FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort26/04/2022

Indraget körkort - prövotid

Hej! Min bror var ute och körde i bil varpå han tillsammans med sin kompis som cyklade bestämde att han skulle veva ner rutan på bilen, varpå kompisen höll sig i bilens fönsterkarm och således blev "skjutsad" framåt i högre hastighet. Som jag förstått det var detta på en 40 km väg och bakomvarande fordon tog bilder på händelsen. Min fråga är om detta kan utgöra allvarlig trafikförseelse som kan leda till att han ev. blir meddelad körförbud? Han har ju på ett sätt äventyrat trafiksäkerheten och man kan ju hävda att både han och kompisen var likgiltiga, eller? Att tillägga är att det inte är min brors bil utan vår pappas bil. Min bror är 18 år fyllda och har endast haft körkort i några månader (prövotiden är inte över).

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Så som jag förstår din fråga undrar du om din bror riskerar att bli av med sitt körkort på grund av hur han kört. Jag kommer först gå igenom vad prövotiden egentligen innebär för att sedan gå vidare till om din bror kan bli av med sitt körkort. Svaret på dina frågor kan hittas i lag om straff för vissa trafikbrott (TBL) samt körkortslagen (KkL).

Prövotid

Den som får ett körkort utfärdat har en prövotid på två år (KkL 3 kap. 18 §). Det enda prövotiden egentligen innebär är att om du under denna tid får ditt körkort indraget så måste du göra om såväl teori- som förarprov. Du bedöms inte hårdare av vare sig polisen eller Transportstyrelsen.

När blir man av med körkortet?

När Transportstyrelsen tar körkortet kallas detta för att körkortet ”återkallas”. Ett körkorts ska återkallas om körkortshavaren har gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik (KkL 5 kap. 3 § p. 1 a) eller om körkortshavaren genom upprepade brott visar bristande vilja att rätta sig efter trafikens regler (KkL 5 kap. 3 § p. 3). För att få körkortet återkallat måste en förare alltså göra sig skyldig till antingen en grov, eller flera lindriga trafikbrott. Detta gäller oavsett om brotten begås under prövotiden eller inte.

Kan din bror bli av med körkortet?

För att din bror ska bli av med körkortet måste alltså sättet han framfört fordonet på kunna klassas som grov vårdslöshet i trafik. För att så ska vara fallet måste han antingen visat grov oaktsamhet eller uppenbar likgiltighet för andra människors liv (TBL 1 § andra stycket). Huruvida någon olycka inträffat eller inte är utan betydelse, det enda man tittar på är sättet som fordonet framförts på.

I rättspraxis finns några exempel på grov vårdslöshet i trafik. Till exempel anses att köra mot rött i 130 km/h (NJA 1978 s. 251) eller att köra om i en kurva med skymd sikt (RH 1999:83) som grov vårdslöshet. I RH 2009:34 dömdes en busschaufför som somnat vid ratten för grov vårdslöshet i trafik vilket förmodligen berodde på dels att han var yrkeschaufför och därför bedöms hårdare, dels att hans beteende riskerade att orsaka alla passagerare allvarliga skador.

Din bror har kört i relativt låg hastighet och det enda felet med hans körning är att han låtit en cykel ”haka på” genom fönstret. Detta framstår enligt mig som lindriga överträdelser jämfört med exemplen jag nyss nämnt. Min bedömning blir därför att din bror inte kan dömas för grov vårdslöshet i trafik och därför inte heller bör bli av med körkortet.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar

William Nordstrand LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?