FrågaPROCESSRÄTTVittna27/08/2019

Ombud får som huvudregel vittna

Kan man vara vittne om man oxå är ombud för någon?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras av rättegångsbalken (RB).

Som utgångspunkt får varje person som inte är part (eller – i brottmål – målsägande, medverkande vid brottet m.fl.) i ett visst mål vara vittnen (36 kap 1 § RB). Även ombud får vittna. För sådant som anförtrotts dem för uppdragets fullgörande, får de dock vittna endast om parten medger det. Är ombudet en advokat och uppgifterna hen är tänkt att vittna om skyddade av advokatens tystnadsplikt, får advokaten endast vittna om det är uttryckligen medgivet i lag, eller om den som skyddas av tystnadsplikten medger det (36 kap 5 § 2–3 st RB).

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare