FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess20/02/2023

Går det att få reda på vem som har polisanmäld dig?

Om man blir polis anmäld får man då reda på vem som gjort anmälan

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!


En polisanmälan utgör en allmän handling och ska således som utgångspunkt kunna begäras ut av vem som helst (2 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen). Däremot kan en polisanmälan omfattas av sekretess vilket innebär att hela eller delar av handlingen inte får begäras ut från en myndighet (3 kap. 1 § OSL). Sekretess regleras i offentlighet- och sekretesslagen som du kan hitta (här).


Sekretess på grund av förundersökning

När en polisanmälan har inkommit till polisen påbörjar polis och åklagare en förundersökning för att utreda anmälningen och se om något brott har begåtts och av vem och om detta kan leda till åtal (23 kap. 1 § Rättegångsbalken). Uppgifter som hänför sig till denna förundersökning är omfattade av sekretess och kan inte begäras ut (18 kap. 1 § OSL). Skulle det dock vara så att förundersökningen tillslut leder till att du blir skäligen misstänkt för brottet bryts denna sekretess för dig som är skäligen misstänkt (23 kap. 18 a Rättegångsbalken). I detta läge kommer du ha tillgång till alla uppgifter som hänför sig till förundersökningen, inklusive polisanmälningen och vem som har gjort anmälningen (förutsatt att personen har angivit sitt namn vid polisanmälningen).


Sekretess för att skydda den som gjorde polisanmälan

Även om förundersökningssekretessen hävs så kan uppgifterna om vem som gjorde polisanmälningen fortfarande vara skyddad av sekretess (35 kap. 1 § OSL). Detta är i situationer då “det inte står klart” att den enskilde och hens anhöriga inte kommer lida skada eller men om uppgiften röjs. Det finns däremot undantag till denna sekretess för dig som har blivit anmäld (35 kap. 8 a § OSL). Du som anmäld kan ha rätt att få veta vem som har gjort polisanmälningen om du har beaktansvärda skäl för din begäran och att det inte är av synnerligen vikt för anmälaren att information hålls hemlig (35 kap. 8 a § första stycket OSL). Vad som här avses med beaktansvärda skäl är att du behöver informationen för en annan rättstvist, exempelvis om polisanmälningen var felaktig och du vill anmäla personen för falsk beskyllning (15 kap. 7 § Brottsbalken). Att du bara vill veta vem som har anmält dig faller inte in under beaktansvärda skäl.


Sammanfattningsvis

Du har som utgångspunkt rätt till att få ut polisanmälningen i sin helhet då polisanmälningen är en allmän handling. Däremot så kommer den med störst sannolikhet omfattas av sekretess under förundersökningen. Skulle förundersökningen läggas ned, du blir skäligen misstänkt för brott eller att förundersökningen leder till åtal så hävs sekretessen och du kan begära ut handlingen. Även om sekretessen kring förundersökningen hävs så kan uppgiften om vem som gjorde polisanmälningen fortfarande vara under sekretess, i sådana fall måste du ha beaktansvärda skäl för att få ta del av informationen.


Hoppas du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Alexander MogrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000