återkallat körkort

Om man får omhändertaget körkort av polisen,skickas det elektroniskt till transportstyrelsen eller skickas det via post? Sen undra jag också om det är så att fall ett körkort blir omhändertaget och skickas till transportstyrelsen är det det datumet som skrivs in i transportstyrelsen fast polisen har tagit in det tidigare vill säga?

Lawline svarar

 Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisen får omhänderta körkort på plats vid vissa trafikbrott, men det är Transportstyrelsen som fattar beslut om att körkortet ska återkallas. När polisen omhändertagit ett körkort är det min uppfattning att polisen skickar körkortet fysiskt per post till Transportstyrelsen, ihop med en blankett om körkortsomhändertagande. 

När polisen omhändertagit körkortet får man från den stunden inte längre köra bil, den tiden räknas alltså från när polisen omhändertar kortet. Polisen kan i vissa fall meddela ett 48 timmars tillstånd att få fortsätta köra även utan körkortet, men annars gäller tiden för när man inte längre får köra, från tidpunkten polisen omhändertagit körkortet, och inte när Transportstyrelsen fattar återkallelsebeslutet. Innan de gör det, skickar de ut ett föreläggande till en, där man får möjlighet att yttra sig om återkallelsen. 

Efter yttrandet fattar Transportstyrelsen beslut, och då kan de antingen skriva av ärendet utan åtgärd, meddela varning eller återkalla körkortet med en viss spärrtid, från en månad till 3 år beroende på varför körkortet återkallats. Du kan läsa mer om Transportstyrelsens beslut på deras hemsida här

Jag hoppas du har fått svar på dina frågor! 

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning