Tiga som vittne

2019-08-31 i Vittna
FRÅGA
Hej!Jag är över 15 år och har blivit kallad som vittne i domstolen. Måste jag prata eller har jag rätt o vara tyst och inte svara på frågor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelser gällande att vara vittne regleras i 36 kap. rättegångsbalken (RB). I Sverige råder allmän vittnesplikt, vilket innebär att man är skyldig att vittna om man har blivit kallad som vittne, 36 kap. 1 § RB. Innan man vittnar ska vittnet avlägga en vittnesed, som lyder enligt följande: "Jag (ditt namn) lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag skall säga hela sanningen och intet förtiga, tillägga eller förändra.'', enligt 36 kap. 11 § RB och 36 kap. 14 § RB. När vittneseden är avlagd talar man under straffansvar, det betyder att man måste tala sanning och inte ljuga. Skulle vittnet utan giltigt skäl vägra att tala kan denne riskera att få betala vite eller till och med bli häktad, 36 kap. 21 § RB.

Dock föreligger vissa omständigheter som gör att man kan tiga under en rättegång som vittne. Dels om vittnet genom att berätta skulle avslöja att denne själv eller någon i dennes familj har begått en brottslig gärning, dels om vittnet genom att berätta skulle avslöja en yrkeshemlighet, 36 kap. 6 § RB.

Slutsatsen som kan dras är att du inte har rätt att tiga som vittne ifall du minns vad som har hänt och det inte föreligger någon särskild omständighet som ger dig rätten att tiga.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, återkom gärna ifall du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Victoria Najafi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (177)
2020-02-19 Måste man vittna?
2020-01-22 Vittnesplikt
2020-01-20 Är min dotter tvungen att exponera sig i rättssalen när hon ska vittna?
2020-01-20 Vittnesplikt för någon med yrke där tystnadsplikt finns?

Alla besvarade frågor (77320)