Måste jag vittna mot min sambo?

2019-10-02 i Vittna
FRÅGA
Hej! Jag har blivit kallad till tingsrätten som vittne mot min sambo.Vi är inte registrerade som sambos men vi har bott med varandra i drygt ett år. Kan jag säga att jag inte vill vara vittne?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Definitionen av sambor återfinns i 1 § sambolagen. Dena stadgar att två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll är att se som sambor. Det krävs alltså ingen registrering av samboskap för att man ska anses som sambor.

I Sverige är huvudregeln att alla har vittnesplikt, dvs en skyldighet att vittna i en rättegång. Vissa undantas dock från vittensplikten på grund av deras närståenderelation till den tilltalade, däribland sambor (36 kap. 3 § rättegångsbalken). Du måste alltså inte vittna mot din sambo.

Har du blivit kallad som vittne måste du infinna dig i rätten för att meddela din inställning om att du inte vill vittna. Möjligen kan man pröva att kontakta åklagaren eller domstolen i förväg och meddela sin avsikt att inte vittna pga. samboskap.

Om det gäller ett brottmål och du trots allt väljer att vittna mot din sambo ska du inte avlägga någon vittnesed (36 kap. 13 § rättegångsbalken).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97650)