FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess30/09/2023

Får man som lärare, enligt GDPR, mejla ut betyg till eleven om eleven själv godkänner det?

Får man som lärare mejla ut betyg till eleven om eleven själv godkänner det, enligt GDPR?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 


Jag uppfattar din fråga som att du undrar om man som lärare får mejla ut betyg till eleven om eleven själv godkänner det, enligt GDPR. 


Den reglering som aktualiseras är EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation, eller Allmänna dataskyddsförordningen. Denna reglering har ersatt den  personuppgiftslagen (PUL). 


Vad är GDPR?

EU-förordningen tar sikte på bland annat företags, myndigheters och organisationers behandling av  personuppgifter. Syftet med förordningen är att stärka den personliga integriteten och skydda enskildas grundläggande fri- och rättigheter, och särskilt skyddet av personuppgifter. 


Vad innebär en personuppgift enligt GDPR

En personuppgift är enligt GDPR varje uppgift genom vilken man kan identifiera en fysisk person, enligt artikel 4 i förordningen


Alltså i ditt fall, kan elevens personliga betyg identifiera vem eleven är. Eftersom elevens betyg är en personuppgift som tillhör denne kan eleven själv bestämma vem som ska ha tillgång till den och hur den får hanteras. 


En slutsats i ditt fall

Du bör alltså inte bryta mot GDPR genom att hantera din elevs betyg per mail eftersom denne godkänt det. 


Om du har fler frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss!


Med vänliga hälsningar, 

Josefine WendeliusRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000