FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis22/05/2022

Får polisen fotografera enskilda personers bilar och legitimation?

Hej! I anslutning till, men utanför, en militär anläggning i närheten av där jag bor finns ett joggingspår. Det här spåret används flitigt av både hundägare och motionärer. Ibland patrullerar ett militär(polis)fordon utanför anläggningen, på/runt det här motionsspåret. Min fråga: Vilken rätt har de att fotografera parkerade bilar, begära och fotografera av legitimation mm? Samt, vad reglerar deras hantering/registrering av sagda uppgifter? Har väl inga problem med att de gör det, vill bara veta vad som gäller, då de ibland har en ganska barsk och uppfodrande ton i sin kontakt med medborgarna. Vänligen, Per

Lawline svarar

  

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline! 

Enligt 11 § förordning (1980:123) med reglemente för militärpolisen är en militärpolis då den fullgör uppgifter som avses i 1 § förordningen att anses som polisman. Det innebär att det som gäller för polismän enligt lag och föreskrifter i dessa fall även ska gälla för militärpolismän. Enligt 1 § i ovan nämnda förordning anses de som polismän då de upprätthåller ordningen och säkerheten, förebygger eller avslöjar brott. Att patrullera utanför en militär anläggning faller in under att upprätthålla ordning och säkerhet varpå bestämmelser för poliser såsom polislagen och polisförordningen är tillämpliga. 

Angående fotograferingen är enligt 2:6 RF är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 

Enligt 10 § polisförordningen ska anställda vid polismyndigheten och säkerhetspolisen i kontakt med allmänheten med beaktande av omständigheterna agera så hänsynsfullt som möjligt, visa behärskning och uppträda på sätt som inger förtroende. Vidare ska enligt 8 § Polislagen vid verkställande av en tjänsteuppgift iaktta vad som föreskrivs i lag eller annan författning och enbart agera om det är proportionerligt eller behövligt. Handlingen ska således jämföras med nyttan av en handling. Om t. ex intrånget överväger det som man har att vinna på en handling ska den inte företas. Vidare ska åtgärder enbart företas om de är nödvändiga för att utföra vissa tjänsteuppgifter. 

I det här bör således polisen för det första ha god ton mot medborgarna och behandla alla med respekt. För det andra torde det inte anses vara proportionerligt eller nödvändigt att fotografera bilar, eller begära legitimation. Det brukar oftast ske i samband med t. ex kontroller som syftar till att hitta en efterlyst person eller på annat sätt förebygga eller bekämpa brott. Om det inte finns någon misstanke om att de som har parkerat bilarna utgör någon form av risk, eller det annars finns en anledning att tro att någon som kan utgöra fara för andra befinner sig i närheten föreligger inte skäl för att göra intrång i människors personliga integritet. 

Angående behandling av uppgifter kommer handlingar, ifall de förs till polismyndigheten att bli allmänna handlingar enligt 2 kap 4 § TF och 2 kap 9 § TF. Allmänna handlingar är i regel offentliga enligt 2 kap 1 § TF. Det gäller dock inte ifall de omfattas av sekretess. Enligt 21 kap 7 § OSL föreligger sekretess för personuppgifter varpå fotografier av legitimation inte får lämnas ut. 

För fotografierna av bilar föreligger dock ingen sekretess. Således har var och en rätt att ta del av dessa. 

För att sammanfatta bör således polisen ha god ton, samt inte fotografera bilar, legitimation såvida det inte föreligger ett berättigat skäl, t. ex att leta efter en förrymd brottsling. Personuppgifter omfattas av sekretess och får inte lämnas ut från myndigheten till någon annan. Bilderna på bilarna är dock inte skyddade, varpå de får lämnas ut.

Hör gärna av dig om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar,

Benjamin von Gohren

Benjamin von GohrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”