Vem står för kostnaden vid en parkeringsskada?

2021-05-22 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej!Min bil stod parkerad under natten och när jag skulle till jobbet såg jag att någon har backat in i min bil. Det har blivit ett större hål på framsidan då jag hade backat in bilen i parkeringen. Min bil är helförsäkrad och jag undrar vad jag ska göra hädanefter? Är Det fortfarande jag som ska stå för alla kostnader?
Jonna Johansson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Vad innebär en helförsäkring?Att ha en helförsäkring på sin bil innebär att försäkringen inkluderar vagnskador, det vill säga skador som uppkommer på det egna fordonet exempelvis i samband med en trafikolycka. Helförsäkringen täcker även yttre skador på bilen som den du beskriver – när ett annat okänt fordon orsakat skador på din bil. Din helförsäkring gäller med en självrisk. Vid skadan får du betala självrisken medan försäkringsbolaget står för resterande kostnader. Ska jag betala när jag inte orsakat skadan?Om du har kännedom om vilket annat fordon som orsakat skadorna på din bil ska du uppge registreringsnumret på den bilen till ditt försäkringsbolag. För det fall man kan fastställa vem som orsakat skadan ska skadevållaren, det vill säga det andra fordonet, bekosta reparationen på din bil via sitt försäkringsbolag. När man inte vet vem som orsakat skadan går det inte att kräva skadevållaren på ersättning för skadan eftersom denne är okänd. I de situationerna blir det dessvärre så att man får betala sin egen självrisk på sin helförsäkring för att reparera skadan.Kan man få ersättning på annat håll?I vissa fall kan man få ersättning från Trafikförsäkringsföreningen (TFF) när man fått en parkeringsskada orsakat av ett annat okänt fordon. Det finns då en del krav som måste vara uppfyllda – bland annat att det ska gå att visa att ett annat motorfordon orsakat skadan, att det egna fordonet var parkerat och att ett vittne antingen såg när skadan inträffade eller som kunde iaktta fordonets skick när det parkerades och/eller avhämta­des och därmed kan intyga när skadan uppstått. Om kraven uppfylls kan man få en reducerad självrisk istället för sin ordinarie självrisk hos sitt parkeringsbolag. TFF går helt enkelt in och betalar en del av kostnaden. Vad ska jag göra?Det första du bör göra är att kontakta ditt försäkringsbolag och anmäla skadehändelsen om du inte redan gjort det. Vid anmälan får du ett skadenummer och kan sedan åka till en verkstad som gör en kostnadsräkning för att se vad det skulle kosta att reparera skadan. Denna skickar de sedan till ditt försäkringsbolag som ska godkänna den för reparation. När du pratar med ditt försäkringsbolag kan de hjälpa dig och vägleda dig genom ärendet och möjligen även diskutera möjligheterna att få ersättning via TFF. Det kan vara svårt att få ersättning från TFF, särskilt med beaktande av deras krav på att det ska ha funnits ett vittne, men du kan lyfta frågan om försäkringsbolaget inte gör det själva. Om du känner till vilket annat fordon som orsakat skadan ska du uppge det registreringsnumret. När man vet vem skadevållaren är ska denne stå för kostanden för skadorna via sitt försäkringsbolag och du slipper betala något. Om du inte känner till vilket annat fordon som orsakat skadan kommer din egen helförsäkring att gå in och täcka för skadorna, men du måste betala din självrisk. Försäkringsbolaget står för den del av kostnaderna för reparationen som överstiger självrisken. Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till. Med vänliga hälsningar

Vad händer om man fått böter efter att man fått en varning tidigare?

2021-05-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Vad händer om man får böter för att ha hållt mobilen i handen under färd på en 30väg när man har fått en varning från transportstyrelsen innan denna böter?
Anneli Alchahin |Hej, tack för din fråga! Vanligtvis utfärdar transportstyrelsen en varning om transportstyrelsen anser att det är en tillräcklig åtgärd. Detta framgår av 5 kap 9 § körkortslagen. Varningen varar i 2 år och oftast utfärdas inte en till varning under den perioden. Jag vet inte när du fick din varning, men har du fått den inom två år innebär det att ifall du skulle begå fler trafikförseelser, vilket du gjort i detta fall, kommer Transportstyrelsen göra en hårdare bedömning. Oftast brukar det vara så att du får ditt körkort återkallat. Hoppas du fick svar på din fråga! Du kan även kika på Transportstyrelsens hemsida där det finns information om varningar och återkallning av körkort. Med vänlig hälsning,

Hur påverkar tidigare trafikbrott mitt körkortstillstånd?

2021-05-14 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har körkortstillstånd för A o B sedan 2019 o blev tagen för en grov olovlig körning . Hur påverkar det mitt körkortstillstånd ?
Natalin Kabro |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Straff för olovlig körningPerson som kör ett fordon utan att ha ett giltigt körkort för fordonet döms till olovlig körning ( § 3 i Lagen om straff för vissa trafikbrott). Straffet för olovlig körning är böter.Om den som kör ett fordon saknar giltigt körkort på grund av att den tidigare blivit av med det eller om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är upp till sex månaders fängelse (§ 3 Lagen om straff för vissa trafikbrott).Om det vid en prövning av en ansökan om körkortstillstånd föreligger hinder mot att bevilja detta tillstånd på grund av personens personliga förhållanden kommer en spärrtid meddelas, under denna spärrtid kan personen inte få ett nytt körkort utfärdat. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år (3 kap. 9 § Körkortslagen). Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet. Spärrtid på olovlig körning kan vara upp till sex månader, men detta kan variera beroende på omständigheterna i varje enskilt fall. Vänligen,

Kan mitt körkort återkallas igen efter ett ytterligare trafikbrott?

2021-05-13 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Jag blev av med mitt körkort 2014 för drograttfylleri. Har nu för 2 månader sen äntligen tagit tillbaka körkortet. Men råkade i tisdags åka dit för fortkörning 20kmh för fort på en 100 väg (E4AN) fick 2400kr i böter. Undrar bara om jag behöver vara orolig över att transportstyrelsen kommer att återkalla körkortet igen?
Jessica Jacob |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Av 5 kap. 3 § punkt 4 körkortslagen framgår det att ett körkort kan bli återkallat om det inte är en mindre hastighetsöverträdelse. Det har förekommit att domstolen har bedömt ett överskridande av 30 km/tim av en hastighet på 110 km/tim har bedömts som en mindre hastighetsöverträdelse.I ditt fall har du även tidigare fått ditt körkort indraget. Av 5 kap. 3 § punkt 3 körkortslagen framgår det att ett körkort kan återkallas om körkortshavaren vid upprepade brott har i större grad visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikens regler. Normalt så krävs det minst tre sådana upprepade brott, men det kan alltså även räcka med mindre än tre.Jag hoppas att detta besvarade din fråga!Vänliga hälsningar,

Hur får man information om någon har körkort?

2021-05-21 i Trafik och körkort
FRÅGA |Har han körkort?
Josefine Lovborg |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!För allmänna offentliga handlingar finns det en grundlagsskyddad rättighet att ta del av sådana, enligt offentlighet och sekretesslagen. Rätten att ta del av allmänna handlingar kallas offentlighetsprincipen, detta finner vi i tryckfrihetsförordningen. Ett körkort är en allmän handling om det är upprättat eller förvarat hos en myndighet i enlighet med 2kap 3§ tryckfrihetsförordningen.För att veta om någon har körkort kan du vända dig till Transportstyrelsen och begära ut uppgiften med stöd av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta myndigheten antingen genom att ringa eller genom e-postkontakt. Uppgift om körkort är som huvudregel inte skyddad av sekretess, endast själva referensnumret för körkortet, detta i enlighet med 18kap 10§ offentlighet och sekretesslagen.Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline. Hälsningar,

Min son har åkt fast med trimmad moped, vad händer nu?

2021-05-16 i Trafik och körkort
FRÅGA |Min son som är 16 år blev tagen för fortkörning på en trimmad moped i 61km/tim (tillåten hastighet på hans moped är 45). Mopeden blev beslagtagen. Vad är det troliga straffet? Han har aldrig tidigare varit i kontakt med polisen eller begått brott. Har har precis fått körkortstillstånd för bil. Om det dras in med spärrtid gäller det då from nu eller from att han blir 18? Dvs. Finns det möjlighet att han fortsatt kan ta körkort när han fyller 18 år?Finns det något en jurist kan hjälpa till med för att "lindra straffet" i ett sånt här läge? Finns det något vi kan säga eller göra i kontakten med polis, transportstyrelsen eller ändra inblandade som kan mildra hans straff? Han är väldigt ångerfull och självklart helt förstört.
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningI det du beskriver finns det två olika förfaranden att ta hänsyn till; ett straffrättsligt, ett offentligrättsligt. Det straffrättsliga innebär att din son kan dömas för brott för att han körde trimmad moped. Den straffrättsliga bedömningen görs av tingsrätten. Tingsrätten beslutar däremot inte om återkallelse av körkort eller körkortstillstånd. När domen vunnit laga kraft skickas den till Transportstyrelsen för bedömning (det offentligrättsliga förfarande). Transportstyrelsen kan i det skedet välja att återkalla körkort (eller körkortstillstånd). Innan slutgiltigt beslut ska din son ges möjlighet att yttra sig. Om Transportstyrelsen tar ett beslut din son inte är nöjd med kan ni överklaga det till förvaltningsrätten för prövning.Aktuellt brott och påföljdDet brott som ligger närmst till hands i din sons fall är olovlig körning. Olovlig körning innebär att man uppsåtligen framför ett fordonspliktigt fordon utan att ha rätt till det (dvs. genom att man saknar körkort). En trimmad moped räknas i regel som ombyggd till lätt motorcykel. Straffet är böter (3 § lagen om straff för vissa trafikbrott). Av såväl Åklagarmyndighetens bötespraxis som vid en kontroll av hur domstolarna brukar döma är straffet i normalfallet 30 dagsböter. Har din son ingen inkomst (sett till hans ringa ålder) hamnar han sannolikt på det lägsta beloppet som är 50 kronor. Det innebär 1500 kronor i böter.Avseende din fråga om att "lindra straffet" krävs det att det är ställt utom rimligt tvivel att personen utfört det brott, och på det sätt, som åklagaren påstår i gärningsbeskrivningen. Att din son tagits på "bar gärning" talar till hans nackdel. Det enda som går att diskutera är eventuellt uppsåt. I uppsåtsfrågan kan alltid diskuteras om sådant fanns eller saknades. Det finns dock en risk, även om det inte är din son själv som trimmat mopeden, att han bör ha märkt att mopeden gick betydligt snabbare än tillåtet och förhållit sig likgiltig till det. Det kan därmed argumenteras för att det åtminstone kan föreligga ett likgiltighetsuppsåt.Huruvida en jurist/advokat kan hjälpa din son vid en eventuell rättegång går tyvärr inte att besvara utan att veta omständigheterna. Lawline juristbyrå arbetar inte med straffrätt varför vi tyvärr inte har möjlighet att företräda honom. Om ni överväger att anlita en försvarare är min rekommendation att ni vänder er till en advokatbyrå som är inriktad på brottmål. Återkallelse av körkortSom redogjort för inledningsvis sker en eventuell återkallelse inte av tingsrätten utan vid ett senare tillfälle av Transportstyrelsen som första instans. Återkallas körkortet och din son inte är nöjd med beslutet kan han överklaga till förvaltningsrätten.Bestämmelser om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Bestämmelser om körkortsingripande finns i lagens femte kapitel. Reglerna om återkallelse är desamma för körkortstillstånd som för körkort (5 kap. 2 § körkortslagen). Det innebär att om din sons mopedkörkort kan återkallas, likväl som hans körkortstillstånd. Ett körkort/körkortstillstånd ska återkallas bland annat om tillståndshavaren brutit mot någon regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § p4 körkortslagen). I det innefattas bland annat olovlig körning. Olovlig körning anses normalt sett inte som en ringa överträdelse varför återkallelse ska ske. Vid körkortsåterkallelse (eller återkallelse av tillstånd) ska det bestämmas en ny tid inom vilken ett nytt körkort eller tillstånd inte får utfärdas, s.k. spärrtid. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. I stället för att körkortet eller tillståndet ska återkallas ska körkortshavaren varnas om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § körkortslagen).Av förarbetena framkommer att till de allvarligaste fallen av olovlig körning hör de då föraren på grund av bristande kompetens kör på ett trafikfarligt sätt, liksom då hen kör trots att hens körkort återkallats. Av lindrigare beskaffenhet kan vara sådana fall som att föraren kör en trimmad moped. Avseende bör fastas vid den trafikfara som föraren har utgjort och också vid frågan om brottet kan antas vara av mera tillfällig art eller om det ger uttryck för en uttalad nonchalans mot trafikreglerna och de krav som ställs på en förare från trafiksäkerhetssynpunkt. (prop. 1975/76:155 s. 79-80). Vidare framgår det att vid överträdelser som präglas av övervägt agerande bör även för unga förare krävas starka skäl för att ingripandet ska stanna vid en varning. I andra fall kan förarens ålder behöva tillmätas betydelse. Ung ålder bör i och för sig inte regelmässigt anses vara sådana särskilda skäl som föranleder varning i stället för återkallelse. Särskilt i fall av lindrigare överträdelser kan det finnas situationer då en återkallelse framstår som alltför ingripande mot en mycket ung person som nyligen debuterat som förare av ett motordrivet fordon (prop. 2008/09:60 s. 47-48). I din sons fall kan det därmed argumenteras för en varning. Sett till hur domstolarna brukar döma är det dock sällsynt. I regel utdöms en spärrtid på omkring fyra månader. Spärrtiden räknas normalt från att man delges beslut om det, dvs. från att Transportstyrelsen tar beslut om en återkallelse. Det innebär för din son att om hans körkort och körkortstillstånd återkallas medan han är 16 kommer han efter förfluten spärrtid att ha möjlighet att återigen ansöka om körkortstillstånd och det finns möjlighet att ta körkort när han fyller 18 år.Om ni vill ha hjälp med yttrande till Transportstyrelsen när myndigheten hör av sig eller hjälp med att överklaga till förvaltningsrätten, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå vara behjälpliga. Om så är intressant är ni varmt välkomna att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Får jag köra med ett utländskt körkort från Libanon i Sverige?

2021-05-14 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag var på semester i Libanon och tog ett internationellt körkort. Får jag köra med ett internationellt körkort i Sverige om jag är född i Sverige?
Noa Shasavar |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I reglerna om utländska körkort skiljer man på körkort utfärdat inom och utanför EES. Libanon ingår inte i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet). För att ditt körkort ska vara giltigt måste det även vara giltigt i Libanon, körkortet får inte ha inte bytts ut mot ett svenskt körkort och du får inte ha varit folkbokförd i Sverige i mer än ett år.Körkortet ska dessutom vara utformat enligt internationella överenskommelser (1968 Wienkonventionen och 1949 Genevekonventionen). Är körkortet inte utformat enligt de reglerna och inte heller är skrivet på engelska, tyska eller franska så gäller det bara tillsammans med en bestyrkt översättning till engelska, tyska, franska, svenska, danska eller norska.Uppfyller du ovan krav är körkortet giltigt i Sverige. Eftersom du är född i Sverige antar jag dock att du varit folkbokförd här i mer än ett år och körkortet är därför inte giltigt i Sverige om så är fallet. Det kan även vara värt att nämna att Sverige endast byter ut utländska körkort till svenskt körkort från EES-länder, Japan och Schweiz.Du kan läsa mer om utländska körkort på Transportstyrelsens hemsida här.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!Vänliga hälsningar,

Kommer mitt körkort bli återkallat eftersom jag fått en varning innan?

2021-05-10 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har fortfarande prövotid på mitt körkort och för någon månad sen fick jag fortkörningsböter där jag körde 77km/h på en 50 väg och som tur fick jag behålla mitt körkort men fick 3600kr i böter. Då fick jag en varning av transportstyrelsen. Här om dagen fick jag böter på 1500kr för att jag hade mobilen i handen när jag körde bilen, vill bara tillägga att jag körde 20km/h på en 30 väg då.Men min fråga är nu, kommer mitt körkort bli återkallat eftersom jag hade en varning innan?Skulle va tacksam för ett snabbt svar :)
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du undrar ifall ditt körkort kommer att bli återkallat eftersom du hade en varning innan du fick böter häromdagen.Tillämpliga lagar är Körkortslagen (KörkL) och Trafikförordningen (TrF).Jag kommer först och främst redogöra vad som gäller för de olika trafikförseelserna (fortkörning och användning av mobil i trafiken), därefter kommer jag försöka besvara din fråga om ditt körkort kommer att bli återkallat. I slutet hittar du en sammanfattning av mitt svar.När det gäller fortkörning så säger lagen att ett körkort ska återkallas om överträdelsen inte kan anses som ringa (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL). Enligt praxis anses en hastighetsöverträdelse med 30 km/h eller mer (på en 30-väg eller högre) som skäl för återkallelse och därmed inte ringa (prop. 1992/93:189 s 3-4). I ditt fall körde du 27 km/h för fort och det var förmodligen därför du fick böter och en varning istället för återkallat körkort (5 kap. 9 § KörkL).Användandet av mobiltelefonen samtidigt som man kör regleras i 4 kap. 10 e § TrF. Lagen säger att föraren inte får använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning så att hon eller han håller den i handen. Om föraren av oaktsamhet bryter mot denna regel, döms personen till penningböter (14 kap. 3 § första punkten c TrF)Kommer körkortet bli återkallat eftersom att du hade en varning sen innan?Lagen säger att om en förare genom upprepade brott, i väsentlig grad, har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter trafikens bestämmelser, ska körkortet återkallas (5 kap. 3 § tredje punkten KörkL).Enligt Transportstyrelsen kan en varning innebära att de gör en hårdare bedömning om personen skulle göra sig skyldig till fler trafikförseelser eller brott i framtiden. Enligt praxis ska en varning inte utfärdas igen inom två år, därmed blir risken stor att körkortet återkallas om man redan fått en varning sen innan.I slutändan är det dock Transportstyrelsen som avgör om ditt körkort ska återkallas eller inte. I varje fall görs en enskild bedömning där flera faktorer tas till hänsyn.SammanfattningEnligt praxis är risken stor att ditt körkort kan komma att återkallas, då varningar som huvudregel inte ges ut flera gånger inom loppet om 2 år (och du nämner att du fick varningen för någon månad sedan).Trafikförseelserna i sig (att ha kört 77km/h på en 50-väg & att ha haft mobilen i handen under körning) är inte grund för återkallelse av körkort. Men lagen säger att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande förmåga eller vilja att rätta sig efter trafikreglerna och säkerheten. Detta tyder alltså på att ditt körkort kan komma att återkallas.Men som sagt är det i slutändan Transportstyrelsen som avgör, genom en enskild bedömning med hänsyn till flera faktorer och därav kan jag inte ge dig ett mer precist svar än det ovan.Hoppas detta gav dig lite klarhet i frågan i alla fall. Om något var oklart eller du har några fler frågor, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen!Vänliga hälsningar,