Är det tillåtet att fotografera människor på allmänna platser?

Hej, jag har en fråga om att filma och fota på allmän plats. Jag skulle vilja filma mig själv utomhus för att lägga ut på youtube, när jag gör saker. Jag undrar då om det är lagligt att filma även om andra personer kommer med i bakgrunden, t.ex. om man skulle filma på ett torg. Och spelar det någon roll om personens ansikte syns? Om jag filmar ute och en person kommer fram och säger att hen inte vill bli filmad/försöker kräva att jag ska radera materialet, vad gäller då? Syftet är alltså inte att filma andra personer utan att filma mig själv, men att andra personer runt omkring kan råka komma med på filmen. Som jag har förstått det så får man även filma i butik, så länge det inte råder fotoförbud som är skyltad. Stämmer det? Får man även filma i gallerior? Är det samma regler som gäller inomhus som utomhus så länge det inte uttryckligen står ett förbud emot att fota/filma på området? Kan personal i butiker säga att jag inte får filma där/kräva att jag ska ta bort materialet, så länge det inte är skyltat om förbud? Ni får väldigt gärna svara på mina frågor och om det finns något mer ang film/foto på allmän plats som är bra att veta. Jag vill inte bryta emot lagen på något sätt men har svårt att hitta vad som gäller, därav ställer jag frågan här.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Inledning

Bestämmelser som anger när det inte är tillåtet att filma och fotografera i vissa miljöer finns i brottsbalken (BrB) och jag kommer att utgå därifrån för att besvara dina frågor.


Allmänt om fotografering på allmänna platser

Som huvudregel kan sägas att det är tillåtet att fotografera människor på allmänna platser, även om dessa inte har vetskap om att du filmar eller om de inte samtycker till det.


Fotografering i gallerior och butiker

När det gäller fotografering i butiker och i gallerior så är det ägaren som bestämmer om man får fotografera där eller inte. Visserligen utgör det inte ett brott att fotografera på dessa platser, men om det råder fotoförbud har personalen rätt att avvisa dig från platsen om du bryter mot detta.


Kränkande fotografering

Brottet kränkande fotografering gör du dig skyldig till om du i hemlighet, utan samtycke, tar en bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad, på en toalett, ett omklädningsrum eller annat liknande utrymme (4:6 a BrB). Att filma på allmänna platser på det sätt som du vill göra utgör dock inte kränkande fotografering i brottsbalkens bemärkning.


Ofredande

Som tidigare nämnts finns det inget förbud mot att filma människor på allmänna platser. Om det däremot sker på ett hänsynslöst sätt som dessutom är ägnat att kränka en person på ett kännbart sätt kan det utgöra brottet ofredande (4:7 BrB). Att en person råkar komma med i bakgrunden en video kan inte bedömas nå upp till det krav på att gärningen ska vara ägnad att kränka personen på ett kännbart sätt.


Slutsats

Sammanfattningsvis kan sägas att det inte råder något förbud mot att filma människor på allmänna platser, även utan deras samtycke. Däremot är det såklart alltid värt att respektera de som uttrycker att det inte vill vara med på film. Inte heller gallerior eller butiker omfattas av något generellt fotoförbud, utan där gäller vad personalen/ägaren säger.


Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor! Annars är du varmt välkommen att kontakta oss igen.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo