Ombud får som huvudregel vittna

2019-08-27 i Vittna
FRÅGA
Kan man vara vittne om man oxå är ombud för någon?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).

Som utgångspunkt får varje person som inte är part (eller – i brottmål – målsägande, medverkande vid brottet m.fl.) i ett visst mål vara vittnen (36 kap 1 § RB). Även ombud får vittna. För sådant som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande, får de dock vittna endast om parten medger det. Är ombudet en advokat och uppgifterna hen är tänkt att vittna om skyddade av advokatens tystnadsplikt, får advokaten endast vittna om det är uttryckligen medgivet i lag, eller om den som skyddas av tystnadsplikten medger det (36 kap 5 § 2–3 st RB).

Vänligen

Henrik Witt-Strömer
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (176)
2020-01-22 Vittnesplikt
2020-01-20 Är min dotter tvungen att exponera sig i rättssalen när hon ska vittna?
2020-01-20 Vittnesplikt för någon med yrke där tystnadsplikt finns?
2020-01-11 Vittna mot/för nårstående

Alla besvarade frågor (76598)