dig genom fysisk misshandel (3 kap. 5 § BrB)För att det ska röra sig om psykisk misshandel krävs det att handlingen påverkar offret medicinskt (3 kap. 5 § BrB). Handlingen kan vara till exempel att förödmjuka eller kränka offret.En medicinsk effekt kan exempelvis vara en akut stressreaktion. Du skriver att du fick panik, sprang ut till din bil, kände dig äcklig, tvingad och utnyttjad. Jag är inte expert på medicinsk straffrätt, men det låter onekligen som att dina symtom stämmer in på en akut stressreaktion. Din sambos idé om att du skulle ha samlag med andra män är ett typförhållande för makt och dominans där han bestämmer och senare skuldbelägger dig. Det är alltså mycket möjligt att din sambo har utsatt dig för psykisk misshandel.Ditt samtycke ursäktar inte gärningarnaDet faktum att du gick med på samlagshandlingarna med andra män, alltså ditt samtycke, spelar i så fall ingen roll eftersom det rör sig om misshandel av "normalgraden". Misshandel kan delas upp i tre grader: a) ringa b) av normalgraden c) grov. Man kan samtycka till ringa misshandel, som till exempel är slag med öppen hand. Att utsätta dig för ångest och panikattacker kan inte klassas som ringa misshandel. Dessutom ska vara ett samtycke vara allvarligt menat, ärligt och frivilligt lämnat (24 kap. 7 § BrB). När du skriver att din sambo pushade dig till att göra si och så, är det mycket tveksamt huruvida ditt samtycke är giltigt. Alltså kan din sambos tvång inte ursäktas med ditt samtycke.Din sambo har utsatt dig för grov kvinnofridskränkningDu skriver att din sambos tvång pågick under ett års tid. Då kan din sambo ha utsatt dig för grov kvinnofridskränkning (4 kap. 4a § andra stycket BrB). För att uppfylla kraven för brottet krävs det att:En man och kvinna som har ett äktenskapsliknande förhållande har bott tillsammansMannen systematiskt har kränkt kvinnan genom brottsliga gärningarExempelvis genom fysiskt våld, psykiskt våld eller olaga tvångGärningarna är ägnade att allvarligt skada offrets självkänsla (NJA 2003 s. 144)Gärningarna är upprepadeGärningarna utspelar sig inom minst en sexmånaders-periodBaserat på din beskrivning uppfyller din sambos gärningar mot dig samtliga kriterier för grov kvinnofridskränkning. Det tredje kravet, alltså att gärningarna ska skada offrets självkänsla allvarligt, är uppfyllt eftersom din sambo pressade dig, gjorde det mot din vilja och intog själv den dominerande och skuldbeläggande rollen.SammanfattningSom jag tolkar det har din sambo utsatt dig för psykisk misshandel och olaga tvång. Med hänsyn till er relation och tidsrymden kan brotten förmodligen sammanräknas till grov kvinnofridskränkningVad du kan göra nuDu kan absolut polisanmäl din sambo. Du inbillar dig inte. Du kan anmäla honom genom att ringa 114 14 eller att gå till närmaste polisstation. Jag skickar med en översikt om hur processen ser ut efter polisanmälan.När polisen har fått in anmälan undersöker åklagaren om det finns underlag för att driva åtal i en rättegång. Det finns stöd för dig att få på väg mot och under en rättegång. Likaså finns det många jourtelefonlinjer- och hemsidor som man kan ringa upp till eller surfa till för att prata om det man har blivit utsatt för.Återigen: vad hemska saker du har blivit utsatt för. Tack för att du vände dig hit – jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig lite grann med det juridiska. Det finns fullt med resurser i samhället som jag har hänvisat till och många fler, som kan hjälpa dig ännu mer. Råd, stöd och framför allt hjälp finns. Vänliga hälsningar

Beaktande av tidigare brottslighet samt straffskalan för ofredande

2020-05-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej,Om en man som blivit dömd (till böter) för ofredande (sms/telesamtal) gentemot sin föredetta sambo återigen är misstänkt (3 år senare) för ofredande (sms/telefonsamtal) vad kan då straffet bli vid en ny fällande dom? Är det återigen endast böter? Eller finns det något annat straff i straffskalan?
Henrik Witt-Strömer |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras av brottsbalken (BrB).Straffskalan för ofredande sträcker sig från böter till fängelse i högst ett år (4 kap. 7 § BrB).Det är därutöver så att tidigare brottslighet kan beaktas som ett skäl för att välja fängelse som påföljd istället för villkorlig dom eller skyddstillsyn, om brottet anses för grovt för att enbart bestraffas med böter (30 kap. 4 § 2 st BrB). Beaktas inte den tidigare brottsligheten vid valet av påföljd, ska det istället beaktas vid den så kallade straffmätningen (29 kap. 4 § BrB). Det innebär att straffet blir strängare än det blivit om tidigare brottslighet saknats.Vänligen,

Är det olagligt att filma eller fotografera någon utan samtycke på arbetsplatsen?

2020-05-04 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Får min kollega ta foto/filma mig på min arbetsplats utan min vetenskap. I detta fall har jobbar jag natt och har råkat nicka till på mitt jobb. Enligt min chef och hrutan har dom fått in foto och film från min kollega. Är detta verkligen lagligt?? Vore tacksam för svar så snart som möjligt då jag ska på möte på jobb torsdag 7/5.Mvh Åsa
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är tillåtet att fota eller filma en kollega på dennes arbetsplats utan personens vetskap. Arbetsplatser omfattas normalt sett inte av regeln om kränkande fotografering i brottsbalkenHuvudregeln inom svensk rätt är att det inte är olagligt att filma eller fotografera en person utan dennes tillåtelse. Det finns dock ett undantag i brottsbalken (BrB). Undantaget är så kallad kränkande fotografering. Regeln innebär att det utan samtycke inte är tillåtet att i hemlighet filma eller fotografera någon som befinner sig inomhus i en bostad, eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme (4 kap. 6a § första stycket BrB). Regeln innebär att det endast är otillåtet att fotografera eller filma någon som befinner sig på någon av ovan uppräknade platser. Arbetsplatsen är alltså inte en plats som omfattas av regeln. Påföljden vid kränkande fotografering är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6a § första stycket BrB). Det kan handla om trakasserier på arbetsplatsenBeroende på vilken typ av fotografering det rör sig om så kan fotografering utan tillåtelse på arbetsplatsen utgöra trakasserier eller sexuella trakasserier enligt 1 kap. 4 § fjärde och femte punkten diskrimineringslagen (DL). För att en fotografering på arbetsplatsen ska anses utgöra trakasserier krävs dels att någons värdighet kränks, dels att kränkningen har samband med någon av diskrimineringsgrunderna i lagen. Diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För att en fotografering på arbetsplatsen ska anses utgöra sexuella trakasserier krävs dels att den kränker någons värdighet, och dels att fotograferingen är av sexuell natur.Om fotograferingen utgör trakasserier av något slag har arbetsgivaren en skyldighet att att utreda och vidta åtgärder mot trakasserierna (2 kap. 3 § DL).SammanfattningI den mån du eller någon av dina kollegor blivit fotograferade utan tillåtelse på arbetsplatsen på ett sätt som du upplever som kränkande tycker jag att du borde ta upp detta med din arbetsgivare. Även om fotograferingen i ditt fall inte omfattas av straffregeln i brottsbalken kan det eventuellt utgöra trakasserier eller sexuella trakasserier, vilket är något din arbetsgivare har en skyldighet att förebygga enligt diskrimineringslagen.Det är inte heller helt självklart att fotograferingen utgör trakasserier av något slag, men jag tycker oavsett du ska prata med din arbetsgivare då det är viktigt att man känner trygghet på sin arbetsplats.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar