Anmälan av en polis

var anmäler man en polis som missbrukat sin ställning

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga! 


Har du upplevt att du blivit felaktigt behandlad av en polis finns möjigheten att göra en s.k JO-anmälan, dvs en anmälan till justitieombudsmannen. Polismyndigheten är nämligen en av de statliga myndigheter som justitieombudsmannen utövar tillsyn över och således granskar att myndigheten och deras tjänstemän arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete. 


Klicka här för mer information om hur du gör en JO-anmälan. 


Utöver en JO-anmälan kan du, om du misstänker att polisen i fråga gjort sig skyldig till ett brott (t.ex tjänstefel), göra en polisanmälan. Med tjänstefel avses enligt 20 kap. 1 § Brottsbalk (1962:700) (BrB) att polisen uppsåtligen eller av oaktsamget, vid myndighetsutövning, genom handling eller underlåtenhet åsidosatt vad som gäller för uppgiften. Jag kan tyvärr med uppgifterna du givit inte avgöra huruvida det rör sig om ett sådant brott. 


Hoppas din fråga blev besvarad! 

Med vändlig hälsning.
Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitieombudsmannen (JO)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo