JO-anmälan

2016-11-08 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Kan ni berätta mig om man får anmäla någon som jobbar på en myndighet för tjänstefel om man till exempel svarar inte på email eller/och annars ge felaktiga svar?TackMvhJohn
John Edgren |Hej John och tack för att du vänt dig till Lawline! Anser man att en själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet så kan man klaga till Justitieombudsmannen (JO). Enklast görs detta genom ett speciellt formulär som finns på JO:s hemsida. Bifogar en direktlänk. www.jo.se/sv/JO-anmalanHoppas detta svarade på din fråga!

JO-anmälan sen handläggning

2016-02-03 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hejsan! Det är så att jag är en tjej på 20 år och gift med min man 28 juli 2015. Han hade intervju 21 oktober 2015 om uppehållstillståndet. Men vi har fortfarande inte fått något beslut eller information om att någon handläggare ens har tagit hand om hans ärende. Tycker det är jätte orättvist att vara ifrån sin man/fru i flera månader bara för att migrationsverket ej har tid med "vårat fall" p.g.a. asylsökanden! Hur och till vem kan jag vända mig om jag vill klaga på handläggningstiderna? jag har börjat studera och det går inte alls lätt med tanke på att man inte har den man älskar nära sig i och med att man är gift! Väldigt orättvist..
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag kan rekommendera dig att titta på ett annat Lawline svar, här. Det avser JO - anmälan som kan göras när man anser att statliga myndigheter behandlat ens ärende felaktigt. Den information du söker gällande "hur och till vem" står angivet i det svaret och även en länk till blanketten för JO-anmälan. Eftersom ert ärende är pågående har ni rätt att göra denna JO-anmälan. Däremot måste jag tyvärr säga att många gör JO anmälan mot Migrationsverket på grund av sena handläggningstider då det framgår av utlänningsförordningen att handläggningen får max ta 9 månader, se här. Som svaret var i den tidigare frågan ovan så finns det inte mycket Migrationsverket kan göra, då de redan har satt in och fortsätter att sätta in fler resurser och försöker klara av situationen med alla sökanden. Det som kan göras är att fortsätta att ringa Migrationsverket och även ta kontakt med en jurist som kan hjälpa till med ärendet. Om ni skulle vilja boka tid med en jurist, klicka här.Ni får gärna höra av er om ni har fler frågor. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Anmäla åklagare

2015-07-31 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hur kan man anmäla en åklagare ?
|Hej,Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline med Din fråga. Beroende på vad Du anser att åklagaren har gjort för fel så finns det olika sätt att anmäla åklagaren. Anser Du att åklagaren har begått ett brott vänder Du dig till Polisen och gör en brottsanmälan. Anser Du istället att åklagaren har behandlat Dig eller någon annan fel och brustit i sin tjänstutövning så kan du JO-anmäla åklagaren. JO granskar att myndigheter och dess tjänstemän arbetar i enlighet med de regler som styr deras arbete. Tänk dock på att anonyma JO-anmälningar normalt sett inte utreds. Du kan läsa mer om vad en JO-anmälan innebär genom att klicka här. Jag hoppas att Du fått svar på Din fråga.Med vänlig hälsning,

Långsam handläggning

2015-03-21 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Jag har sökt medborgarskap för mitt barn enligt 5 paragrafen för ett barn med svensk far. Handläggaren förhalar processen och kommer med dåliga anledningar till varför det tar tid. Om jag tycker att handläggaren brister i kunnighet och förhalar mitt ärende, medvetet eller omedvetet, vart ska jag vända mig och klaga?? Den tiden som är utsatt för att får ett beslut efter erlagd ansöakn har redan passerat.Tack på förhand
|Hej,Tack för din fråga!Handläggning av ärenden vid myndighet ska skötas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, enligt 7 § förvaltningslagen (https://lagen.nu/1986:223#P7S1). Detta krav ska följas av alla offentliga myndigheter och statligt anställda, däribland Migrationsverket och deras anställda, vid handläggning av deras ärenden. Angående Migrationsverket, brukar väntetiden för beslut om medborgarskap för barn ligga runt flera månader.Om du anser att Migrationsverket eller handläggaren har agerat felaktigt eller i strid med lagen vid handläggningen ditt ärende har du möjlighet att göra en JO-anmälan. Justitieombudsmannen (JO) ansvarar för övervakningen av offentliga myndigheters verksamhet. Om myndigheten eller tjänstemannen agerat felaktigt riktar JO kritik mot myndigheten och/eller tjänstemannen. JO:s beslut är inte bindande, men i praktiken brukar myndigheterna/tjänstemännen rätta sig efter beslutet.I ditt fall kan du anmäla Migrationsverket/tjänstemannen för långsam handläggning av ditt ärende i strid med förvaltningslagen. Migrationsverket har vid flera tillfällen fått kritik för långsam handläggning av sina ärenden.Mer information om JO-anmälan: http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/Hoppas svaret var till din hjälp!Med vänliga hälsningar,

Anmäla en åklagare

2016-10-20 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej! Fråga : Kan man anmäla en Åklagare! ?
Jens Ödman |Hej! Det stämmer, man kan anmäla en åklagare. Vart man ska vända sig beror på vad man vill anmäla åklagaren för. Om du anser att åklagaren har begått ett brott kan du vända dig till polismyndigheten och göra en anmälan där. Om du istället anser att åklagaren brustit i sin tjänsteutövning kan du vända dig till Justitieombudsmannen (JO) som har till uppgift att granska myndigheter och dess tjänstemän. Mer info om hur man gör en JO-anmälan hittar du här. Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att återkomma!Vänligen,

JO-anmälan, uppehållstillstånd

2015-12-16 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej!Min pojkvän är från Turkiet och vi fick avslag på ansökan om turistvisum pga. att de inte tror att han kommer återvända till Turkiet innan visumets utgång.Vi funderar därför på att söka uppehållstillstånd men som det ser ut idag så hamnar man ju i samma kö som personer som söker asyl i Sverige där väntetiden är 14-21 månader. Kan man JO-anmäla det efter att vi lämnat in ansökan? Jag tycker att det är orimligt att jag som svensk skattebetalare ska behöva vänta i upp till två år för att återförenas med min pojkvän.
Bassima Demir |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Du kan JO-anmäla om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende. Detta kan du läsa mer om här. Alltså kan du göra en JO-anmälan efter att du lämnat in en ansökan om du anser att du (eller någon annan) blivit felaktigt behandlad. Det du bör veta är att JO inte kan ändra en dom eller ett beslut. Din fråga rör däremot inte detta och därför går jag inte djupare in i det.För JO-anmälan kan du klicka här. Precis som du påpekar är handläggningen för de flesta anknytningsärenden vid tillfället 14-21 månader, enligt Migrationsverkets hemsida och därför kan tyvärr en JO-anmälan bli utan effekt. JO kan klaga på Migrationsverkets handläggning och om dem, bland annat, följer 7 § förvaltningslagen (där ärenden skall ske så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts) men i slutändan är detta något som sker på grund av den överbelastning som Migrationsverket utsätts för och deras brist på resurser. Frågan blir därför om Migrationsverket ens kan rätta sig efter JO:s klagomål och just därför kan JO-anmälan bli utan effekt. Men detta är såklart fortfarande en möjlighet och ovan har du länken till formuläret för JO-anmälan! Du kan även, efter er ansökan, ringa Migrationsverket ofta och fråga hur det går med ert ärende eller anlita en advokat som kan hjälpa er.Hör gärna av er om ni har fler frågor. Lycka till!Vänliga hälsningar,

Allmänna handlingar samt JO-anmälan

2015-05-18 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Hej,Jag skulle vilja veta vart man vänder sig om man misstänker att en polis har begått tjänstefel.Anledning till min fråga är följande: Jag och min sambo håller på separera just nu och har en ganska infekterad situation för vad gäller bodelningen. Jag har märkt att hon i sin bitterhet har börjat sprida rykten om mig och försöker ställa till problem för mig och mina barn i vårt privata liv. I och med det har hon begärd ut en kopia på en dom som gäller mig, vilket i sig är laglig i och med att domar är offentlig handling. Saken är dock att domen är mer än 5 år gammal och därför inte finns kvar i det datoriserade registret hos hovrätten men endast i pappersarkivet. Trots det har min sambo lyckats få fram det exakta numret på domen som det gäller. Själv hade hon inte kunnat lyckas med det på annat sätt än att bläddra i arkivet, i vilket fall hon inte hade behövt begära ut en kopia via email.Jag är därför säker på att hennes fd-sambo som är polis har tagit reda på exakt domnummer genom att göra en sökning på mig i polisens register, och sedan har informerad henne om det han har hittat. En sådan sökning bör dock vara olaglig i och med att jag inte är föremål för misstanke i något ärende idag. Att lämna sådan information vidare till en privatperson bör vara en än mer olaglig handling.Är det något jag kan göra?Jag skulle vilja göra en anmälan mot polisen i fråga. Hur går jag till väga?
Viktor Serbán |Hej Michael,Tack för att du vänder dig till Lawline för hjälp! Att begära ut allmänna handlingar från domstolar är som du säger regelrätt och utgör inte något brott. Det ska dock tilläggas att om en dom finns kvar hos exempelvis en Hovrätt kan man fortsatt vända sig till denne för att få tag information, t.ex. målnummer i ett gallrat ärende. Om domen finns kvar i fysisk form kan man alltså vända sig direkt till domstolen för att begära ut information kring denna, detta har en domstol skyldighet att bistå med (se serviceskyldigheten enligt Förvaltningslagen här: FL 4 §). Det räcker många gånger med ett personnummer eller annan specifik information för att de ska kunna göra en kortare utredning och kolla fysiskt i deras arkiv. Det finns alltså även denna möjlighet för att komma åt en gammal dom. Polisen själv gallrar sina register och bör således inte kunna se ärenden i misstankes/belastningsregistret ifall detta genomförts. Mer om dessa rutiner framgår här: MR/BR hos Polisen. Om det dock vore så att en tjänsteman, t.ex. en Polisman använder sina befogenheter till att missbruka dessa genom att söka på personer där det inte finns något aktuellt ärende skulle jag tro att detta kan räknas som tjänstefel om det på något sätt skadar personen i fråga. Jag kan dock inte med säkerhet fastställa detta då scenariot du beskriver är för hypotetiskt. Dessutom görs en sådan bedömning i utredningen av Justitieombudsmannen (JO).Skulle man alltså vilja anmäla en myndighet kan man vända sig till JO och göra denna. Mer om denna process kan du läsa här. Skulle du känna att detta är nödvändigt är det alltså hit du ska vända dig för att anmäla tjänstefel av Polisman och/eller Polismyndigheten. Hoppas du fått svar på dina frågor i ärendet. Med vänliga hälsningar,

JO-anmälan

2014-05-16 i Justitieombudsmannen (JO)
FRÅGA |Om en person anser sig orättfärdigt blivit utsatt för husrannsakan, eller någon annan handling, av polis - vart kan man vända sig för att klaga/göra en anmälan? Till polisen? Göra en anmälan till Jo eller JK?
|Hej!Om man anser sig felaktigt behandlad av en myndighet såsom polisen kan detta JO-anmälas. Enligt den s.k. JO-instruktionen (1986:765) ska JO tillse att lagar och andra författningar tillämpas korrekt i den offentliga verksamheten. Det händer att JO riktar kritik mot polisen på grund av felaktiga beslut, t.ex. om husrannsakan. Det kan sägas att förhållanden som ligger längre tillbaks i tiden än två år inte brukar utredas av JO. Mer information om vilka ärenden som JO tar emot och hur en anmälan görs finns här: http://www.jo.se/.Vänliga hälsningar