FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort29/06/2022

Ska man polisanmäla stulen elsparkcykel med motoreffekt på över 250 watt?

Hej Lawline! Jag låste fast min elsparkcykel utanför ICAbutiken idag, var inne 7-8 minuter och när jag kom ut var den borta, stulen. Efter att ha läst på lite inser jag att denna modell har en motorstyrka på 300 watt. 250 watt är övre gränsen för när den räknas som en cykel. Jag har alltså alltså åkt olagligt under ett år då jag egentligen behövt registrera som moped och därmed också behövt trafikförsäkring. Min fråga är nu om jag vågar polisanmäla stölden eller om det finns risk för strul med körkortet? Alltså att polisen kan anse att jag kört olovligt. Tror tyvärr det är kört med att få ersättning på hemförsäkringen av just anledningen ovan men skulle gärna anmäla för sakens skull.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt lagen om vägtrafikdefinitioner se 2 § cykel punkt 3-4 är det precis som du skriver så att en elsparkcykel utan trampor får ha en högsta motoreffekt på 250 watt och en topphastighet på max 20 km/h för att kunna definieras som en cykel och därmed omfattas som lös egendom i hemförsäkringens villkor. En elsparkcykel kan klassificeras som en moped klass II om motoreffekten inte överstiger 1 000 watt och motorn är konstruerad för en hastighet av max 25 km/h. En moped klass II ska inte registreras, utan ska istället vara typgodkänt enligt EU-gemensamma regler eller ha godkänts vid en mopedbesiktning. Med anledning av att den inte registreras går det inte heller att teckna en fordonsförsäkring för den typen av elsparkcykel, vilket innebär att just denna typ av elsparkcykel i dagsläget faller mellan stolarna försäkringsmässigt. Är motoreffekten och topphastigheten mer än så är den istället att klassificera som en moped klass I och ska då registreras och omfattas av en trafikförsäkring. 

Om din elsparkcykel klassificeras som moped II, vilket jag uppfattar att den gör, gäller samma trafikregler som för cykel. Du kan därför köra din tvåhjuliga moped klass II på cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står "ej moped", se Transportstyrelsens hemsida. Moped klass I får dock inte köras på cykelbana. 

När det kommer till att polisanmäla stölden rekommenderar jag dig att göra en polisanmälan. Såvida elsparkcykeln är att definieras som en moped klass II och det inte funnits ett specifikt vägmärke för moped där du parkerat elsparkcykeln kommer det faktum att det är en moped klass II inte påverka dig negativt. 


Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar, 

Alexandra MadsenRådgivare