FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess28/10/2023

Hur går jag tillväga om en sekretessbelagd uppgift röjts?

Om socialtjänsten har brutit sekretessen och lämnat info till skolan om personliga förhållande, hur bör jag agera?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om hur du ska gå tillväga när du upptäckt att någon brutit sekretessen gällande en sekretessbelagd uppgift. Innan ett eventuellt agerande kommer på tal är det viktigt att fastställa huruvida uppgiften som röjts faktiskt är sekretessbelagd eller inte. Eftersom det inte framgår vad för typ av uppgift det handlar om eller andra omständigheter som gör att jag kan ta ställning till huruvida sekretess gäller eller inte så kommer jag utgå från att uppgiften är sekretessbelagd. I mitt svar nedan kommer jag därför endast att svara på vad du kan göra när du upptäcker att en sekretessbelagd uppgift röjts, och inte huruvida det faktiskt rör sig om en sekretessbelagd uppgift.


När någon röjer en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för en enskild har du som enskild rätt att anmäla händelsen. Att röja en sekretessbelagd uppgift är ett brott (20 kap. 3 § brottsbalken). Brottet faller under allmänt åtal. Det innebär att du ska anmäla brottet till polisen precis som du hade gjort om du utsatts för något annat brott.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000