FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess31/08/2023

Får Socialtjänsten bryta mot tystnadsplikten?

Får socialtjänsten bryta tystnadsplikt till tredje part? Exempel: socialtjänsten berättade om missförhållanden till en kompis förälder.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga


Regler om hur Socialtjänsten ska förhålla sig till tystnadsplikt, vilket i lagen kallas för sekretess, finns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL), och det är denna lag jag kommer utgå ifrån.


Är det brottsligt om Socialtjänsten bryter mot sekretess?

Socialtjänsten har en lagstadgad tystnadsplikt, där det föreskrivs att sekretess gäller för en uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller närstående lider men, 26 kap. 1 § OSL. Det råder stark sekretess vilket innebär att Socialtjänsten inte får bryta mot denna om det  “inte står klart” att röjande av uppgiften medför att ingen lider men. Innebörden av att någon ska “lida men” är att det ska medföra ett mer påtagligt obehag och denna bedömning utgår alltid från den enskildes egen upplevelse. Uppgifter om missförhållanden i hemmet är uppgifter som typiskt sett faller inom ramen för sekretess såvida parterna inte har samtyckt till att uppgifterna lämnas ut.


Att bryta mot lagstadgad sekretess är ett brott, 20 kap 3 § Brottsbalken (BrB). Straffet är böter eller fängelse i högst ett år. Om det har skett av oaktsamhet är straffet böter och om det är ringa fall ska den som brutit mot sekretessen gå fri från ansvar.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga och om du undrar något mer är du varmt välkommen att ställa nya frågor!


Vänligen,

Elise EngströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”