FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort31/05/2022

Cyklisters väjningsplikt

Hej! Jag undrar vad som gäller när man som cyklist korsar en väg för att köra in på en cykelbana som går parallellt med vägen; som jag förstår det har man väjningsplikt mot trafiken på vägen, men gäller väjningsplikten också mot cyklisterna på cykelbanan som man kör in på?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din frågeställning!

En cykel räknas som ett fordon och därmed gäller reglerna för fordon i trafikförordningen även för cyklister, i vissa fall finns även särskilda regler för just cyklister. Enligt trafikförordningen gäller generellt att fordon ska väja för andra fordon som kommer från höger (3 kap. 18 § trafikförordningen), vilket vi i daglig mun kallar för högerregeln. Då jag ej finner några specialregler cyklister emellan tolkar jag reglerna som att högerregeln även gäller er cyklister emellan. Därmed bör du enligt min tolkning väja för de cyklister som kommer från din högersida på den cykelbana du cyklar in på. Det framgår även att i den mån det går ska cyklar cykla efter varandra, varav du bör lägga dig bakom den cykeln som är framför dig och inte bredvid den (6 kap. 1 § trafikförordningen), man får dock cykla i bredd om det kan ske utan fara eller olägenhet för trafiken. 

Min slutsats är således att du bör iaktta den "vanliga" väjningsplikten, högerregeln även för andra cyklister på cykelbanan du kör in på.  

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga, ifall följdfrågor uppstår är du välkommen att mejla mig elin.englund@lawline.se för ändamålet!

Med vänliga hälsningar, 

Elin EnglundRådgivare