FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort31/05/2022

Avgift trots att tågspärrarna öppnade signaler

Hej! Jag har precis fått tilläggsavgift på 1554 kr från SL. Vi passerade olika spärrar in till Hötorget. Jag hade flera påsar i händer och tog fram min plånbok, blippade mitt SL kort med tillräckligt pengar på reskassa som vi under samma dag hade kontrollerat, då jag tankat på reskassan precis några dagar sedan. Jag hörde blippsignal ljud efter jag blippade kort, det lyste grönt och spärren öppnade, jag gick in. Min dotter blippade sitt kort och gick in. När vi var på pendeltåg visade kontrollanter att jag inte hade en giltig biljett vilket vi var chockade då jag blippade kort och spärren visade grön och öppnade. Kontrollanter menade att vi kunde be SL kundtjänst att titta på övervakningsfilmen för att styrka vår händelse och få boten avskrivas. Men SL kunde inte titta på övervakningskameror när vi kontaktade dem och deras samarbetare ISS vägrade att skriva av boten, och ärende ska nu skicka till tingsrätten. Min fråga är SL har fel med deras spärr och jag hade blippat kort och spärren lyste grön och öppnat för mig, men det hade inte registrerade på mitt SL kort, jag vet inte om det var deras spärr eller system som hade fel, är det värt att fortsätta på tingsrätten eller bara betala det? Trots att jag inte kan se vad jag gjorde för fel, och jag har min dotter som vittne, kan jag vinna det här? Om fallet drivs vidare till tingsrätten kan de titta då på övervakningskamerorna och styrka hela händelse då? SL skrev till mig att debitera kan se att det finns fel med deras spärr.

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Vad tråkigt att du fått en tilläggsavgift till följd av att spärren inte fungerade som den skulle. 

Gällande rätt

Huvudregeln är att tågkontrollanter får uttaga tilläggsavgift av resande som inte reser med giltig biljett (1 § Lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik). Detta gäller dock inte om avsaknaden av giltig biljett anses ursäktlig med hänsyn till ålder, sjukdom, bristande kännedom om lokala förhållanden eller annan omständighet (2 §).

Domstolschanser

Inför domstol skulle en kunna hävda att annan omständighet medför att avsaknaden av giltig biljett ska vara ursäktlig (2 § Lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik). Rätten är dock restriktiv vid tillämpning av undantaget. 

När domstolar tillämpar lagen utgår de ifrån hur hur gällande rätt tidigare har tillämpats. Finns liknande fall från Högsta domstolen, så kallade prejudikat, sedan tidigare kommer rätten tolka gällande rätt på samma sätt som Högsta domstolen gjort i det tidigare fallet. 

Med det i åtanke finns ett rättsfall från 2019 som togs upp i Högsta domstolen. I fallet hade resenären inte innehavt giltig biljett, varför denne fått en tilläggsavgift. Avsaknaden av biljett berodde på att resenären hade ett accesskort med ett för lågt saldo, vilket resenären menade att han inte var medveten om. Enligt resenären hade spärrarna öppnat sig när han skannade kortet. Högsta domstolen menade dock att det är resenärens egna ansvar att se till att han eller hon har en giltig resebiljett (NJA 2019 s. 414). Att spärrarna hade öppnats för resenären vid skannande av accesskortet utgjorde alltså inte undantag från utdelning av tilläggsavgiften. 

Om du skulle driva vidare fallet till tingsrätten så skulle fallet från 2019 beaktas som vägledande vid tingsrättens bedömning. Dina chanser att vinna ett sådant mål är alltså tyvärr låga eftersom omständigheterna är väldigt lika. Vad som anses som prejudicerande från 2019 års fall är att det är resenärens ansvar att denne har en giltig biljett. 

Med vänliga hälsningar

Amanda LaulumaaRådgivare