Är det lagligt att vara privatdetektiv i Sverige?

Hej, är det lagligt att starta ett spioneri bolag för privatpersoner. T.ex en make som vill veta vad hans fru håller på med när han är på jobbet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med spioneri avses i Brottsbalken (1962:700), förkortat BrB, situationer där någon ger uppgifter till främmande makter som kan medföra att Sveriges säkerhet riskeras. Detta hittas i 19 kap BrB och kan medföra upp till livstid i fängelse. Men jag tolkar din fråga som att du inte menar spioneri enligt vad jag skrivit, utan att du menar mer i liknelse med vad en privatdetektiv gör.


Privatdetektiv i Sverige

En privatdetektiv är traditionellt sett någon som analyseras personers bakgrunder på begäran och kollar till exempel upp om en person är dömd för något brott. Otrohetsutredningar är även vanliga. I många länder behöver man licens för att få kalla sig själv för en privatdetektiv men några formella krav för det finns inte i Sverige, så här kan vem som helst kalla sig själv för en privatdetektiv.


Saker att tänka på

Även om det står en fritt i Sverige att starta en verksamhet som privatdetektiv så finns det fortfarande viktiga saker att ha i åtanke, exempelvis:

  • I 4 kap 6a § BrB finns brottet kränkande fotografering. Det innebär att den som olovligen med tekniskt hjälpmedel (exempelvis kamera) i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering. Lagen hindrar dock inte att någon kan fotografera och filma i allmänna miljöer såsom parker, i affärer eller på torg.
  • 4 kap 7 § BrB stadgar att det är brottsligt att medvetet utsätta någon för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Med andra ord kan uppenbar förföljelse eller fotografering (även på allmän plats) vara brottsligt om det ofredar personen som utsätts för det. Agerandet ska kränka en persons frid.
  • Enligt 4 kap 9 § BrB är det även olagligt att spela in privata samtal om de som är delaktiga i samtalet är omedvetna om att inspelning sker. Det är däremot tillåtet att spela in samtal där du själv deltar.

Slutsats

Det står dig fritt att starta en verksamhet som privatdetektiv, men du lyder fortfarande under samma lagar som alla andra. I din potentiella verksamhet är det därför viktigt att du iaktar vad som är och inte är tillåtet när det kommer till att insamla information om personer som dina möjliga klienter ber dig undersöka. De exempel på brottsliga gärningar jag beskrivit är inte de enda som blir relevanta, och för att du ska få en klar bild av yrkesverkamheten din fråga handlar om rekommenderar jag att du söker mer detaljerad juridisk konsultation kring möjliga juridiska fallgropar du kan hamna i.


Om du vill får du gärna kontakta oss här eller via vår telefonkontakt för vidare konsultation:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag hoppas att mitt svar har hjälpt dig och jag önskar dig lycka till!

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo