Behövs det en advokat för att anmäla en myndighet?

Hej behöver man ha en advokat för att göra en anmälan mot socialtjänsten till Ivo?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Inledningsvist så behövs det inte en advokat för att anmäla en myndighet. Om du har klagomål eller upplever att myndigheten har begått något fel ska I första hand vända dig med dina synpunkter till den verksamhet som klagomålet gäller. Verksamheter inom socialtjänsten har en skyldighet att hantera synpunkter inom ramen för sitt kvalitetsarbete.


Ett alternativ till att lämna ett tips till IVO är att fylla i en blankett med dina synpunkter. Tänk på att:

  • Framför synpunkten till verksamheten som klagomålet gäller.
  • Du kan inte vara anonym.
  • Anmälan blir en allmän handling.
  • IVO utreder inte alla synpunkter.

Synpunkter till IVO kan röra omständigheter som rör dig själv eller någon annan. IVO bedömer det inlämnade materialet och tar ställning till om det leder till att IVO inleder tillsyn. Du kommer att meddelas IVO:s ställningstagande via brev eller e-post.


Om IVO inleder en tillsyn efter att du lämnat in synpunkter får du ingen automatisk återkoppling om vad IVO beslutar i ärendet. Kontakta IVO:s registratur om du vill ta del av handlingarna i ett tillsynsärende.


Du hittar länken här! 


Jag hoppas dock att du fick svar på din fråga. Behöver du ytterligare hjälp, kontakta oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Alexander NejatiRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Justitieombudsmannen (JO)? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo