FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess25/04/2023

Får personal på ett LSS-boende hälsa på deras patienter utanför arbetet?

Hej! Är det jag som ska komma fram och hälsa först, en psykolog som jag haft kontakt med för ett tag sen när jag ser den personen ute på stan, eller kan psykologen komma fram till mig? Min LSS personal verkar inte veta vad sekretess betyder. Att dem tror att dem kan komma fram och hälsa hursomhelst, till och med om jag skulle vara med en kompis? Om jag t.ex inte vill ha någonting med dem att göra när personalen inte jobbar. Kanske lite svår formulerat, men hoppas att ni förstår vad jag ändå menar.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tystnadsplikt inom vården

När det kommer till personal på inom vården så omfattas de generellt alltid av tystnadsplikt avseende deras patienter (Se exemeplvis 25 kap. Offentlighet och sekretesslagen och 15 kap. Socialtjänstlagen). När det kommer specifikt till LSS-boenden så framgår det av 29 § LSS att personalen inte får obehörigen röja uppgifter om sina patienters personliga förhållanden. Vad som menas med “obehörigen” i detta sammanhang är att det i vissa fall är okej att röja uppgifter om patienter. Det kan handla om att annan vårdgivande verksamhet behöver informationen, att uppgifterna krävs för en brottsutredning eller att patienten själv har röjt uppgifterna eller samtyckt till att uppgifterna röjs. Med “uppgifter om patientens personliga förhållanden” handlar det om personliga uppgifter som personalen har fått tillgång till genom sitt arbete, allt från namn och adress till funktionsnedsättning och ekonomiska förhållanden. Så vad som krävs för att personalen ska bryta mot tystnadsplikten är: 1. Det ska handla om en uppgift om en patients personliga förhållanden som personalen har fått tillgång till via jobbet, 2. Uppgiften ska ha blivit röjd, det vill säga kommit till någon annans kännedom, 3. Uppgiften ska ha blivit röjd "obehörigen", det vill säga utan tillåtelse.


Om vi skulle sätta det här i relation till ditt scenario så skulle jag säga att det beror på hur omständigheterna ser ut i det enskilda fallet. Skulle exempelvis LSS-personal komma fram till dig och dina kompisar på stan, iklädd arbetskläder och frågat om du sov bättre igår natt så skulle det nog vara att bryta mot tystnadsplikten. Skulle det istället vara så att personalen är iklädd normala kläder, hälsar snabbt och sedan rör sig vidare så är det förmodligen inte ett brytande av tystnadsplikten.


Det beror således mycket på omständigheterna i det enskilda fallet. Däremot ska personalen värna om din integritet, så om du känner att du inte vill att personalen ska vara i kontakt med dig utanför deras arbete tycker jag att du ska kontakta den som är ansvarig på boendet och göra den medveten om detta.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000