FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort30/06/2022

Vilka trafikregler gäller för elsparkcyklar?

Hej! Jag har en fråga gällande El-sparkcyklar. Jag är 26-år gammal och har haft B-körkort i flera år. Jag har nu införskaffat en elsparkcykel som går i max 20 km/h och med effekt på 750 watt. Frågan är, vad händer om jag blir stannad av en ganska petig polis med ork och koll på lagen? Får jag penningböter? Förlorar jag körkortet? Etc. Detta då denna elsparkcykel inte klassas som en cykel pga. de höga antalet watt den har. Mvh Anonym Obs. Jag vill inte att nu publicerar min mejladress.

Lawline svarar

Hej, 

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!


Jag kommer att gå igenom reglerna för elsparkcyklar utifrån vägledning från transportstyrelsen, vilket du kan hitta här. Definitioner av cykel och moped som jag kommer använda mig av nedan finns i 2 § i lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner


Det som är avgörande för vilka regler som gäller just din elsparkcykel är vilken typ av fordon den kan klassificeras som. Precis som du nämner kan inte din elsparkcykel klassificeras som cykel då den ligger över gränsen för den tillåtna motorstyrkan för en cykel. Därmed är frågan om din cykel kan klassificeras som ett annat fordon, exempelvis moped. Utifrån den information du uppgett ligger det närmast till hands att klassificera din elsparkcykel som en moped klass II. Då gäller samma trafikregler som för cyklar. Det råder även krav på att bära hjälm, det finns en åldersgräns på 15 år och ett krav på att inneha förarbevis för moped, alternativt körkort. Den som innehar en moped klass II ska även teckna en trafikförsäkring. 


Sammanfattning

I ditt fall kan troligen elsparkcykeln anses utgöra en moped i lagens mening. Då gäller samma trafikregler som för cyklar.  Du ska även teckna en trafikförsäkring. Därutöver finns åldersgräns samt krav på att inneha förarbevis. I ditt fall skulle det de sistnämnda kraven inte vara några problem eftersom du innehar körkort.  Dock kan jag inte garantera att just den elsparkcykel du har uppfyller kraven för moped klass II. Det säkraste sättet att ta reda på det är om du kontaktar det aktuella företaget som elsparkcykeln kommer ifrån.


Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!


Med vänliga hälsningar,

Isabella BrarRådgivare