Vad gäller vid äktenskapstvång? Vad gäller vid utmätning av en make? Vad gäller mellan makar när den ena är skuldsatt?

Jag är rädd att gifta mig med min fördetta man för att han har halv miljon skulder och med ränta 13% nastan 4600 kr varje månad kan ni ge mig råd hur undviker jag hans problem och han är också beroende av sprit och rök och spel det skrämmer mig fast jag är ensam och i min relgion är förbjudet att vara sambo utan äkenskap jag behöver er råd tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och stort tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


För att besvara din fråga kommr jag använda mig av brottsbalken (BrB), utsökningsbalken (UB) och äktenskapsbalken (ÄktB).


Hur jag har tolkat omständigheterna och frågan


Jag förstår din situation som att din man är djupt skuldsatt, är beroende av sprut, rök och spel. Din före detta man är du rädd för att gifta dig med och du verkar inte vilja gifta dig med honom. I din religion är det förbjudet att vara sambo utan äktenskap. Jag kommer nedan ge de råden till hur du ska hantera situationen.


Äktenskapstvång


Det låter som att du tvingas till att gifta dig med din före detta man. Detta är olagligt och brottsligt i Sverige. Äktenskapstvång är ett brott som regleras i 4:4 c BrB och fyra år är högsta straffet. Jag kommer nedan förklara förutsättningarna för äktenskapstvång enligt 4:4 c BrB. Det kan även klargöras att försök till äktenskapstvång är ett brott någon kan begå, det vill säga du behöver inte ha igen blivit gift med din före detta man utan att försöka begå brottet kan räcka (4:10 BrB).


Förutsättningarna för 4:4 c BrB


För att brottet ska vara uppfyllt ska någon ha tvingats ingå ett äktenskap eller en förbindelse som liknar äktenskap genom olaga tvång eller genom att gärningsmannen har förmått någon i en svagare ställning att förmå denne att gifta sig med gärningsmannen.


Det ska även vara giltigt i den staten där det ingås, i den stat enligt vars lag det ingås eller i en stat i vilken minst en av makarna är medborgare eller har hemvist. En äktenskapsliknande förbindelse är en förbindelse där makarna är bundna av rättigheter och skyldigheter samt innefattar frågan om upplösning.


Som jag sa ovan kan äktenskapstvång ske genom olaga hot vilket regleras i 4:4 BrB. Det skulle kunna innefatta misshandel, våld eller genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något.


Jag förklarade också ovan om att gärningsmannen kan förmå någon i svagare ställning att gifta sig med denne. Det skulle kunna vara en beroendeställning eller utnyttjande på grund av att offret lever i ekonomiskt svåra förhållanden, att offret har en intellektuell funktionsnedsättning, har en sjukdom, lider av flyktingskap, är beroende av narkotika.


Vad gäller i ditt fall?


Jag skulle behöva lite mer information i din situation för att kunna klargöra att äktenskapstvång föreligger enligt 4:4 c BrB. Utifrån omständigheterna så verkar det inte vara omöjligt att det föreligger. Jag skulle behöva veta om det skett våld eller hot om våld samt om du är i en beroendeställning. Att du är “ensam” skulle kunna tyda på att någon form av beroendeställning föreligger. Jag hade kontaktat polisen kring situationen och möjliggöra för att en åklagare kan starta en utredning och möjligtvis åtala din föredetta man eller familjemedlem som försöker få dig att ingå äktenskap.


Skulder mellan makar


Jag kan direkt säga att om ni gifter er så svarar varje make för sina skulder (1:3 ÄktB). Detta betyder att även om ni gifter er så kommer inte du bli skuldsatt.


Däremot kan du få konsekvenser av att vara gift med en skuldsatt man, vilket jag kommer förklara utifrån 4:19 UB. En person som inte betalat sina skulder kan riskera att få sin egendom utmätt av Kronofogden, det vill säga din make kan riskera att bli utmätt. Om du blir gift och bor med framtida make och ni har lös egendom (lös egendom är exempelvis lösa saker och kan även vara värdepapper såsom aktier, du kan läsa om fler exempel på denna länk) i gemensam besittning anses din make vara ägare till egendomen. Denna presumtion att din make anses vara ägare innebär att Kronofogden kan ta även din egendom.


En viktig sak att säga är även att “äktenskapsliknande förhållande omfattas”, det vill säga om ni bor ihop som om ni vore i ett äktenskap. För att undkomma den situationen att Kronofogden tar er lösa egendom kan du bevisa att ni samäger egendomen eller att du äger den. Däremot krävs detta genom kvitto eller liknande. I NJA 1984 s. 375 så lyckades sambon till gäldenären bevisa att även hen var ägare till båten.


Hur du kan undvika hans problem


Jag förstår att denna lösning kanske inte är möjlig i din situation, men du kan rent fysiskt undvika honom. Du säger att du vill undvika hans problem, vilket möjliggör denna lösningen. Om du lämnar honom så kan han inte tvinga dig att stanna.


Vid olika former av tvång att du ska stanna skulle 4:2 BrB bli aktuellt om exempelvis din före detta make spärrar in dig eller på något annat sätt berövad dig friheten. Då kan han begå olaga frihetsberövande.


Sammanställning av vad du kan göra


Mitt första tips är att du direkt går till polisen och berättar allt som har hänt. Där kan polisen bedöma om din före detta man eller någon i familjen kan ha begått försök till äktenskapstvång.


Mitt andra tips är att bara lämna honom. Om det är farligt för dig bör du inte göra det utan gå till polisen för att vara säker.


Mitt tredje tips är att undvika att leva med honom då det finns risk att även dina saker blir utmätt.


Mitt fjärde tips är att du bokar tid med en av våra jurister eller ställer ännu en fråga om något inte kändes klart (se länk). Vi på byrån kan säkert ytterligare hjälpa dig genom att få mer information om din situation.


Hoppas du har fått svar på din fråga och stort lycka till!

Carl MalmströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”