Har polisen befogenhet att utföra alkotest på en person som bara står och mekar med sin parkerade bil?

2019-03-29 i Polis
FRÅGA |Har polisen befogenhet att utföra alkotest på person som mekar med sin PARKERADE bil?
Sebastian Näslund |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Poliser utför alkotest av en enda anledning=att sätta dit folk för rattfylleri (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). För att överhuvudtaget kunna bli dömd för detta brott kräver lagen att du ska anses "föra" ett motorfordon. Ordet "föra" i lagtexten innebär alltså att det måste ske någon form av förflyttning av fordonet från punkt A till punkt B. Ingen förflyttning=inget rattfylleri När man (som i din fråga) endast står och mekar med sin parkerade bil har man ju inte förflyttat fordonet. Således kan du inte heller, oavsett alkoholmängd i ditt blod, dömas för rattfylleri. Då polisen i detta fall inte har något brott att misstänka dig för, finns det ju heller ingen som helst anledning för polisen att göra ett alkoholtest. En polis har endast befogenhet att genomföra (kräva) ett alkotest om de misstänker dig för rattfylleri. Dock faller det ju här på att poliserna inte kan misstänka dig, då de inte sett dig förflytta bilen från A till B. Poliserna som tvingar dig till ett alkotest i detta läge måste ha missat det faktum att det inte är inte olagligt att vara full i Sverige. Om du vill stå och meka med din bil med lite jästa drycker i kroppen ska du faktiskt få göra det utan att någon polis ska komma och härja med en alkomätare. Således är alltså svaret att det bara är att meka på. En polis som bara sett dig stå och meka torde definitivt gå utanför sin befogenhet om denne kräver ett alkotest från dig. Det är själva förflyttningen av bilen som avgör om du kan bli dömd för rattfylleri, att endast meka i berusat tillstånd är inte olagligt.Trevligt mekande!

När får kustbevakningen stanna min båt?

2019-03-27 i Polis
FRÅGA |Vad kan kustbevakningen i Stockholms skärgård kräva samt vad är man skyldig att uppge för information om båt och förare om man blir stoppad, om man är nykter samt inte gjort något sjömässigt fel, ex fortkörning vid begränsning ( motorbåt under 9 meter)
Hugo Wimby |Hejsan och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Till och börja med har kustbevakningen rätt att stoppa en båt som är mindre än tio meter och som går långsammare än 15 knop om det finns en misstanke att föraren är påverkad av någon typ av berusningsmedel.Hur görs bedömningen av misstanke av påverkning? Kustbevakningens misstanke räcker för att kalla in en båt. Detta kan exempelvis handla om att kustbevakaren ser att båten lämnar sent på kvällen från en festlig tillställning.Bedömning huruvida kustbevakningen misstänker något rättfärdigas med att hålla hög säkerhet på sjön. Så i praktiken ställs det inte några höga krav för att bli inkallad för alkotest.Vad behöver jag visa upp när jag blir stoppad?Utifrån vad jag kan hitta krävs det varken uppvisning legitimation eller ett ägarbevis av båten. Det krävs dock att vid en överträdelse av reglerna som finns på sjön att kustbevakaren kan styrka din identitet för att utfärda en bot exempelvis. Det skadar därför aldrig att ha med sig ett id-kort på sjön. Jag skulle rekommendera dig att kontakta kustbevaknings kundtjänst för vidare svar på din fråga! De är hjälpsamma och kommer svara mer utförligt på din fråga! Kontaktuppgifter hittar du här. Hoppas du fått lite hjälp på vägen!Vänligen,

Skyldighet att identifiera sig inför en polisman

2019-02-28 i Polis
FRÅGA |HejUndrar om polisen har rätt att ta in någon till stationen för att man vägrar visa ID och att de säger att de misstänker att man döljer något när man vägrar visa ID. Anta också att polisen säger att man inte är misstänkt för något brott.
Megi Xukthi |Hej,Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Om en okänd person vägrar att uppge namn och hemvist eller om hands uppgifter om detta kan antas vara osanna kan personen häktas om den på sannolika skäl är misstänkt för ett brott (24 kap. 2 § Rättegångsbalken). Det framgår av din fråga att personen inte är misstänkt därför skulle inte den paragrafen bli aktuellt i fallet. Dock finns det ett antal andra bestämmelser som skulle ge polisen rätt att omhänderta en person som vägrar att identifiera sig. Om en okänd person anträffas av en polisman och om det finns särskild anledning att anta att han är efterspanad eller efterlyst och med stöd av lag skall berövas friheten vid anträffandet, får han omhändertas för identifiering, om han vägrar att lämna uppgift om sin identitet (14 § Polislagen). Vidare har man en skyldighet att överlämna körkort eller ID-handling om man framför en körkortspliktigt fordon och en bilinspektör eller en polisman begär det (3 kap. 15 § Körkortslagen). Utöver vad som ovan sagts, finns det ingen skyldighet per en person att identifiera sig inför en polisman. Med Vänliga Hälsningar,

vilken paragraf ger polisen rätt att tillträda lägenhet pga. misstänkt misshandel?

2019-02-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Om en granne anmälan in en misstänkt misshandel i en lägenhet, på vilken grund har polisen rätt att bereda sig tillträde till lägenheten? Vi här diskuterade att det inte är PL 20, utan snarare PL 21, då den som misstänkt misshandlas är oförmögen att tillkalla hjälp, alternativt gå in med Nöd (BrB 24:4). Vilken/vilka paragrafer är rätt och kan gälla?
Maria Simeonidou |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!I detta fall har ni rätt i att 21 § polislagen gäller, då den som misshandlas förmodligen är oförmögen att tillkalla hjälp. 20 § polislagen gäller husrannsakan och liknande åtgärder och 24 kap. 4 § brottsbalken om nöd är inte direkt relevant vad gäller polisens rätt att bereda sig tillträde till lägenheten. Den paragrafen som huvudsakligen gäller i detta fall är därför endast 21 § polislagen.Vänligen,

Kan jag tipsa polisen om brott anonymt?

2019-03-28 i Polis
FRÅGA |Hej , om jag och en annan vän vet att en av våra vänners sambo innehar droger och tar droger , troligtvis säljer också. Denna person säljer också stöldgods på blocket mm. Denna person har suttit inne flera gånger förut för samma typ av brott. Hur går vi tillväga om vi vill tipsa polisen men vill vara anonyma ? Måste vi vittna ? hur detaljerad informatipn måste man lämna för att polisen ska ta detta på alvar ? Vi vill inte säga våran vän men tycket så klart detta inte är okej! Mvh
Jennifer Embretsen |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om att tipsa polisen:Det går jättebra att tipsa polisen om man misstänker att någon har begått ett brott eller bedriver brottslig verksamhet. Polisen föredrar dock att den som tipsar inte är anonym, ofta kan ytterligare frågor vara nödvändiga, ibland långt efter tipset, då är det viktigt att polisen kan kontakta dig som tipsar.Det är dock ändå möjligt att tipsa anonymt. Helst vill polisen motta ditt tips via telefon på telefonnummer 114 14, men det går även att använda ett webbformulär som du finner här. Det är väldigt svårt att säga just vilken information som är viktig för polisen, du kan läsa mer om att tipsa här.Om att vittna mot din vän:I Sverige finns något som kallas allmän vittnesplikt. Det betyder att om du har hört eller sett något så är du skyldig att berätta om det. Det innebär att om polisen väljer att starta en förundersökning gällande er vän och det så småningom leder till åtal och en rättsprocess, kan det vara så att ni blir kallade som vittnen till huvudförhandling i tingsrätt. Då omfattas ni av den allmänna vittnesplikten och är skyldiga att vittna under vittnesed, vilket innebär att ni talar under straffansvar och kan åtalas för brottet mened om ni talar osanning. Med det sagt så är det inte säkert att ni kallas som vittnen även om det leder till åtal, vilka som kallas som vittnen är upp till åklagaren och försvarsadvokaten.Det kan vara jobbigt att vittna, speciellt om det gäller en vän. Det är viktigt att veta att det finns vittnesstöd på de flesta domstolar, som kan hjälpa till med stöttning om ni känner er oroliga och nervösa.Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.Vänligen,

Kan polisen gå in i min lägenhet utan husrannsakan?

2019-03-26 i Polis
FRÅGA |Hej! Vid ett missförstånd trodde en läkare att jag var självmordsbenägen och ringde polisen, vilka utan att knacka klev på i min lägenhet och vägrade gå ut. Som jag förstått behöver de husrannsakan eller misstanke om att jag var död eller medvetslös. Jag försökte inte ta mitt liv, då hade jag ju inte haft en vän på besök, vilket jag hade vid det tillfället. De delar upp oss och jag tvingades sitta i trapphuset (vill inte veta vad grannarna tror....), medan min vän blir utfrågad inne i min lägenhet. Det hela slutade med att de åkte, men gjorde de rätt? Att inte ens knacka, utan bara rusa in, och sen vägra gå när de ändå såg att allt var ett missförstånd? Känner mig himla kränkt i vilket fall, de verkade inte alls särskilt måna om mitt välmående... Är det här okej?Vänliga hälsningar
Lena Famulak |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Så som jag har tolkat din fråga, undrar du om polisen gjorde rätt i att kliva in i din lägenhet utan förvarning och utan husrannsakan, då de fått en orosanmälan från en läkare. Vad gäller husrannsakan, får en sådan ske när polisen har misstanke om att brott har begåtts (28 kap. 1§ rättegångsbalken), de får således bryta upp dörrar och ta sig in i lägenheter utan något särskilt tillstånd. Det är lätt att missuppfatta denna svenska bestämmelse med den amerikanska bestämmelsen om att poliser alltid bör ha tillstånd till husrannsakan innan de tar sig in i lägenheter. Då situationen var av allvarlig karaktär (det förelåg en risk för självmord) skulle jag bedöma att polisen agerade korrekt i detta läge. Det är även deras uppgift att utreda ifall det förelåg ett missförstånd, vilket de gjorde genom att separera på dig och din vän. Detta känns självklart tråkigt, och du kan vända dig till Polismyndigheten och göra en anmälan där du begär kränkningsersättning. Däremot, utifrån informationen som du har gett mig i frågan, skulle jag inte säga att denna anmälan skulle nå särskilt mycket framgång. Lycka till! Med vänliga hälsningar,

Ränta på beslagtagna pengar

2019-02-28 i Polis
FRÅGA |Hej! Jag har haft 10 000 kr i beslag hos polisen, i 4 månader. Och nu får jag tillbaka dom. Kan man få ut ränta på detta?
Claudia Lienert |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Det stämmer att polisen har i vissa fall rätt ta pengar i beslag. När beslaget har upphört har du rätt att hämta pengarna. Enligt min uppfattning så kan du bara hämta dina beslagtagna pengar. Med andra ord så kan du inte hämta ut mer än så, det vill säga du kan inte få ut någon ränta på det.Vänligen,

Handsprit i samband med blodprov

2019-02-27 i Polis
FRÅGA |HejJag blev stoppad i somras och fick blåsa i alkometer och den gav utslagJag fick då åka med o lämna blodprovIdag fick jag reda på att blodprovet visade 0.4 promilleJag är helt oförstående, jag hade inte druckit en enda droppe alkohol, det ända var en flaska alkoholfri öl till maten, sett var mitt på dagenKvällen innan hade jag druckit 2 st folköl så det kan ömöjligt ge utslag dagen efterMin fråga nuNär jag tänker efter nu, polismannen spritade sina händer medan han handskades med blodprovsröretKan handspriten ge utslag på blodprovetJag är till 110% oskyldig
Tora Odin |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline.Blodprovet och alkometernTyvärr kan jag inte uttala mig om huruvida handsprit kan ge utslag på alkometer eller blodprov, då det snarare är en teknisk/kemisk fråga än en juridisk. Vad bör du göra nu?Eftersom handsprit är alkoholbaserat förstår jag dock att du funderar över om det kan vara den som gav utslag på alkometern/blodprovet. Gällande alkometern råder jag dig därför att höra efter med någon som har koll på hur polisens alkometer fungerar. Förslagsvis kontaktar du polisen och hör där. Kan inte polisen själva svara tycker jag du ska fråga vilka mätare de använder sig av, och därefter kontakta företaget som tillverkar dem. När det kommer till blodprovet bör du nog även där kontakta polisen och fråga. Har inte den aktuella polisen du pratar med svaret, bör han/hon åtminstone kunna hänvisa dig vidare.Stort lycka till, och tveka inte att höra av dig om du har några fler funderingar.Vänligen,