FrågaPROCESSRÄTTVittna10/07/2019

Är anonyma vittnen tillåtna i Sverige?

Hej har blivit kallad att vittna i en rättgång. Vill ej att den åtalde ska veta mitt fulla namn för min egen säkerhet. Hur kan man gå till väga?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Det som du beskriver kallas för vittnesanonymitet, vilket är förbjudet i Sverige. Det finns dock inget explicit förbud mot anonyma vittnen i den svenska straffrättsliga lagstiftningen, utan kan istället utläsas av 36:10 rättegångsbalken (1942:740) (förkortad RB), där det anges att rätten ska "höra vittnet om hans fullständiga namn [...]". Istället brukar det hänvisas till rätten till en rättvis rättegång i artikel 6 Europakonventionen (EKMR); med hänvisning till rättssäkerheten ska alltså den åtalade få möjlighet att bemöta det vittne vars utsago eventuellt kan läggas till grund för en fällande dom.

I Sverige råder vittnesplikt, dvs. att om du inte infinner dig vid rättegången så straffas du med vite; som utgångspunkt ska du alltså infinna dig "vid förhandling inför rätten, 36:7 RB. Däremot kan du begära att få vittna utan att den åtalade samtidigt befinner i rättssalen, om det skulle hindra dig från att "fritt berätta sanningen", 36:18 1 st. 1 p. RB. Du kommer inte att få vara helt anonym i den mening att du framträder med ditt namn men du kan alltså få möjlighet att vittna utom den åtalades fysiska närvaro. Se dock 36:18 2 st. RB, om att den åtalade i sådana fall ändå ska få möjlighet att följa sammanträdet genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring, samt få möjlighet att ställa frågor till vittnet som hörs utom dennes närvaro.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo