Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?

2020-09-18 i Sekretess
FRÅGA |Har jag som målsägande rätt att ta del av förhörs protokoll?
Suana Tafic |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätten att begära allmänna offentliga handlingarRätten att begära allmänna offentliga handlingar är en grundlagsskyddad rättighet som återfinns i TF. Som huvudregel är alla allmänna handlingar offentliga, något som följer av offentlighetsprincipen. Du har alltså som person rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar; men det gäller inte om handlingen är sekretessbelagd och enligt lag inte får lämnas ut. Det finns alltså särskilda sekretessregler som kan begränsa rätten att ta del av allmänna handlingar. FörundersökningsekretessUnder en förundersökning råder förundersökningssekretess enligt 18 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen. Denna typ av sekretess råder om det exempelvis kan antas att ett utlämnande kan försvåra eller skada utredningsarbetet eller rättsprocessen. I vissa fall kan även förundersökningssekretess föreligga efter det att åklagaren har beslutat att lägga ner förundersökningen, vilket innebär att din rätt som målsägande att ta del av materialet kan begränsas då också. UndantagDäremot är det viktigt betona att sekretess inte gäller mot den som är part i ett ärende, utan utgångspunkten är att denne har rätt till insyn. 10 kap. 3 § offentlighet- och sekretesslagen och 23 kap. 18 § rättegångsbalken stadgar att sekretess inte gäller mot den som är part i ärendet utan denne har som utgångspunkt rätt till partsinsyn, vilket innebär att materialet kan få lämnas ut till denne även om det egentligen råder sekretess. Eftersom du är målsägande anses du dock inte vara part i målet under förundersökningsstadiet enligt offentlighets- och sekretesslagens mening. Detta innebär i sin tur att du inte har rätt att få insyn i förundersökningsmaterialet eller få det utlämnat. Däremot anses den misstänkte vara part i målet och kan därmed i vissa fall, oavsett sekretess, ha insyn i ärendet. Vad du kan göraEftersom vem som helst har rätten att begära att få ta del av förundersökningen kan du ansöka om att få ta del av förhörsprotokollet. Du vänder dig då till Polismyndigheten och de har då ingen rätt att fråga varför du vill se den eller vem du är. Polisen kommer antingen komma fram till att det finns känsliga uppgifter i materialet och därmed avslå din ansökan med stöd av reglerna i OSL. Eller så finner polisen att sekretess eller känsliga uppgifter ej föreligger och då kommer du kunna ta del av materialet.Hoppas att du känner att du fick svar på din fråga och att allt löser sig! Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Allt gott,