Vad gäller vid fortkörning med 34 km/h när man har fått en varning sen tidigare?

Hej I juli 2020 blev jag stoppad av polisen när jag körde 10km för fort på 40vägen. Jag fick bot och en varning på 2 år. Själva varningen kom på brevlådan i september 2020.( långa köar) Några dagar sen blev mitt körkort dragen på grund av att jag körde 34km för fort på 40vägen( såg ej skylten och byn). Nu undrar jag…. Min varningsperiod ska sluta ju i september men då är det 2 år och 2 månader sen förra stop av polisen. Räknas det som ”inom 2 år”? Vad kan en förvänta sig i såna fall? Tack för hjälpen. Vh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag tolkar det vill du veta vad du kommer få för påföljd (eller varför du har fått ditt körkort återkallat) på grund av att du kört 34 km/h för fort, med beaktande av att du redan har en varning sen innan för att ha kört 10 km/h för fort. För att besvara din fråga kommer jag främst använda mig av körkortslagen (KörkL). Jag kommer dela upp mitt svar i olika delar för att göra det lättare att förstå och i slutet hittar du en sammanfattning. 

Vad är straffet för att ha kört 34 km/h för fort på en 40-väg?

En hastighetsöverträdelse kan i allmänhet ge böter, varning eller indraget körkort. Man kan bli av med sitt körkort om överträdelsen inte anses som ringa. (5 kap. 3 § fjärde punkten) Enligt praxis är en hastighetsöverträdelse med 30 km/h inte att anses som ringa och därför ett skäl för körkortsåterkallelse (prop. 1992/93:189 s 3-4). I ditt fall körde du 34km/h för fort och är därför över gränsen och enligt praxis kommer ditt körkort troligtvis att återkallas. Dock bedöms varje fall för sig själv och även andra omständigheter tas i beaktande vid bedömningen (ex. hur god sikten var, väglaget, trafiktätheten och hur mycket människor det var i området).

Vad har det för betydelse att jag har fått en varning sen tidigare? 

Enligt Transportstyrelsen är det stor risk att ditt körkort blir återkallat om du begår ett trafikbrott eller en trafikförseelse inom 2 år efter att du fått en varning, detta för att (som du säger) det enligt praxis inte kan beslutas en ny varning inom dessa två åren och varning är en mildare form av körkortsingripande. 

Har det i ditt fall gått två år sedan förra varningen?

Som jag tolkar det, fick du din varning i september 2020 och därav har det inte gått 2 år när du nu blev stoppad i 2022. Och även om din varning skulle ha börjat gälla när du blev stoppad i juli 2020, tolkar jag det som att det fortfarande inte har gått 2 år, då du nämner att du blev stoppad för några dagar sedan och denna fråga är skriven 1 juli (alltså enligt min tolkning blev du stoppad i juni). 

Sammanfattning

Som du nämner blev ditt körkort återkallat nu senast när du körde för fort, detta för att du körde 34 km/h för fort, och enligt praxis ska ett körkort återkallas om man kör 30 km/h för fort eller mer. Dock görs alltid en specifik bedömning i varje fall och därav kan jag inte säga med säkerhet att det var därför ditt körkort blev återkallat, utan varningen du har sen innan kan också ha påverkan på utfallet, eftersom det enligt praxis inte utdelas fler varningar för trafikförseelser inom två år och enligt mina beräkningar skedde dessa två fortkörningar inom två år från varandra. 

Hoppas detta gav dig svar på frågan! Om något är oklart eller du har fler frågor, är du välkommen att skicka in en ny fråga till oss på Lawline. 

Vänliga hälsningar, 

Cornelia NilssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”