Är det olagligt att spåra någon annan genom att sätta en gps-tracker på dennes bil?

2021-08-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hittat en gps tracker under min bil.. Då min familj lever under hot undrar jag om det är lagligt att sätta en gps tracker på någon annans bil? Letat som en galning men hittar inget svar..
Daniel Elipas Gobraeel |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rättsliga utgångspunkterDen brottsrubricering som närmast blir att diskutera blir ofredande enligt BrB 4:7 §. I förevarande fall är frågan om det kan anses utgöra en störande kontakt eller ytterst ett hänsynslöst beteende. Av förarbetena framgår att det, för att en gärning skall anses utgöra ofredande genom hänsynslöst beteende, krävs att den enligt vanliga värderingar utgör en kännbar fridskränkning.Till ofredande kan räknas extrema fall av s.k. "stalking". I ditt fall verkar det dock som att någon spårat bilen och du har varit helt ovetande. Med tanke på att du först senare har märkt att du blivit spårad är jag mycket skeptisk till att det ska röra sig om ett brott.För att konkretisera kan man titta på praxis varpå det saknas ett generellt förbud mot att filma en enskild person utan dennes samtycke, dock kan sådan handling utgöra ofredande endast om den filmade verkligen blir störd, se NJA 2008. 946. Den utsatte måste vidare uppfatta och vara medveten om det hänsynslösa beteendet medan det äger rum. Två personer som i smyg, ovetandes blev inspelade när de hade samlag utgjorde inget ofredande, se NJA 2008.Hur ska handlingen kategoriseras och kan "stalking" vara brottsligt?Det ska även påpekas att teknologin med att spåra individer på olika sätt är vanligt förekommande och kan exempelvis utnyttjas genom appen "Hitta Iphone" med mera. I detta fall är skillnaden emellertid att någon aktivt placerat en GPS-tracker på din bil, men enligt min bedömning är det svårt att se att det ska röra sig om ett brottsligt förfarande som kan föranleda straffansvar. Inte nog med det sistnämnda blir det även väldigt svårt att identifiera personen som kan ha gjort det, samt dennes eventuella motiv. Men känner du dig osäker eller rädd är mitt bästa tips att göra en polisanmälan angående detta, du nämner att din familj lever under hot - det är därav alltid bäst att ta det säkra före det osäkra. Du kan i en första kontakt med polismyndigheten påpeka att du känner dig stalkad och känner fruktan, enligt polismyndighetens hemsida framgår att olaga förföljelse i dagligt tal är synonymt med s.k stalking, som i sin tur är ett vidare begrepp som innefattar både brottsliga handlingar och handlingar som den utsatta personen uppfattar som störande, kränkande eller skrämmande, men som inte är brott enligt svensk lag. Med stalkning menas även att någon systematiskt förföljer, kartlägger och smyger sig på den utsatta personen.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Kan man bli dömd för olaga hot utan uppsåt? Får man som vuxen använda sig av luftgevär?

2021-08-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan Lawline!Jag har en fråga gällande olaga hot, för en stund sedan befann jag mig i skogen med mitt nya luftgeväroch blev självfallet gripen, vapenbrott var det inte kom polisen fram till tillslut men olaga hot sa han att jag kunde bli anmäld för om den som ringde in ville anmäla det som detta.Då jag varken hade stött på varken människor eller djur och inte haft kontakt med något levande och även sköt mot måltavla med kulfång och med en kulle bakom (från en uppenbar liggplats med stöd för vapen osv.) Så undrar jag hur stor chans det är att jag blir anmäld och lagförd för att ha hotat en annan människa med vapen?(Läste här på Lawline att även personen måste haft till uppsåt att hota, för att det ska räknas som brott.)https://lawline.se/answers/vad-raknas-som-ett-olaga-hotJag är även över 27 år och befann mig i ett friluftsområde (Ej i närheten av människor.)Läste lite om detaljplaner och var man får och inte får skjuta efter viss ålder. Men förstod inte riktigt vad som menas.Den som är under 18 år får inte utan tillstånd av Polismyndigheten inom område som omfattas av detaljplan utomhus använda luft- eller fjädervapen med vilka kulor, hagel eller andra projektiler kan skjutas ut. Detsamma gäller utanför sådant område, om inte vapnet används under uppsikt av någon som har fyllt 20 år.Mvh
Anahita Harati |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.En person över 18 år får använda sig av luftgevär:Ibland kan man genom att se vad som är förbjudet i en lag, motsatsvis sluta sig till vad som är tillåtet. Inom juridiken kallas detta för en e contrario - tolkning. När 3 kap. 6 § andra stycket i ordningslagen klargör att den som är under 18 år ej utan tillstånd får använda luftgevär inom områden som omfattas av detaljplan utomhus, blir e contrario - tolkningen att du som vuxen har rätten på din sida. Med andra ord: den motsatsvisa tolkningen av paragrafen visar att du inte gjort något olagligt. Om rubriceringen "olaga hot":Precis som du själv skriver, är olaga hot ett brott som man uppsåtligen (med avsikt) gör sig skyldig till. Du har varken hotat eller syftat till att framkalla allvarlig rädsla hos någon, vilket lagen kräver, se 4 kap. 5 § brottsbalken. Du kan alltså inte ha gjort dig skyldig till olaga hot.Polisen har gett dig vilseledande information:Av 1 kap. 9 § regeringsformen kan man utläsa att polisanställda ska uppträda på ett sakligt och förtroendeingivande sätt. Justitieombudsmannen (JO) har i detta fall riktat kritik mot när en polisanställd ansetts agera i strid mot lagen.Å ena sidan har vem som helst rätt att göra en polisanmälan, vilket, precis som polisen sagt, medför en risk för att bli anmäld. Däremot var det obefogat att poängtera detta i en situation där du inte hade gjort något olagligt. Poliser värnar om saklighetskravet ifall de låter bli att uttala sig om något de inte kan, och bör därför undvika hänvisningar till konkreta rubriceringar om de inte vet att det åtminstone föreligger en risk för någon att dömas i enlighet med dessa. Sammanfattat svar på din fråga:Som vuxen får du använda dig av luftgevär. Du kommer inte, utifrån det du beskrivit i din fråga, kunna dömas för olaga hot. Jag hoppas du fått svar på din fråga.Vid fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänligen,

Hur ska jag gå tillväga för att få mitt ex att sluta kolla upp mig och mina barn?

2021-08-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej.Jag undrar hur jag skall gå tillväga för att få mitt ex att sluta kolla upp mig och mina barn när dom är hos mig.Mvh Emma
Martin Carleheden |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Ditt ex kan i det här läget ha gjort sig skyldig till ofredande enligt 4 kap. 7 § BrB. Det krävs att ditt ex vet om att det denne gör är oönskat. Exempelvis kan "fönstertittande" räknas till ofredande. Fönstertittande innebär att någon står och tittar in genom fönstret till en lägenhet eller liknande bostad. Jag kan inte utifrån informationen i din fråga avgöra om det är riktigt så närgånget. I sådana fall ska du anmäla ditt ex för brottet ofredande.Handlar det inte om fönstertittande utan om att ditt ex försöker få kontakt med dig eller dina barn på andra sätt, exempelvis genom att försöka kontrollera ert beteende eller liknande kan det ändå utgöra ofredande enligt samma paragraf.Upprätta en polisanmälan om brottet ofredande på 114 14. Rör det sig om något akut, ring 112.Du kan också ansöka om kontaktförbud hos Polisen på samma nummer som du anmäler brott för, 114 14.Med vänlig hälsning!

Förhindra grannar från att använda ens brygga

2021-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Min familj äger mark på en stor gård. Grannarna kommer ständigt över på vår sida och badar på vår brygga och våra badklippor, vilka befinner sig på vår mark men inte på en tomt. De skriker så högt så att vi hör det upp till huset och blir störda, de gör bryggan och klipporna blöta så att det inte går att bada, de använder våra möbler och vår spade nere vid vattnet, de lämnar tennisbollar och vill inte lämna när vi kommer ner eller så lämnar de platsen extra långsamt och visslar åt oss och frågar om vi inte ska hoppa i snart. Dessutom gör de detta dagligen, ibland flera gånger per dag. Min fråga är om dessa begår något brott, och om jag på något sett, med hjälp av lagen kan hindra dem från att ständigt bada på vår mark och störa oss.
Oscar Rudén |Hej och tack för att du ställer din fråga till oss på lawline!Jag förstår din fråga som att du undrar om du har rätt att avvisa/förhindra att dina grannar från att använda din brygga. AllemansrättenAllemansrätten betyder att andra personer kan få vistas på någon annans mark under den förutsättning att man inte förstör eller stör. Detta framgår av 2 kap 15 § 4 stycket regeringsformen och 7 kap 1 § miljöbalken. Allemansrätten ger dock bara personer rätt att vistas på annans egendom i kortare perioder och ägaren får inte hindras i sin användning av bryggan.Vid nyttjande av allemansrätten måste man ta hänsyn till hemfridszonen. Hemfridszonen är ett område som anses vara privat och ska få vara ostört, det är området som är närmast runt bostadshuset eller fritidshuset. Inom denna zon är det fastighetsägaren som har full rådighet över marken och ingen har rätt att vistas där utan lov. Inom denna zon gäller därmed inte allemansrätten. Ett problem kring detta är att det inte generellt finns något mått för hur stor hemfridszonenen är, utan detta varierar från fall till fall. Detta gäller för såväl land som för vatten.Är beteendet brottsligt? Om du olovligen beträder någon annans tomt kan du göra dig skyldig till hemfridsbrott, brottsbalken 4 kapitlet 6 §.Vad innebär detta för dig? - Detta innebär kort och gott att man har en rätt att vistas på andras områden enligt allemansrätten i kortare perioder, så länge man inte förstör eller stör ägaren. Detta förekommer dock att personerna i fråga stör er, varav de inte kan säga att de har rätt enligt allemansrätten att vistas på er tomt. I och med då att ni inte heller har gett lov för dem att vistas på tomten, så begår de de facto hemfridsbrott. Ni har därför rätt att påtala detta för dem och verbalt avvisa dem (dock inte fysiskt) från platsen. Ni kan även koppla in polisen då det de facto är en brottslig handling som begås. Du kan också själv på din tomt, en bit ifrån grannars bebyggelse, sätta upp staket eller andra fysiska hinder gentemot grannarna samt skyltar om att de är privatägd brygga m.m. Så som du har rätt till i och med att du är ägare över fastigheten.Hoppas att det var svar på din fråga!

Är det ofredande att spruta ner någon med ättika eller vitlöksvatten?

2021-08-18 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Skulle det anses som ofredande om en person sprutar ättika eller vitlöksvatten på mig, med syfte att vara jobbig och veta att det stör mig. Det är inte dock riktat mot just mig utan mer som i en grupp, det kanske gör saken till en annan sak men jag känner fortfarande att den inkräktar min frid och jag tycker inte det är okej
Mathias Nilsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att spotta på någon eller väta ner någon anses vara ofredande. Att spruta ättika eller vitlöksvatten bör därför anses vara ett hänsynslöst agerande som går in under brottet ofredande. Syftet med gärningen är också att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § brottsbalken). Även om gärningen ägde rum i en grupp kan det vara ofredande eftersom det finns en identifierad person som blivit kränkt. Trots att angreppet inte var riktat mot just dig kan gärningsmannen ha haft likgiltighetsuppsåt, dvs. att gärningsmannen inte ser följden som skäl för att avstå från gärningen. I stället accepterar eller godtar gärningsmannen att någon i närheten utsätts.Om kläderna blir förstörda kan det också bli fråga om skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken).Hoppas att du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Är det olagligt att inneha nakenbilder på någon annan?

2021-08-14 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga vad gäller nakenbilder. För ca 3 år sen (idag är jag 30) träffade jag en kille (han var i samma ålder som mig, kanske ett par år äldre) som tog bilder/filmer på mig när jag satt på hans säng topless. Vi sågs endast 3 gånger och hade en sexuell relation. Han frågade inte men jag sa heller inte nej men minns att jag kände mig ställd. Vi fortsatte inte ses men höll nån form av kontakt via instagram. Han skrev till mig ibland och undrade hur jag hade det och så. Jag svarade alltid på ett vänligt sätt men ej flörtigt eller romantiskt. Men nån gång skickade han de bilder och filmer på mig i hans säng till mig som "en rolig grej". Jag tyckte det var obekvämt men sa inget om det förutom "dessa kan du gott radera". Han sa att han såklart skulle göra det. Nu några år efter stör det mig mer och mer att han skickade dessa bilder på mig till mig. Tänkte inte på det då men känner att det var väldigt kränkande. Har även hört via en gemensam bekant att killen i fråga har själv sagt att han har en bank av bilder på tjejer han varit med. Under 2020 skrev han nån gång igen om hur jag mår och så och jag bestämde att jag ej vill ha kontakt med den här personen så jag tog bort han från min vän lista och raderade konversationen, samma konversation där han skickat de bilder/filmer på mig till mig. Jag undrar om man kan göra någonting lagligt åt detta? Har han begått integritetsbrott? Kan jag anmäla eller på något sätr säkerhetsställa att han inte har kvar bilder på mig?
Alva Lindsjö |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Att inneha nakenbilder på någon annan är inget brott. Skulle killen välja att sprida bilderna till fler än ett fåtal personer så skulle han dock kunna bli dömd för olaga integritetsintrång. Då krävs det att spridningen än ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden rör (4 kap. 6 c § brottsbalken).Att han skickat bilderna till dig kan eventuellt utgöra ofredande. Då krävs det att killen ska ha utsatt dig för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande och att gärningen var ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt (4 kap. 7 § brottsbalken). Men som jag förstår din fråga så är det bara vid ett tillfälle som han skickat nakenbilderna till dig och därmed är min bedömning att det troligen inte är tillräckligt för att klassas som en störande kontakt eller ett hänsynslöst agerande och att killen antagligen inte kommer kunna bli dömd.Eftersom det inte är olagligt att inneha nakenbilder på någon annan så finns det tyvärr inte heller något sätt att säkerställa att killen inte har kvar några bilder på dig och det går inte heller att tvinga honom att radera eventuella bilder som finns kvar. Som svar på din fråga så har killen troligtvis inte begått något brott och därmed finns det ingen anledning att anmäla. Tyvärr kan du inte heller göra något för att säkerställa att killen inte har kvar bilder på dig. Skulle killen fortsätta skicka nakenbilderna till dig eller sprida de till andra så bör du dock anmäla.Hoppas du fick svar på din fråga!Med vänlig hälsning,

Kan man bli straffad om man sprider nakenbilder/videos eller om hotar om att göra det?

2021-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Jag skulle vilja få mer info om vad som gäller för brottet "hämndporr" alltså när en person som har varit intim med en annan lägger ut videos på internet av deras sexuella förhållande. Kan man skyddas mot detta rent juridiskt? Stort tack på förhand<3
Siva Arif |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I brottsbalken (BrB) finns det en bestämmelse som reglerar brottet olaga integritetsintrång, vilket "hämndporr" faller in under. Bestämmelsen stadgas i 4 kapitlet 6 c § BrB. Att sprida sexuella bilder och videos på en annan person för att medföra allvarlig skada är straffbart. Straffet är böter eller fängelse i max två år och fängelse upp till fyra år om brottet är grovt. Om det stannar vid hot om att sprida bilder/videos kan istället olaga hot bli aktuellt (4 kapitlet 5 § BrB). Då är straffet böter eller fängelse i högst ett år och om det är grovt; fängelse i lägst nio månader och högst fyra år. Viktigt att ha i åtanke är att åldern på målsäganden också spelar roll, om hen är minderårig kan det röra sig om barnpornografi (16 kapitlet 10 a § BrB). Olaga integritetsintrång är ett brott och man bör alltid polisanmäla om man blivit utsatt.Jag hoppas att du fick svar på din fråga annars är du varmt välkommen att återkomma vid ytterligare funderingar! Vänligen,

Träna lös hund på allmän plats

2021-07-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hejsan, Jag + 4 till vuxna tränade våra hundar på allmän plats. Kommunalt förvaltad äng(trimmad gräsmatta men inte en fotbollsplan). Det är inte en avgiftsbelagd kurs utan 5 privatpersoner som utövar sin hobby. Hundträning betyder i detta fall apportering: en hund i taget får på kommando hämta en sk dummie (tygpåse med sand). När hunden tar dummien så blåser man två snabba signaler i en hundvisselpipa för att markera att hunden ska komma tillbaka med sin apport. När vi gjorde denna träning mellan 20-21 onsdag kväll 28/7 började en hund i området att skälla väldigt högt och mycket. Enligt hundägaren beror skällandet på ljudet av våra visselpipor samt att hunden ser oss utföra träningen. Hundens skällande gör att hundägarens barn inte kan sova och det är såklart inte roligt. Husägaren + bekant med okänd relation kommer då ut och hävdar bestämt att vi har ofredat dem och att ett åtal kommer att leda till fällande dom. Husägarens följeslagare utrycker flertalet gånger att det vi gjort är olagligt och att de kan göra det riktigt jobbigt för oss(rättsligt) om vi inte slutar. Min juridiska fråga är helt enkelt om detta har någon som helst bäring i svensk lagstiftning och vad vad som kan hjälpa oss att reda ut situationen. Den moraliska frågan i att vi kan utöva träning på annan tid och hålla oss längre bort från det specifika huset är diskuterat men jag är intresserad av den juridiska bäringen för anklagelserna. Har vi gjort något olagligt?
Victoria Ruzbarsky |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det rör sig i ert fall troligtvis inte om något ofredande om inte visselpiporna låter väldigt högt precis utanför någons bostad. Det låter mer som att det är en annan skällande hund som skapar störningen. Däremot kan ni ha gjort erskyldiga till överträdelser av andra bestämmelser. Eftersom ingen av era hundar skäller stör inte era hundar omgivningen ljudmässigt. Däremot kan det vara så att ni beroende på vilken kommun ni bor i bryter mot kommunens lokala ordningsföreskrifter genom att ha hundarna lösa på offentlig plats.Stockholms kommun tillåter exempelvis enbart hundar att vara lösa i hundrastgårdar eller i så kallad hundrastområden " 20 § Hundar skall hållas kopplade på offentlig plats med undantag av de områden där kommunen anordnat hundrastplatser. Kopplingstvång gäller inte heller inom Långholmens klippbad". För att få reda på vilka regler som gäller i just er kommun måste ni titta på kommunens lokala ordningsföreskrifter. Överträdelser av kommunens lokala ordningsföreskrifter kan leda till penningböter enligt 3 kap. 22 § 2 st. ordningslagen. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar