Får man använda GPS på mobilen när man kör?

2021-05-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej :)Jag blev stoppat av polisen häromdagen för att jag använde min telefon vid färd med min bil som då jag använde bara GPS för navigation. Undrar då vad gäller det enligt lag gällande användningen av GPS på mobiltelefoner?Med vänliga hälsningar
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det är lagligt att använda telefonen för att kolla på en GPS medans du kör bil. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga finns i Trafikförordningen.Det är tillåtet att använda mobiltelefonen vid körning om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Det är dock inte tillåtet att använda telefonen på så sätt att man håller den i handen, enligt 4 kap. 10e § Trafikförordningen.Detta innebär alltså att du får använda mobilen som GPS om den inte är i din hand. Sätter du upp telefonen i bilen så är det okej men om du håller i den med din hand är det otillåtet enligt reglerna i trafikförordningen.Vänliga hälsningar,

Har man en skyldighet att rapportera sin ADHD diagnos till Transportstyrelsen?

2021-05-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har nyligen fått min ADHD diagnos men har inget körkort, har jag skyldighet att rapportera in det till transportstyrelsen? Va händer om jag inte gör det?
Madeleine Runesson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Körkortslagen reglerar frågor kring körkortstillstånd, jag kommer därför utgå från denna lag när jag svarar på din fråga. Först kommer jag att gå igenom mer detaljerat vad som gäller men det kommer även finnas en sammanfattning i slutet av texten.Har du en skyldighet att rapportera in din ADHD-diagnos till Transportstyrelsen om du inte har körkort?Eftersom du inte har något körkort sedan innan har du ingen skyldighet att rapportera in din diagnos. Däremot har läkare skyldighet att rapportera till Transportstyrelsen om hen finner att du av medicinska skäl skulle vara olämplig att ha körkort, under förutsättning att du har körkort (10 kap. 5 § körkortslagen).Har du en skyldighet att rapportera in din ADHD-diagnos till Transportstyrelsen om du skulle vilja ta körkort?När man söker om körkortstillstånd gör Transportstyrelsen en bedömning om köraren uppfyller de medicinska kraven för att få ha körkort. För personer med ADHD kan Transportstyrelsen kräva att köraren lämnar in ett läkarintyg för att visa status för diagnosen, men detta meddelar de dig om när du ansöker (10 kap. 6 § körkortslagen och Transportstyrelsens hemsida). I de allra flesta fall är det dock inga problem med att få körkortstillstånd om man har ADHD. Det är dock en bedömning som läkaren ska göra och högre krav ställs på tyngre körkortsbehörigheter (se 15 kap. Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125).SammanfattningDu har ingen skyldighet att rapportera in din ADHD diagnos till Transportstyrelsen, däremot kan läkare ha en anmälningsplikt. Transportstyrelsen kan även kräva ett läkarintyg av dig om du skulle söka om ett körkortstillstånd i framtiden.Jag hoppas du fått svar på din fråga! Annars kan du alltid höra av dig till oss igen.Vänligen

Körkortslagen: rattfylleri, spärrtid och alkolås

2021-04-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Blivit fälld för körkortslagen 5 kap 3 paragrafen 1b, 6 och 18. Vad innebär det?
Felix Höglund |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag tolkar din fråga som att du vill att jag går igenom vad de paragraferna handlar om.Körkortslagen 5 kap. 3 § handlar om när ett körkort ska återkallas, alltså när man blir av med körkortet. I 5 kap. 3 § 1b står det att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till rattfylleri enligt lagen om vissa trafikbrott 4 §, som beskriver var gränser går för rattfylleri.Körkortslagen 5 kap. 6 § handlar om spärrtid. Inom spärrtiden får inte ett nytt körkort utfärdas, även om du skulle klara förarprovet. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år.Körkortslagen 5 kap. 18 § handlar om vad en ansökan om beslut om villkor om alkolås ska innehålla. På Transportsstyrelsen hemsida står det att den som fått, eller riskerar att få, sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri så kan man få fortsätta köra ändå om man har ett alkolås installerat i bilen.Eftersom du bara skrev bestämmelserna och inte berättade närmare vad som har hänt är det svårt att säga mer än så. Du är välkommen att höra av dig igen om du fortfarande har frågor utifrån just dina omständigheter.Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga!Med vänliga hälsningar,

Gratis parkering mot p-skiva

2021-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej Jag parkera min bil för jag skulle in och handla. det står 2 timmars gratis parkering mot p-skiva, så jag la p-skiva synligt. när jag kommer ut har jag en p-bot på 500kr och på p-boten står det parkerat utan att telefonparkering är registrerad eller att giltig p-skiva finns. Hur kan jag bestrida det?
Sophie Amalie Böje |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!PARKERINGSANMÄRKNING ELLER KONTROLLAVGIFT?Innan du går vidare med att bestrida din anmärkning måste du säkerställa om det på anmärkningen står parkeringsanmärkning eller kontrollavgift. Polisen hanterar bara parkeringsanmärkningar som utfärdats på kommunal gatumark, inte kontrollavgifter som utfärdats på privat mark av ett privat parkeringsbolag. Överklaga till parkeringsbolagetFör bestridande av kontrollavgift får du vända dig till det privata parkeringsbolag som utfärdat avgiften. Vanligtvis finns det formulär för överklagan på parkeringsbolagets hemsida.Överklaga till polisenEtt bestridande av parkeringsbot görs till polisen. Detta görs enklast genom att du använder dig av en färdig bestridande-blankett som du kan hitta på polisens hemsida (HÄR). Du kan fylla i blanketten via din dator men du behöver skriva ut blanketten och skicka den fysiskt med posten. Adressen du ska skicka bestridandet till framgår av parkeringsboten. Såvida det inte finns någon mailadress på denna, så går det dessvärre inte att maila in ett bestridande. Glöm inte att du fortfarande måste betala parkeringsboten när du överklagar för att inte riskera bli skyldig förseningsavgifter om din överklagan skulle ogillas. Du kommer få tillbaka beloppet du betalat om din överklagan skulle gillas.Jag hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Vilka trafikregler gäller på parkeringar?

2021-05-02 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej! Har en trafikrelaterad fråga... När man kör på en lite större parkeringsplats finns det oftast en lite större väg in och sedan mindre "vägar" in till själva parkeringsfickorna. När du sedan skall lämna parkeringsplatsen måste man köra ut på den lite större vägen som leder ur från parkeringsplatsen. Vad gäller här- högerregel eller utfartsregel? Den lite ser "större" vägen på parkeringen har inga skyltar gällande väjningsplikt, inget vägnamn eller markerad mittlinje.
Maja Elken |Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du vill veta vilka trafikregler som gäller på en parkering där inga skyltar/vägnamn/mittlinje finns. Reglerna som är relevanta för att besvara din fråga finns i Trafikförordningen.Enligt 3 kap. 18 § Trafikförordningen är huvudregeln att alla förare har väjningsplikt mot det fordon som närmar sig från höger när två fordons kurser skär varandra, till exempel i en korsning. Det finns dock undantag från denna huvudregel, som när du kör på huvudled/motorväg enligt 3 kap. 21 § Trafikförordningen och om du kör i rondeller enligt 3 kap. 22 § Trafikförordningen. Högerregeln ska alltså alltid gälla om inget annat framgår genom skyltar/trafikljus etc.Så för att besvara gäller högerregel på parkeringen du beskriver då det inte framkommer andra regler i form av skyltar eller trafikljus.Vänliga hälsningar,

Blir jag av med mitt körkort om jag fått en varning tidigare?

2021-04-30 i Trafik och körkort
FRÅGA |Hej har fått en skriftlig varning på körkortet för precis 1 år sedan och idag fick jag fortkörningsböter med 14km/h för fort på 70 sträcka blir jag av med körkortet eller vad händer? kan även tillägga att jag behöver mitt körkort i jobbet Mvh
Cornelia Nilsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kommer först och främst redogöra för när ett körkort som huvudregel återkallas vid hastighetsöverträdelse, sedan hur jag tolkar din situation. Tillämplig lag är framförallt Körkortslagen (KörkL). Ett körkort återkallas på grund av hastighetsöverträdelse, om överträdelsen inte kan anses som ringa. (5 kap. 3 § fjärde punkten KörkL)Istället för att få sitt körkort återkallat, kan körkortshavaren få en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd (5 kap. 9 § KörkL)Frågan om överträdelsen anses som ringa besvaras inte i lagtexten, utan har istället bestämts genom praxis (prop. 1992/93:189 s 3-4). Enligt praxis så anses en hastighetsöverträdelse med 30 km/h skäl för återkallelse av körkortet och därmed inte ringa. Vid hastighetsbegränsning på 30 km/h eller lägre så anses ett överskridande med 20 km/h vara skäl för återkallelse. Dock bedöms varje fall för sig och även andra omständigheter (hur god sikten och väglaget var, trafiktätheten, om det var mycket människor i området osv.) tas i beaktande vid bedömning av det specifika fallet. Även behovet av körkortet för arbetet kan tas i beaktning. Om personen genom upprepade brott har visat bristande vilja eller oförmåga att rätta sig efter trafikens bestämmelser, så tas detta även hänsyn till (5 kap. 3 § tredje punkten KörkL).Din situationDu nämner att du körde 14 km för fort på en sträcka med hastighetsbegränsning på 70 km/h. Detta i sig anses som en ringa överträdelse enligt praxis och ger inte anledning för återkallelse av körkort. Dock nämner du att du 1 år tidigare fått en skriftlig varning på körkortet, vilket troligtvis kommer beaktas i bedömningen enligt 5 kap. 3 § tredje punkten KörkL. Om du fått en varning tidigare, kan det innebära en större risk för att körkortet återkallas denna gång, då praxis säger att nya trafikförseelser efter meddelad varning bör innebära att återkallelse av körkortet sker (prop. 1997/98:124 s 40-41).I slutändan är det Transportstyrelsen som bestämmer om ett körkort ska återkallas eller inte och för varje fall görs en enskild bedömning, där flera faktorer (som exempelvis behovet av körkortet i arbetet) beaktas. Därför kan jag inte göra en mer precis bedömning än det ovan. Hoppas detta gav dig någorlunda svar på din fråga. Om du har fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig igen till oss på Lawline. Det finns även möjlighet att boka tid hos en av våra jurister på www.lawline.se/boka. Vänliga hälsningar,

Har en viss person körkort?

2021-04-29 i Trafik och körkort
FRÅGA |Har NN körkort
Johanna Persson |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Mina utgångspunkterJag kommer att hänvisa till vägtrafikdataförordningen och tryckfrihetsförordningen (TF) i mitt svar till dig.Informationen finns i vägtrafikregistret hos TransportstyrelsenDu kan få veta om NN har körkort genom att vända dig till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen sköter vägtrafikregistret med information om vilka individer som har körkortsbehörighet (1 kap. 6 § och 2 kap. 1 § första stycket, andra punkten vägtrafikdataförordningen). Registrets innehåll omfattas som huvudregel av offentlighetsprincipen, vilket medför att du har rätt att ta del av informationen (2 kap. 1 § och 2 kap. 3 § samt 2 kap. 4 § TF).SammanfattningDu kan vända dig till Transportstyrelsen för att få veta om NN har körkort. På Transportstyrelsens hemsida finns det kontaktuppgifter till myndigheten.Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har fler funderingar så får du gärna skicka in en ny fråga till oss.Med vänliga hälsningar,

Förnya ett EU- körkort

2021-04-27 i Trafik och körkort
FRÅGA |Jag har en EU körkort och har upptäckt idag att den var giltigt till 01/4 2021. Kan jag ansöka för att byta den till ett svenskt körkort?
Philip Stocker |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! För att byta ett EES- körkort till ett svenskt krävs att körkortet är giltigt och att du är permanent bosatt i Sverige. Eftersom du har ett gammalt EU- körkort måste du förnya körkortet där du är bosatt, vilket jag antar är Sverige. När du förnyar kortet får du ett körkort i det nya standardformatet, oavsett om du har ett gammalt eller nytt körkort. Ditt nya körkort kommer att omfattas av de villkor eller begränsningar som gäller här i Sverige. När du förnyar ditt körkort måste du bevisa att du är bosatt i Sverige och uppfyller villkoren för körkortet.Om du har fler frågor eller något var otydligt, är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. Det finns även möjlighet att boka tid hos någon av våra jurister på lawline.se/boka.