Måste man vittna om det påverkar ens hälsa?

2019-03-24 i Vittna
FRÅGA |Hej,Jag är tvingad att som lärare vittna i en familjetvist om vårdnaden av en elev till mig. Just nu är jag i ett tidigt skede av en graviditet och kommer att vara ungefär halvvägs igenom graviditeten när det är dags att vittna.Finns det någon regel/lag som gör att jag kan slippa vittna med tanke på mitt tillstånd då jag är rädd att stressen av att vittna och oron kring (tex att jag får högt blodtryck med mera) att vittna kan skada barnet. Tack på förhand.
Nora Olofsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga gäller vittnesplikten vilket regleras i 36 kap. Rättegångsbalken (RB).Kan man slippa vittna på grund av sitt hälsotillstånd?I Sverige har vi vittnesplikt vilket innebär att man är skyldig att vittna om man är kallad, det är en allmän medborgerlig skyldighet, 36 kap. 1 § RB. Det finns undantag för vittnesplikten men av det som framgår i din fråga omfattas du troligen inte. Undantaget är för de som är under 15 eller de som lider av allvarlig psykisk störning, 36 kap. 4 § RB. Om man är närstående kan man också slippa vittna, 36 kap. 3 § RB. Det finns ingen speciell regel som säger att man inte behöver vittna på grund av sitt hälsotillstånd varför du har en plikt att vittnas om du kallas.RådDu bör berätta hur du känner inför att vittna, ta kontakt med domstolen eller socialtjänsten som utreder vårdnaden. Eventuellt kan det du förväntas vittna om inkluderas i socialtjänstens vårdnadsutredning och att du då slipper vittna. Om du ändå kallas finns det ibland möjlighet att vittna via telefon eller via en video-länk.Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du ställa en till.Vänliga hälsningar,

Försvarsadvokat kontaktar vittne innan rättegång

2019-02-27 i Vittna
FRÅGA |Hej hej!Jag är ett av åklagarens vittnen i en rättegång om ca en månad och nyss blev jag kontaktad av försvarsadvokat som ville ställa frågor till mig. Får advokaten göra så innan rättegång och hur brukligt är det att man gör så.
Victoria Najafi |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!En försvarsadvokat har inom ramen för sin verksamhet en skyldighet att iaktta god advokatsed, 8 kap. 4 § rättegångsbalken (RB). Advokaten ska med nit och omsorg tillvarata den misstänktes rätt och i detta syfte verka för sakens riktiga belysning, 21 kap. 7 § RB. Med andra ord innebär detta att försvarsadvokaten har rätt att ringa upp dig som är ett vittne innan rättegången och ställa frågor i syfte att tillvara den misstänktes rätt, såvida det sker i enlighet med god advokatsed.Gällande frågan om hur brukligt det är att man gör så är det tyvärr svårt för mig att avgöra eller ge ett svar på rak arm och får dessvärre undgå att svara på det. Men jag hoppas att du fick svar på den viktigaste frågan, återkom gärna ifall du har andra funderingar!Med vänlig hälsning,

Hur får jag ersättning när jag är kallad som vittne?

2019-02-12 i Vittna
FRÅGA |Jag är kallad som vittne i ett vårdnadsmål i tingsrätten. Jag är kallad till vittnesmål 87 mil hemifrån och ska då resa dit med egen bil. Hur får jag ersättning för detta?
Emilia Simu |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Som vittne har du rätt till ersättning för din resa till domstolen. På kallelsen som du fick hem står vilka ersättningsregler som gäller, där finns även information om möjligheterna som finns för att begära förskott. Ersättningen betalas vanligtvis ut via insättning på bankkonto. Om du har någon annan bank än Swedbank måste du anmäla ditt konto via Swedbanks hemsida eller på ett bankkontor. Om du inte har konto hos Swedbank och inte har anmält ditt konto så får du ett utbetalningskort. Om det är något som är oklart gällande ersättningen rekommenderar jag att du ringer domstolen. Domstolens kontaktuppgifter ska finnas på kallelsen. Hoppas du fick svar på din fråga!Vänliga hälsningar,

Vad händer om man vägrar vittna?

2019-01-22 i Vittna
FRÅGA |Hej, jag kommer med stor sannolikhet bli kallad att vittna vid rättegång gällande en knivskärning som en bekant stod för. Jag undrar hurvida man efter att ha vägrat vittna kan komma att få ytterligare konsekvenser utöver vite och 3 månaders häktningstid. Jag är medveten om att mened tillämpas om man svär ed och trots det ljuger. Min fråga är däremot hurvida man undkommer helt efter tre månaders häktning eller om polisen har ytterligare befogenheter för påtryckningar samt huruvida man kan bli dömd för något. (Förutsatt att man vägrat vittna i sin helhet och således ej svurit någon ed). Jag är också medveten om att man kan komma att få betala rättegångskostnader men min fråga är hurvida man efter nämda konsekvenser undkommer vittnesplikten helt eller om ytterligare medel för att tvinga en att vittna eller straffa en, i teori och praktik, kan komma att sättas in?
Emelie Lövgren |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regler om att vittna finns i Rättegångsbalken (RB).I Sverige gäller vittnesplikt, vilket innebär att du är skyldig att vittna om du blir kallad (36 kap. 1§ RB). Precis som du skriver finns flera åtgärder som domstolen kan besluta om för att få den som inte vill vittna att faktiskt vittna. Skulle du inte komma till huvudförhandlingen kan domstolen besluta om att du ska hämtas till huvudförhandlingen av polis. Domstolen kan också besluta om att du kallas till en ny huvudförhandling och att du riskerar vite om du inte kommer dit (36 kap. 20§ RB). Skulle du dyka upp vid en huvudförhandling men vägra vittna kan domstolen hota med vite och häktning. Precis som du skriver kan domstolen inte hålla någon som vägrar vittna häktad i mer än 3 månader (36 kap. 21§ RB). Är man skyldig att vittna men vägrar att vittna kan man också riskera att behöva betala rättegångskostnader som orsakats parterna i rättegången av att man vägrar vittna (36 kap. 23§ RB). Det anses finnas en möjlighet för domstolen att inte besluta om dessa åtgärder om domstolen anser att det inte är proportionerligt. Ett exempel på detta skulle kunna vara om vittnesmålet inte är av betydelse för målet och den som vittnar riskerar att utsättas för hot eller våld.Du undrar vad som händer efter dessa tre månader i häktet och om rätten kan göra något mer för att få dig att vittna. Så vitt jag vet finns ingen möjlighet att fortsätta försöka tvinga fram ett vittnesmål efter att man fått vite utdömt suttit häktad i tre månader på grund av att man vägrar vittna – det finns ingenting mer som domstolen kan hota med. Under förutsättning att den som är skyldig att vittna inte har avlagt ed ser jag inte heller någon möjlighet att döma denne för något brott.Jag vill dock ändå passa på att understryka hur viktigt det är att vittna. Vittnesmål är ett av de viktigaste bevismedlen som finns i svensk straffprocess och vägrar folk vittna riskerar vi att inte kunna döma folk för brott. Känner man sig osäker på att vittna kan man alltid ta kontakt med vittnesstöd hos domstolen. De kan hjälpa till och förklara vad det innebär att vittna och vad domstolen kan göra för att det ska kännas bättre att vittna. Exempelvis kan man få vittna utan att den personen som misstänks för brottet befinner sig i samma rum.Sammanfattningsvis finns det så vitt jag vet ingenting rätten kan göra för att försöka få dig att vittna efter det att du fått vite utdömt och suttit häktad i tre månader. Jag hoppas du fick svar på dina frågor!Med vänlig hälsning,

Går det att neka deltagande i polisförhör under en polisutredning som närstående?

2019-03-24 i Vittna
FRÅGA |Hej.Jag undrar om närståenderegeln i RB 36:3 endast gäller under en rättegång eller om den även gäller under polisutredningen? Kan jag behöva förhöras av polisen även om jag inte behöver vittna i rätten?
Daniela Karlsson |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Jag tolkar din fråga som att du undrar huruvida någon som är närstående kan neka till polisförhör under polisutredningen, så jag kommer besvara din fråga utifrån de förutsättningarna. Möjligheter att neka vittnesförhörPolisen får hålla förhör med alla personer som kan antas kunna lämna uppgifter av vikt för utredningen, detta framgår av 23:6 RB Om personen har varit med vid brottstillfället så kan man anta att denna person kan besitta uppgifter som kan underlätta polisens utredning. På grund av detta kan polisen ha rätt att förhöra. Vi har vittnesplikt i Sverige, vilket innebär att man är skyldig att berätta för polisen vad man bevittnad (sett/hört) vid brott, detta framgår av 36:1 RB. Det finns däremot undantag från denna regel. Ett av dessa undantag är att man inte behöver vittna om den misstänkte är en närstående, 36:3 RB. Är man närstående så man omfattas av 36:3 RB så kan man själv avgöra om man vill vittna eller ej. Om man väljer att delta i ett vittnesförhörOm man då väljer låta sig förhöras av polisen under utredningen så behöver man inte säga någonting, dvs. man behöver alltså inte svara på de frågor man inte vill svara på. Däremot måste man svara sanningsenligt på de frågor man väljer att besvara. Så man måste tala sanning men man har även rätt att vara tyst. SammanfattningsvisÄr man närstående till någon som misstänks för ett brott så är man inte skyldig att delta i de förhör som polisen vill hålla. Däremot så får man vittna om man vill men då väljer man själv vad man ska svara på och inte, men när man väljer att svara måste man tala sanning. Med vänliga hälsningar

Är det lagligt att brottsoffer påverkar vittnen innan polisförhör?

2019-02-21 i Vittna
FRÅGA |Hej!Är det lagligt att brottsoffer ringer till gärningsmannens vittnen inann polisförhöret och berättar vad dom borde säga till polisen? MVH
Hanne Nielsen |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det är tillåtet för brottsoffer att ta kontakt med vittnen. Dock är det inte tillåtet att denne tar kontakt med vittnen för att påverka vad dem ska säga i domstol. Det är olagligt att förmå någon att vittna falskt enligt 15 kap. 1§ Brottsbalken och 23 kap. 4§ Brottsbalken. Dock gäller inte detta vid förhör med polisen. Det är inte tillåtet att brottsoffret genom olagligt handlande, tex. hot om våld, förmår vittnena att uppge viss information till polisen. Om brottsoffret tar kontakt med vittnena på egen hand så finns risken att vittnenas utsagor anses mindre trovärdiga. Likaså skulle brottsoffrets trovärdighet kunna minska om det kommer fram att denne har försökt förmå vittnena att tala osanning.Det vore mer lämpligt om ett ombud till målsägandet (brottsoffret) tar kontakt med vittnena. Ombudet får inte heller försöka påverka vad vittnena ska säga i domstol utan bör snarare förhöra sig om vad vittnet har tänkt säga och hur vittnet uppfattat händelsen.Hoppas du fick svar på din fråga annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!Med vänligt hälsning

Vad innebär det att bli kallad som sakkunnigt vittne i ett mål?

2019-02-09 i Vittna
FRÅGA |Hej!Vad innebär det att bli anlitad som sakkunnigt vittne av part i t.ex. ett vårdnadsmål?
Julia Amundsson |Hej, stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag förstår att det framstår som förvirrande om kallelsen från domstolen innehöll begreppet "sakkunnigt vittne", eftersom sakkunnig och vittne ju egentligen är olika saker i detta sammanhang. Jag börjar med att förklara "sakkunnig" och "vittne" separat, för att därefter förklara vad som menas med "sakkunnigt vittne". SakkunnigEn sakkunnig är en expert inom ett visst område som ska hjälpa domstolen i frågor som kräver särskild kunskap. Den sakkunniga ska alltså uttala sig generellt om en viss situation och ge omdömen och slutsatser grundat på sin expertkunskap. I ett vårdnadsmål skulle en sakkunnig kunna vara en barnpsykolog, som ger sin professionella åsikt (baserad på kunskap) angående hur barn reagerar på konflikter i familjen, till exempel. VittneEtt vittne å andra sidan är istället kallad för att återge händelser eller omständigheter som hen personligen upplevt, angående just den situation som prövas i domstolen. Om en barnpsykolog blir kallad som vittne (och inte sakkunnig) ska hen alltså uttala sig om iakttagelser hen gjort i samband med den händelse som ska lösas i domstolen. Sakkunnigt vittneMed sakkunnigt vittne avses en sakkunnig (expert), som i domstolen hörs som vittne på grund av de iakttagelser denne kunnat göra med anledning av sin sakkunskap. En sakkunnig har alltså kunnat notera särskilda saker angående situationen som är uppe för prövning just tack vare sin kunskap. Det är dessa iakttagelser som det sakkunniga vittnet ska återge när hen hörs i domstolen. Ett sakkunnigt vittne uttalar sig alltså inte enbart generellt, såsom en sakkunnig gör, utan anger också vad hen kunnat se i den specifika situationen. Domstolen borde vara tydlig och förklara vad kallelsen innebär, så att det inte uppstår några oklarheter för den kallade angående i vilket syfte hen ska bli hörd. Hoppas du fick lite mer klarhet i saken, i annat fall är du varmt välkommen att ställa en ny fråga eller lämna en kommentar nedan! Med vänliga hälsningar

Vittne som bevis i brottsutredning

2019-01-21 i Vittna
FRÅGA |Hej. Tack för att ni svarade på min fråga, nu har denna person erkänt vad han gjort, de gjorde han redan på mötet vi hade på jobbet sommaren 2017. Att han tog mig mellan benen, och allt är dokumenterat på mitt jobb och på Hr avdelningen, om han inte erkänner om det går vidare till förhör hos polisen, kan man då hänvisa till att han erkänt på jobbet och att det finns vittne till att han erkänt för vår personalchef och fack personal? Tacksam för svar, mvh Hoppas ni kan titta tillbaka på min förra fråga,
Sara Hill |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga igen. Jag lyckades hitta den tidigare frågan du hänvisar till tack vare att du klistrade in den, vilket underlättade! Om jag förstod dig rätt, så undrar du nu hur bevis i en eventuell brottsutredning hanteras. BevisföringDet går absolut att använda vittnen för att styrka incidenterna. Enligt svensk rätt är vittnesplikten en allmän medborgerlig skyldighet, vilket innebär att vittnen är skyldiga att vittna om dessa blir kallade att infinna sig vid ett vittnesförhör.Under en polisutredning kan alla personer som på något vis kan lämna uppgift av betydelse för utredning, kallas till förhör. Även vite (en form av böter/avgift) kan användas som påtryckningsmedel för att vittnen ska inställa sig (23 kap 6 och 6a §§ RB). I Sverige råder fri bevisföring. Det innebär att man i princip får presentera vilka bevis som helst (35 kap 1 § RB). Det bästa är om någon vittnat själva incidenterna, men även ett vittne som personen erkänt till bör tillmätas betydelse i en straffrättslig process. Dokumentationen du nämnde bör också ha stort bevisvärde. Svaret är alltså ja, det verkar som att det finns en hel del bevis i form av vittnen och dokumentation på arbetsplatsen som kan tillmätas stor betydelse i en brottsutredning!Hoppas det här var svar på din fråga, hör gärna av dig igen om det var något mer du undrade. Lycka till och hoppas allt går din väg!