Är det olagligt att titta in genom någons fönster?

Hej! Våran granne gick runt vårat hus och tittade in igenom några fönster. Våran son var hemma och satt och tittade på tv när han såg att hon gick runt huset. Han är dessutom autistisk och vågade inte säga åt henne. Hon gick självmant därifrån. Känns läskigt Har hon gjort sig skyldig till något brott?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Är det olagligt att titta in genom någons fönster?

Att vid flera tillfällen stå utanför någons fönster och titta in kan utgöra brottet ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken).


I 4 kap. 7 § brottsbalken står det att den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande. Straffskalan är böter eller fängelse i upp till ett år. Syftet bakom brottsrubriceringen ofredande är att ge personer skydd mot angrepp som stör deras frid. 


Lagens ordalydelse uppdaterades 2017 och har fått en mycket vidare språklig utformning för att markera att ofredande kan ske på många olika sätt. I det här fallet ligger det närmast till hand att utreda vad lagstiftaren menar med annat hänsynslöst agerande. För att ett hänsynslöst agerande ska vara straffbart som ofredande krävs att det avser en kännbar fridskränkning, vilket är fallet när en person framkallar en känsla av obehag och oro hos någon annan. Bedömningen ska bygga på objektiva grunder så till vida att det är ageranden som typiskt sett orsakar obehag och oro som är straffbara. Lagstiftaren nämner även att ageranden som stör en persons lugn, harmoni och sinnestillstånd kan vara straffbara som ofredande. Exempel på vad som kan utgöra hänsynslöst agerande är exempelvis när en person skräms eller förföljer någon, eller återkommande står utanför någons bostad. Det är i princip inte olagligt att endast titta in genom någons fönster, men om beteendet sker på ett sätt som är ägnat att kränka er frid är det inte tillåtet. I ditt fall framgår det inte att gärningspersonen har gjort det vid flera tillfällen eller att fönstertittandet har skett på ett relativt systematiskt och upprepat sätt. Detta utgör därför enligt min mening inte ett fall av ofredande.


Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Vänliga hälsningar,

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”