Kan det utgöra ofredande att någon lägger sin hand på någon annans rygg eller axel?

Hejsan! Jag är en person som inte alls uppskattar fysisk beröring. Detta uppskattas inte alltid av personer när jag säger ”rör mig inte”. Oftast handlar det bara om att någon lägger en hand på axeln eller ryggen. Jag möts då av olika mothugg. Skulle jag kunna säga att det dom gör räknas som ofredande enligt 4:7 brottsbalken? Eller innebär det uppsåtsrekvisitet att de inte kan vara skyldiga förens EFTER jag gjort dom medvetna? Min fråga är alltså, räknas det som ofredande vid första beröringstillfället? Eller är det bara om det kommer fler efter jag har sagt att jag inte vill bli rörd? Jag har inga uppsåt att anmäla någon för något brott, men jag är så fruktansvärt trött på att vara ”den skyldige” för andras obekvämhet. Det blir alltid jag som är ”bitter” när jag säger ifrån. Det känns som att det skulle vara lättare att bara förklara att det dom gör inte är okej och att man inte bör lägga händer på folk man inte vet att det finns ett samtycke hos. Hoppas denna frågan inte blev allt för rörig. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår din fråga som att du vill veta om det kan utgöra ofredande att lägga sin hand på någons axel eller rygg utan att dessförinnan inhämta samtycke. Bestämmelser om ofredande och andra brott finns i brottsbalken (1962:700). Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

Vad kan utgöra ofredande?

I det fall någon fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör denne, under förutsättning att gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, sig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken (1962:700)). 

Bestämmelsen riktar således in sig på ett antal typfall av ofredande. Den typ av ofredande som ligger närmast det som du har beskrivit i din fråga är fysiskt ofredande/handgripligt antastande (Se Bäcklund, Johansson, Trost, Träskman, Wennberg, & Wersäll, Brottsbalken (24 maj 2023, JUNO), kommentaren till 4 kap. 7 §). Detta kan bl.a. innefatta att någon knuffar eller håller fast någon annan eller rycker eller sliter i någon annans kläder. Detta förutsätter emellertid att handlandet inte kan kategoriseras som misshandel eller försök till misshandel (se NJA 2018 s. 433, punkt 15). 

Observera dock att ofredande genom handgripligt antastande dessutom förutsätter att gärningen innebär en "kännbar kränkning" för den utsatta parten. I praxis har detta förklarats som att agerandet måste "präglas av en viss hänsynslöshet" och att "inte varje beröring som är oönskad av den utsatte och som av denne uppfattas som otrevlig eller obehaglig, omfattas av straffansvaret" (se NJA 2018 s. 433, punkt 16). Därav har heller inte lättare strykningar eller smekningar utanpå en persons kläder ansetts föranleda straffansvar för ofredande. Detta trots att beröringarna varit oönskade (se NJA 2018 s. 433, punkt 20).

Vad som gäller i ditt fall

Alla former av fysiskt antastande räknas alltså inte som ofredande. Detta betyder att den situation som du beskriver i din fråga förmodligen inte hade räknats som ofredande heller (det är emellertid en annan sak om beteendet upprepas efter att du har gjort klart att du inte uppskattar eller samtycker till det).

Jag hoppas att du har fått ett någorlunda hjälpsamt svar på din fråga. I den mån jag har missförstått din fråga, något är oklart eller om du bara har några ytterligare funderingar så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”