Får man fritt fotografera någon inne i en bostad?

Hej, Det är så att jag har blivit anmäld för att fotograferat någon i mitt egna hem. Anledningen till fotograferingen beror på att jag inte litar på någon. Dels att jag blivit bestulen flertalet gånger på olika saker, och att jag äger vapen hemma. Så jag vill kunna se tillbaka och veta vem som varit i mitt hem. Jag har inte haft råd för övervakningskameror i mitt hem. Är detta olagligt? Själv kan jag inte se skillnaden på en fast övervakningskamera, eller något man knappar på själv.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är okej att fotografera någon då denna person befinner sig i ditt hem. Jag kommer för att besvara din fråga använda mig av brottsbalken (BrB).

Får man fotografera vem som helst?

I svensk rätt finns huvudregeln att det inte är olagligt att ta kort eller filma någon. Detta gäller oavsett om man har tillåtelse eller inte. Till detta finns dock ett undantag benämnt kränkande fotografering.

Kränkande fotografering är ett brott med straffet böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 6 § BrB). I lagen beskrivs brottet som att någon olovligen i hemlighet med hjälp av ett tekniskt hjälpmedel tar bild på någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, i ett omklädningsrum eller liknande utrymme.

Således ska ett antal rekvisit vara uppfyllda: 1. olovligen, 2. i hemlighet, 3. med ett tekniskt hjälpmedel, 4. av någon som befinner sig på en särskild plats.

Om fotograferingen sker med samtycke är inte “olovligen” uppfyllt och handlingen är då inte att anse som ett brott. Handlingen ska även ha varit hemlig, det vill säga att den fotograferade inte ska ha varit medveten om detta. Tekniskt hjälpmedel avser exempelvis en kamera eller telefon. Gällande rekvisitet av en bostad behöver det inte nödvändigtvis ha varit fråga om just den fotograferades egen bostad, utan även andra bostäder där en person stadigvarande bor omfattas av bestämmelsen.

Vad gäller för övervakningskameror?

Enligt Kamerabevakningslagen ska den som bedriver kameraövervakning ha tillstånd för detta om allmänheten har tillträde till platsen om det är en myndighet eller någon annan än en myndighet som utför en uppgift av allmänt intresse (7 § kamerabevakningslagen). Kravet på tillstånd gäller därmed inte privatpersoner om övervakningen är av privat natur (5 § kamerabevakningslagen). Således kan privatpersoner använda kameraövervakning i sin bostad utan tillstånd.

Sammanfattningsvis gäller att fotograferingen eller filmandet inte får göras på ett hemligt vis utan personens samtycke om det, som i ditt fall, har gjorts inne i en bostad. Om den tekniska utrustningen har varit dold eller om den fotograferade inte var medveten om att den var igång under tillfället kan det röra sig om kränkande fotografering. Detta gäller oavsett om det är en monterad övervakningskamera eller om du har tagit bilder med en mobiltelefon. Detta gäller dock inte om gärningen, med hänsyn till syftet och andra omständigheter, var försvarlig. En försvarlighetsbedömning görs således mellan syftet av fotograferingen och den enskildes skyddsintresse.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar och att jag kunde förtydliga vad som gäller. Är det något mer du undrar över är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline på nytt!

Vänliga hälsningar,

Klara ThyrénRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”