FrågaPROCESSRÄTTVittna19/07/2019

Vittnesplikt och rättegångsprocessen

Hej! Jag har blivit kallad som vittne till rättegång, jag vill ej vara vittne, men som jag förstått det så måste jag vara vittne emot min vilja. Så då måste jag närvara på rättegången och bli förhörd. Iallafall min fråga är hur länge måste jag vara med på rättegången? Måste jag vara med på hela rättegången eller får jag gå direkt efter jag blivit förhörd? Min andra fråga är hur lång är en rättegång? Hur lång tid kommer hela rättegången ta alltså?Rättegången gäller en misshandel, ungdomar under 18 och jag är också under 18.

Tack för hjälpen!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då din fråga rör sig om vittnesplikten, blir 36 kap. Rättegångsbalken (RB) tillämplig för att besvara din fråga.

Kan du bli kallad som vittne även om du inte vill vittna?

I Sverige har vi en vittnesplikt, vilket innebär att om du blir kallad som vittne till ett mål, är du skyldig att vittna, enligt 36 kap. 1 § RB. Denna skyldighet är en så kallad allmän medborgares skyldighet.

När du vittnar i domstolen är du skyldig till att berätta sanningen, vilket du gör genom att avlägga en ed, enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB.

Skulle du inte berätta sanningen eller uppfylla din plikt till att vittna, riskerar du för att begå mened. Mened är ett brott som begås genom att du inte svarar med sanningen på de frågor som ställs, under ditt vittnesförhör vid rättegången, enligt 15 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Du kan inte dömas för mened om du inte kommer ihåg vad som har hänt. Mened kräver att du förtiger sanningen med uppsåt (med flit).

Det finns ett undantag från vittnesplikten och gäller för dem som är under 15 år eller för de som lider av en allvarlig psykisk störning, enligt 36 kap. 4 § RB. Om du är närstående till någon av dem som är parter i det berörda målet, kan du också frångå vittnesplikten, enligt 36 kap. 3 § RB. Vidare finns det ingen speciell regel som reglerar om du inte vill vittna.

Hur går en rättegång till och när ska jag vittna?

En rättegång är ett "möte" i en domstol där men ska utreda om den som är misstänkt för brott ska dömas för brott eller inte. Detta kallas för att domstolen prövar målet.

Rättegångar är för det mesta offentliga och innebär att vem som helst får sitta med och lyssna på rättegången. Mål gällande känsliga saker, som sexualbrott till exempel , brukar vanligtvis ske bakom stängda dörrar och innebär att domstolen bestämmer vilka personer som får lyssna på rättegången och inte. Då din rättegång gäller misshandel, kommer den troligtvis vara offentlig och vem som helst får komma och lyssna.

Det är svårt att säga hur lång en rättegång brukar vara, då det beror det enskilda målet. Längden på rättegången kan variera beroende på hur omfattande målet är, vad det är för brott som ska utredas, hur många vittnen som ska förhöras, vilka bevis som finns och mycket mer.

Vittnen som är kallade till en rättegång brukar vanligtvis inte få vara med under hela rättegången. Detta för att vittnena inte ska bli påverkade och ändra sin uppfattning om vad som har hänt av det som sägs under rättegången. Vittnena brukar få, om de vill, stanna kvar i rättegångssalen och lyssna efter att de har vittnat och då sätta sig tillsammans med de andra åhörarna, som är där för att lyssna på rättegången. Detta Innebär i ditt fall att du kommer bli inkallad till rättegången när det är dags för dig att vittna och sedan när du är klar, få välja om du vill gå eller stanna kvar för att lyssna.

Sammanfattning av svar och råd

Av vad som framkommer av informationen i din fråga kan jag inte dra någon slutsats om varför du inte vill vittna, vilket är okej och försåtligt. Det du bör tänka på är att om du blir kallad som vittne till ett mål är du skyldig till att vittna enligt vittnesplikten.

Att vittna är något fint, en allmän plikt, som gör att du kan hjälpa de parter och domstolen i målet till att klargöra vissa frågor i ärendet. Jag råder dig till att berätta om hur du känner inför att vittna. Ta kontakt och vänd dig till den domstolen som du har blivit kallad till.

En del domstolar runt om i Sverige har något som kallas vittnesstöd och innebär att du som vittne får träffa en person från domstolen innan du ska vittna, för att få stöd och svar på eventuella frågor som du kan ha som vittne. Denna person har en uppgift om att finnas där för dig, till dess att du ska vittna. Vittnesstöd är en mycket bra och fin möjlighet för vittnen som är nervösa, osäkra eller som har frågor om själva processen.

Du ska veta att du inte är ensam om att inte vilja eller vara nervös inför att vittna. Du ska också komma ihåg att du som vittne kan bidra till en stor hjälp för utredningen och därmed underlätta processen för alla inblandade. Och slutligen har du en vittnesplikt att uppfylla, om du inte träffas av undantagen från denna plikt, vilket innebär att du inte från kommer vittnesplikten genom att du inte vill vittna.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Maja TryggRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Vittna? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”