Olaga hot om hoten underförstått är riktade mot en viss person?

2020-06-10 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! En granne har skrivit i vår samfällighets gemensamma fb grupp att hon ska slå ut varenda tand och begrava en viss person i betong pga ett rykte som spridits om henne och hennes sambo. Jag och min man vet att detta hot är riktat mot oss pga tidigare kontakt med henne där hon har bekräftat att det är jävligt het stämning mellan oss för att min man och eventuellt jag sagt något om deras förhållande. Jag har försökt få ut från henne om detta hot är riktat mot oss men hennes enda svar är "den som är skyldig till detta kan ta åt sig". Vad kan jag göra i den här situationen eller är det hopplöst att ta tag i då hon aldrig rakt ut säger att hoten är mot oss?
Julia-Saga Nilsson Herhold |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag kommer nedan att redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.Tillämplig lag Olaga hot är ett brott som regleras i brottsbalken, vilken jag härefter kommer förkorta som BrB.Olaga hot Den som hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid, döms för olaga hot (4 kap. 5 § BrB). Det krävs inte att den som hotar någon uttrycker vem som avses, så länge det är underförstått. Att det ska vara "ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla" innebär att det objektivt/ typiskt sett ska vara något som framkallar allvarlig rädsla. Hot om att bli begravd i betong och/eller att få sina tänder utslagna är hot om brottsliga gärningar (mord/misshandel) som hos de allra flesta bör framkalla allvarlig rädsla för egen säkerhet till person. Bedömningen beror dock på en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet, bland annat med beaktande av om hoten är värda att ta på allvar. Det som kan bli svårt för er är att bevisa att hoten är riktade mot er, men det är som sagt inte omöjligt eftersom du verkar ha bevis som styrker att så är fallet. Sammanfattning Det allra bästa är givetvis om du kan tala med din granne och försöka lösa den situation som har uppstått. Är det inte möjligt och/eller om hon står fast vid sina hot är min rekommendation att du gör en polisanmälan om olaga hot. Hoppas att du fick svar på din fråga och stort lycka till!Med vänlig hälsning,

Kan släkting som i två år har utsatt andra för störande kontakter göra sig skyldig till ofredande?

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, min man och jag blir kontinuerligt sedan 2 år störda av en släkting. Han beter sig barnsligt genom vinka,göra grimaser, tuta med bilen samt går på oss när vi rör oss på gatorna. Åker förbi på moped när vi sitter på restaurang och gör grimaser. Han har attackerat mig genom att jag ska flytta på mig, annars jävlar. Vi vet inte varför han gör så här, har frågat men får inget svar. Senast häromdan skriker han åt min man ....knullare och att han har barn på bygden. Detta börjar bli ohållbart då vi inte kan röra oss fritt, samt pinsamt då det ofta sker bland andra människor. Vad kan vi göra åt saken då det är omöjligt att prata med honom.
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). Släktingen kan ha gjort sig skyldig till ofredandeDet brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är ofredande (BrB 4 kap. 7 §). Där står bland annat att man utsätter någon annan för störande kontakter. Genom att släktingen tutar, gör grimaser och ropar mot din man anses detta fall inom "störande kontakter" eftersom det verkar ha skett många gånger, sker öppet bland andra människor och är kränkande mot er. Du skriver även att släktingen har attackerat dig och det räknas som ett fysiskt antastande vilket också faller in under brottet ofredande. För att det ska röra sig om ofredande krävs det också att gärningen har varit ägnad att kränka din och din mans frid på ett kännbart sätt. Du skriver att ni kontinuerligt sedan två år tillbaka blir störda av denna släkting och med tanke på att släktingen verkar störa er så fort ni rör er ute samt att du skriver att ni inte kan röra er fritt så anses er frid kränkas. Att släktingen beter sig på detta sätt mot er är ingenting som du och din man rimligen bör tåla. Släktingen måste ha uppsåt för att dömas för brottFör att släktingen ska kunna göra sig skyldig till ofredande så krävs det att denne har uppsåt till sina gärningar (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att släktingen måste haft en avsikt med att trakassera er. Eftersom ni har ifrågasatt släktingens beteenden och släktingen fortsätter trots allt så tyder det på att denne har uppsåt med sina gärningar. Eftersom ni redan har försökt prata med släktingen utan resultat skulle ni enligt min bedömning kunna anmäla släktingen för brottet ofredande. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Hemfridsbrott

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, nu undrar jag bara om jag kan förbjuda någon att komma in på våran trädgård och hus?
Emma Gurander |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline. HemfridsbrottDen som olovligen går in på någon annans tomt kan göra sig skyldig till hemfridsbrott (Brottsbalken, BrB 4 kap. 6 § första stycket). Hemfridsbrott innefattar intrång där någon har sin bostad, inklusive trädgården. Det räcker med att du, eller ni som är husägare eller boende i huset, ber denna oönskade gästen att gå ifrån er tomt samt att denne oönskade gästen vägrar, för att det ska anses som hemfridsbrott. Ni som är boende i huset har en lagstadgad rätt att be någon att lämna ert hem eller tomt, när dem väl befinner sig på er tomt. Ni kan därmed polisanmäla denna oönskade gästen för hemfridsbrott. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Vänliga hälsningar,

Kan ett skämt om våld vara olaga hot?

2020-06-05 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Om en människa skriver "jahopp, nu ska vi tydligen testa din teori om att du är odödlig genom att hänga dig och se hur d går, haha" till en människa på en skämtsam nivå och menade ingenting med det. Men personen i fråga tog det inte som ett skämt utan tog det seriöst. Räknas det som olaga hot/mordhot?
Liv Stålhammar |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den brottsform som kommer på fråga här, är mycket riktigt olaga hot (4 kapitlet 5 § brottsbalken). Meddelandet i sig uppfyller kraven på vad som är ett olaga hot; att säga att man ska hänga någon är hot om brott som inkräktar på en persons säkerhet, frihet och frid. Det gäller också att personen som fått meddelandet har blivit rädd på riktigt och tagit åt sig av meddelandet. Därför kan vi konstatera att alla krav är uppfyllda för en polisanmälan och möjligen åtal. Det som blir problematiskt är det faktum att avsändaren har menat detta som skämt. Du skriver att avsändaren inte menat något med detta. I svensk straffrätt krävs uppsåt, dvs en viss typ av medvetenhet och vilja från gärningsmannens sida, för att gärningsmannen ska kunna dömas. Eftersom gärningsmannen i detta fall inte har menat att hota någon överhuvudtaget, utan endast uttalat sig klumpigt i ett skämtsamt syfte, är det inte särskilt troligt att gärningsmannen skulle kunna dömas för olaga hot. Hoppas du fick svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Är det tillåtet att gå in på andras uteplatser som tillhör bostaden utan inbjudan?

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Nu är det andra gången som mitt ex och hans vuxna son helt oanmälda plötsligt står på min uteplats som har en hög häck och staket runt om. Båda gångerna blev jag livrädd eftersom jag inte fått något meddelande om att de ska komma. Hans ursäkt var att han vill träffa vår vuxna 19 åriga dotter som har brutit kontakten med honom. Jag bad han ringa först men han vägrar. Är det verkligen tillåtet att gå in på andras uteplatser, trädgårdar eller balkonger om man inte är inbjuden?
Hanna Opedal Eriksson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När jag besvarar din fråga kommer jag att använda mig av brottsbalken (BrB). De kan ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrottDet brott som jag tänker ligger närmast din beskrivning är hemfridsbrott (BrB 4 kap. 6 § första stycket). Om en person olovligen intränger eller kvarstannar i annan persons bostad så döms denne för hemfridsbrott. Att intränga innebär att ta sig in i bostaden genom att antingen ett fysiskt eller psykiskt hinder. Du skriver att din uteplats har en hög häck och staket runt om vilket anses vara ett fysiskt hinder som ditt ex och hans son har tagit sig igenom. Det räcker inte att endast intränga i bostaden utan detta måste ske olovligen. Det som avgör vad som är olovligen är viljan hos den som bor i huset. Eftersom du inte har bjudit in ditt ex och hans son och dessutom säger till dem att du vill att de ringer innan de dyker upp så visar du en ovilja till att ha dem i din bostad. Det måste finnas uppsåtFör att ditt ex och hans son ska kunna göra sig skyldiga till hemfridsbrott krävs det att de har uppsåt till brottet (BrB 1 kap. 2 § första stycket). Detta innebär att de måste ha en avsikt att intränga i din bostad och att de var medvetna om att du inte ville det. Med tanke på att du har sagt till ditt ex att han måste ringa innan han dyker upp hemma hos dig men att han vägrar att lyssna så tyder det på att han är medveten om att du inte vill ha honom där utan förvarning. När han och hans son då fortsätter att komma hem till dig utan att ringa först så innebär det att de eller i vart fall ditt ex har uppsåt till sin handling. Som svar på din fråga så är det alltså inte tillåtet att gå in på andras uteplatser (som tillhör bostaden) utan samtycke från den som bor där. I ditt fall innebär det att ditt ex och hans son (eller i vart fall ditt ex) kan ha gjort sig skyldiga till hemfridsbrott vilket du kan anmäla. Antingen kan du göra det ännu mer tydligt för ditt ex och hans son att du inte tillåter att de dyker upp hemma hos dig utan inbjudan eller om du känner att du redan har sagt detta på ett tydligt sätt så kan du anmäla de för hemfridsbrott. Hoppas du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Vad räknas som ett olaga hot?

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Det är så att jag har en fråga.En vän till mig är skyldig mig pengar sedan 1 år tillbaka. Vi har avtal gällande skulden samt så har jag inspelning på samtalet rörande pengarna och även utskrift på överföring. Personen vägrar att betala tillbaka pengarna som skulle betalas tillbaka månaden efter eller via avbetalningsplan. Pengarna har således 1 år senare inte betalats tillbaka. Personen har även hotat mig i telefonen och utpressat mig där hen säger att om jag skickar in det till Kronofogden för betalningsanmärkning och utmätning så ska hen åka raka vägen hem till mig, förstöra mitt liv, göra ett helvete för mig etc. Allt finns både inspelat så som alla telefonsamtal där hoten har förekommit och i text. Jag har flera gånger tänkt skicka in skulden till kronofogden men då har hen stoppat mig med bland annat nya hot. Vad ska jag göra? Är det någon idé att anmäla utan att det läggs ner?
Oscar Friedrich |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB). Har din vän begått något brott?Det brott som kan aktualiseras i din väns fall är olaga hot (4 kap. 5 § första stycket BrB). Olaga hot innebär att någon hotar en annan person med en brottslig gärning som är ägnad att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Bedömningen kring om hotet är att ägnat att framkalla allvarlig rädsla ska göras utifrån de faktiska förhållandena i det enskilda fallet. Man tittar alltså hur hotet uppfattas från den hotades synvinkel. För olaga hot av normalgraden är straffskalan böter eller fängelse i högst ett år.För att något ska räknas som ett olaga hot måste hotet avse en brottslig handling i sig, exempelvis hot om misshandel eller skadegörelse. Att hota med något som inte är brottsligt, exempelvis ett hot om att avslöja en otrohetsaffär räknas inte som olaga hot enligt bestämmelsen.Det spelar ingen roll om gärningspersonen har för avsikt att fullfölja brottet eller inte, brottet fullbordas genom att man på något sätt uttrycker ett hot om en brottslig gärning.För att ett hot ska räknas som ett olaga hot måste det utöver vad som sagts ovan också framkalla allvarlig rädsla hos den som blir hotad. Hotet ska alltså vara så pass allvarligt att brottsoffret kan antas bli rädd på riktigt. Det är dock inte något krav att man måste ha blivit rädd av hotet för att det ska räknas som brottsligt, men hotet måste kunna tas på allvar och i vart fall vara tillräckligt allvarligt för att personen som hotas ska kunna bli rädd.Den sista förutsättningen för att hotet ska kunna räknas som brottsligt är att gärningspersonen ska ha uppsåt till hotet (1 kap. 2 § första stycket BrB). Gärningspersonen ska alltså vilja hota en annan person för att framkalla rädsla.SammanfattningSom jag nämnde tidigare i frågan ska bedömningen om det rör sig om ett olaga hot eller inte avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Hotet i ditt fall kan vara brottsligt om det avser en brottslig gärning, syftar till att framkalla allvarlig rädsla hos dig, samt att det finns uppsåt till hotet. Att vännen har sagt att han ska "förstöra ditt liv och göra ett helvete för dig" är omständigheter som talar för att att hotet är brottsligt. Det är till din fördel att du har samtalen inspelade, samt bevis kring låneavtalet, då detta styrker din utsaga och talar för att polisen bör inleda en förundersökning i ärendet. Min rekommendation till dig är att du tar kontakt med polisen, och berättar vad som hänt, och att du väntar med att ta skulden vidare till kronofogden tills du fått mer information av polisen.Hoppas detta var svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!Med vänliga hälsningar

Får man spela in en person utan dennes vetskap?

2020-06-07 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej! Min förre detta var hos mig och vi drack lite! Sen frågade hon om hon fick ta bilen hem, men jag sa nej. Och det blev en massa tjafs och hon spelade in mig utan min vetskap. Och nu ska hon anmäla mig för kvinnofridskränkning. Har hon rätt till det?
Ida Tylhammar |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag kommer dela upp mitt svar i två delar, där jag börjar med att redogöra för regleringen kring inspelning av samtal, och sedan förklarar lite kring brottet kvinnofridskränkning och eventuella andra brott som kan bli aktuella.Spela in ett samtal mellan två personerDet brott som skulle kunnat bli aktuellt är olovlig avlyssning (4 kap. 9a § BrB). En förutsättning för att brottet ska bli aktuellt är att personen som spelar in samtalet inte själv deltar i samtalet. Att spela in ett samtal som man själv deltar i är därför lagligt. Eftersom jag tolkar det som att din före detta spelade in ett samtal mellan er två där hon själv deltog har hon därför inte gjort sig skyldig till något brott.Om brottet kvinnofridskränkningFörutsättningarna att du skulle kunna dömas för grov kvinnofridskränkning är följande:* Du har begått brottsliga gärningar mot din före detta som räknas upp i kapitel 3, 4, 6 eller 12 i brottsbalken, eller brutit ett kontaktförbud enligt 24 § lagen om kontaktförbud.* Var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av din före dettas integritet* Gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada din före dettas självkänsla* Du är eller har varit gift med, eller bor eller har bott ihop med din före detta(4 kap. 4a § BrB).Det viktigaste att belysa här är kravet på att det ska ha skett en upprepad kränkning av din före dettas integritet. En enstaka kväll med "tjafs" kan därför inte motivera brottet grov kvinnofridskränkning. Däremot finns det andra brott som kan bli aktuella om det inte skett någon upprepad kränkning och jag kommer gå vidare och redogöra kort för dessa brott.Om brottet olaga hotEtt brott som skulle kunna aktualiseras beroende på vad ert "tjafs" innefattade är brottet olaga hot (4 kap. 5 § BrB). För att du ska kunna dömas för olaga hot krävs att du hotat din före detta med en brottslig gärning som framkallat allvarlig rädsla för din före dettas säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Säkerhet till person avser hot om exempelvis misshandel och mord, säkerhet till egendom avser exempelvis stöld, säkerhet till frihet och frid avser exempelvis olaga frihetsberövande och andra integritetskränkande brott. Bedömningen av hotet görs baserat på hur situationen såg ut och hur den framstått för din före detta. Bland annat tas hänsyn till vad hotet avsåg, på vilket sätt hotet uttalades, er relation till varandra och hur du agerat i övrigt. Om brottet förolämpningFörolämpning är ytterligare ett brott som skulle kunna aktualiseras. För att dömas för förolämpning krävs att du riktat beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot din före detta och gärningen är ägnad att kränka din före dettas självkänsla eller värdighet (5 kap. 3 § BrB). Utrymmet för vilka uttalanden som omfattas av bestämmelsen är stort, men särskilt allvarligt ses på uttalanden som anspelar på den utsattes religion, hudfärg och sexuella läggning. Även tecken, gester och imitationer kan utgöra en straffbar förolämpning.Slutsats: Din före detta gör sig inte skyldig till något brott genom att spela in samtalet mellan er två om hon själv deltar i samtalet. Vilket brott hon eventuellt skulle kunna anmäla dig för är svårt för mig att bedöma eftersom jag inte vet vad som uttalats under samtalet, men de tre brott jag skrivit om ovan är de som troligtvis skulle kunna bli aktuella.Hoppas att du fick svar på dina frågor! Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,

Vilka brott kan ha begåtts?

2020-05-31 i Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB
FRÅGA |Hej, en man som ville prata med om en händelse blockade upp hela vägen med bilen över rondellen så jag inte kunde köra ut, han sa att jag skulle ställa mig på parkeringen och jag vågade inget annat så de gjorde jag. Sen vevar jag ner rutan och sitter kvar i bilen. Han hoppar ut sin bil kommer fram till mig och försöker ta mina bil nycklar som sitter i låset, är de okej att göra så? Han började senare säga att jag inte hade alla hemma, att jag va trög. Han fick för min bil hur mycket han ville och började gunga den. Allting kändes fel han var otroligt hotfull och vädligt översittande mot mig som är 20 år yngre. Har han gjort något olagligt?
Hanna Árnadóttir |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar om, och i sådant fall vilka, brott har begåtts i den situation du beskriver. De brott som skulle kunna vara aktuella i detta fall beskrivs nedan. Olaga hot, 4 kap 5 § Brottsbalken Om man hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid kan man dömas för olaga hot. Hotet ska alltså innefatta ett hot om brottslig gärning som en annan person uppfattar som ett påstående om att brottet kommer att utföras. Det behöver inte vara hot om våld utan kan också röra sig om sådant som hot om exempelvis skadegörelse. Det ska tilläggas att även förtäckta hot, där den brottsliga gärningen på något sätt antyds kan utgöra sådant hot om brottslig gärning som avses. Hotet ska vara ägnat att framkalla allvarlig rädsla för den hotades säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Här handlar det alltså om att hotet ska ha framstått eller varit ägnat att framstå som allvarligt menat. Bedömningen utgår här från den hotades synpunkt, gärningsmannens avsikter att verkställa hotet eller inte har ingen betydelse i detta avseende. Ofredande, 4 kap 7 §, Brottsbalken Om någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande kan man dömas för ofredande, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt. Brottet ofredande kan omfatta handlingar av skilda slag. Det kan vara sådant som att någon avsiktligt knuffar, eller sätter krokben för en annan person eller rycker och sliter i offrets kläder (blir det inte istället fråga om misshandel i dessa fall blir det alltså fråga om ofredande), att man ringer någon på nätterna eller annat hänsynslöst beteende. För att en gärning ska kunna bli straffbar krävs det att det är fråga om gärningar som kan orsaka kännbara fridskränkningar. Alltså, att agerandet har utgjort ett angrepp på den privata sfär som varje människa kan sägas ha rätt att hålla fredad. Förolämpning, 5 kap 2 § Brottsbalken Om man riktar beskyllning, nedsättande uttalande eller förödmjukande beteende mot någon annan och gärningen är ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet kan man dömas för förolämpning. Det som avses här är i första hand muntliga eller skriftliga yttranden, med det kan också vara sådant som obscena gester. Vad gäller kravet på att gärningen ska vara ägnad att kränka den andres självkänsla eller värdighet så behöver inte en kränkning uppkommit i det enskilda fallet utan det avgörande är istället om gärningen typiskt sett var sådan att den kunde orsaka en kränkning av sådant slag (alltså för gemene man). Sammanfattning De ovan nämnda brotten är sådana som skulle kunna bli aktuella i ditt fall. Min rekommendation till dig att du tar kontakt med din närmaste polisstation om det är så att du skulle vilja göra en polisanmälan mot personen. Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Mvh,