Vilka faktorer kan komma att spela roll när trovärdigheten i ett vittnesmål bedöms?

2019-07-30 i Vittna
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga gällande vittnesmål. Förutsättningarna är följande:En man har vittnat mot en person angående sina iakttagelser av en händelse. Hans hustru förhörs 4-5 veckor senare och enligt polisen sker förhöret "för att bekräfta makens uppgifter". Förhållandena är sådana att maken kan ha varit den som har vållat den händelse som han har lämnat vittnesmål om. Det är dock den person som han vittnar mot som står åtalad för händelsen.Min fråga: Hur ska man i detta fallet bedöma trovärdigheten i hustruns vittnesmål? Kan man anse att hustruns vittnesmål är jävigt?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Bestämmelserna angående vittnesmål återfinns i Rättegångsbalken (RB).

Utgångspunkten är att alla som inte är part i ett mål får vittna

Utgångspunkten är att alla som inte är part i ett mål får vittna (RB 36 kap 1 §). Det finns dock vissa undantag till detta. Ett sådant är exempelvis om det eventuella vittnet är under femton år eller lider av en psykisk störning, då det i dessa fall alltid görs en prövning i huruvida personen ska få vittna eller inte (RB 36 kap 4 §). Ett annat undantag är att den som är närstående till en part är inte har skyldighet till att vittna (RB 36 kap 3 §).

Att kvinnan är hustru till mannen kan påverka bedömningen

Det finns inga jävsregler som rör vittnesmål. Man kan därför inte säga att hustruns vittnesmål är jävigt. När det kommer till trovärdigheten i hustruns vittnesmål, så kan dock faktumet att det finns en stor risk att hustrun känner en stark lojalitet gentemot mannen komma att spela en betydande roll för bedömningen. Ytterligare omständigheter som kan komma att påverka hustruns trovärdighet är exempelvis hennes sinnesstämning i samband med utlåtandet, och om hon ger en sammanhängande och rimlig berättelse.

Att ge ett precist svar på hur man kommer att bedöma hennes vittnesmål är dock mycket svårt att svara på, då det alltid är en rad olika individuella faktorer och omständigheter som spelar in. Det faktum att kvinnan är hustru till mannen vägs dock sannolikt in i bedömningen angående hennes trovärdighet med stor vikt, speciellt om det framkommer att det finns en risk för att mannen är den som kan ha vållat händelsen. Detta påverkar i slutändan givetvis hur stor vikt man ska lägga vid hennes vittnesmål i ett bevishänseende.

Jag hoppas att mitt svar kan ha klarat upp några frågetecken, trots att det är vagt. Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma med en ny fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97352)