Långsam handläggning

FRÅGA
Hej!Jag har sökt medborgarskap för mitt barn enligt 5 paragrafen för ett barn med svensk far. Handläggaren förhalar processen och kommer med dåliga anledningar till varför det tar tid. Om jag tycker att handläggaren brister i kunnighet och förhalar mitt ärende, medvetet eller omedvetet, vart ska jag vända mig och klaga?? Den tiden som är utsatt för att får ett beslut efter erlagd ansöakn har redan passerat.Tack på förhand
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Handläggning av ärenden vid myndighet ska skötas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts, enligt 7 § förvaltningslagen (här). Detta krav ska följas av alla offentliga myndigheter och statligt anställda, däribland Migrationsverket och deras anställda, vid handläggning av deras ärenden. Angående Migrationsverket, brukar väntetiden för beslut om medborgarskap för barn ligga runt flera månader.

Om du anser att Migrationsverket eller handläggaren har agerat felaktigt eller i strid med lagen vid handläggningen ditt ärende har du möjlighet att göra en JO-anmälan. Justitieombudsmannen (JO) ansvarar för övervakningen av offentliga myndigheters verksamhet. Om myndigheten eller tjänstemannen agerat felaktigt riktar JO kritik mot myndigheten och/eller tjänstemannen. JO:s beslut är inte bindande, men i praktiken brukar myndigheterna/tjänstemännen rätta sig efter beslutet.

I ditt fall kan du anmäla Migrationsverket/tjänstemannen för långsam handläggning av ditt ärende i strid med förvaltningslagen. Migrationsverket har vid flera tillfällen fått kritik för långsam handläggning av sina ärenden.

Mer information om JO-anmälan: http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

Hoppas svaret var till din hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Justitieombudsmannen (JO) (35)
2020-07-31 Anmälan av polisen
2020-07-05 Vem kontaktar jag för att driva ett ärende mot socialtjänsten?
2020-06-30 Kan JO granska en kommunal politiker samt är det möjligt med anonym JO-anmälan?
2020-05-31 Kan jag anmäla polisen?

Alla besvarade frågor (82613)