Hur får jag hjälp med att göra anmälan till IVO?

2018-07-19 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag behöver hjälp med att skriva ansökan till www.lov.se. Jag har haft fraktur, blivit opererat på Danderyd Sjukhus och fick infektion. Har opererats 5 ggr i onödan. Förförande sjuk och har värk och saknar känslan och har svårt att jobba med handen. Undrar hur mycket kostar att få hjälp
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!Jag utgår från att du i din fråga menar att du vill skriva en anmälan mot vårdgivaren hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Myndigheten har bra information på sin hemsida om hur du tipsar och anmäler. För att få stöd och svar på frågor kan du även vända dig till patientnämnden i din region. Patientnämnden gör ingen egen medicinsk bedömning och tar inte ställning till om rådgivaren gjort rätt eller fel. Syftet är istället att informera, beskriva, reda ut och förklara. Kontaktuppgifter för alla patientnämnder finns även de på IVO:s hemsida.Mitt råd till dig är att du i första hand läser igenom IVO:s hemsida. Förstår du inte vad som behövs via den informationen rekommenderar jag att du kontaktar Patientnämnden. Nämnden kan på ett pedagogiskt vis reda ut ditt ärende och förklara för dig vad du kan göra. Det är dessutom gratis att få stöd av Patientnämnden.Vill du hellre vända dig till en jurist kan du boka tid med någon av våra duktiga jurister hos Lawline. Vi tillämpar den lagreglerade timkostnadsnormen om 1 699 kr per timme, för vissa typer av uppdrag kan vi dock erbjuda fast pris. Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!Vänligen,

Misslyckad operation, rätt till ersättning?

2018-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Gjordes en halux " Steloperead främre led på stortå "oeration på vänster stortå för 1 år sedan. För ca 3 mån sedan började det kännas underligt och smärtsamt. Gick till läkare och dem röntgade tån. Konstaterade att skruven inte sitter fast och glappar, även ett glapp på ca 2 mm i leden, även stiftet som skull hjälpa till hade vandrat bort och lagt sig längs leden, dessa två missar var orsaken att jag hade smärta. Nu undrar jag om detta är ett ersättnings fall för så kallat misslyckad operation. Denna skada har tyvärr kostat lidande och onödigt med smärtlindring och tyvärr förlorad inkomst.
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man är missnöjd med vården ska man i första hand vända sig till den vårdgivare som har haft hand om vården för att ta upp vad man är missnöjd med. Om man inte kommer fram till en lösning varken med läkaren eller ansvarig ledning kan man vända sig till Patientnämnden.Patientnämndens förvaltning hjälper patienter och anhöriga att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården. Det kan exempelvis handla om brister i vård, behandling och kommunikation. Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som inte gör egna medicinska bedömningar eller tar ställning till om vårdgivaren har gjort rätt eller fel.I sista hand kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dit kan du vända dig om du anser att det begåtts allvarligt fel och att man inte fått den vård man skulle ha. Patientnämnden kan hjälpa en att göra en anmälan. IVO tar bara emot ärenden som är max 2 år gamla. Om man har skadats av offentlig vård kan man ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen. I så fall ska man vända sig till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (Patientförsäkringen LÖF). Enligt Löf måste patienten lidit av en patientskada. En patientskada är enligt patientskadeslagen när en patient drabbas av lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om rätt åtgärder hade utförts vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården. Huruvida du har rätt till ersättning är svårt för mig att avgöra då jag inte har alla detaljer och inte den kunskap som krävs. Utifrån den information du har gett låter det dock som att du skulle kunna ha möjlighet till ersättning. Hoppas du blir nöjd med svaret på din fråga!Med vänlig hälsning

När är sjukvårdspersonal skyldig att anmäla brott?

2018-06-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Är man som sjukvårdare eller ambulanspersonal skyldig att polisanmäla där ett brott misstänks ha skett när det kommer till sexuella brott?Dvs när inte den drabbade polisanmält det själv utan det är något som misstänks av personalen? Eller är det enbart den drabbades ansvar att upprätta en polisanmälan vid sådan förteelse?
Anja Bartholdsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline! Enda gången då sjukvårdspersonal har en anmälningsskyldighet är när personalen får vetskap om eller misstänker att ett barn far illa, se SoL 14 kap. 1§. Barn är den som ännu inte fyllt 18 år. Att det står misstänker i lagen betyder att anmälningsskyldigheten inträder tidigt och skyldigheten gäller såväl privat som offentlig verksamhet. Att man misstänker att ett barn far illa kan såklart bero på brott såväl som andra anledningar. När det gäller exempelvis sexualbrott skulle det kunna vara fallet att ett barn har utsatts för sexuella övergrepp av en vårdnadshavare.Vidare när det gäller specifikt misstanke om brott är sjukvårdspersonal inte skyldig att anmäla men lagen säger att personalen på eget initiativ får anmäla vissa brott till polis eller åklagarmyndighet (OSL 10 kap. 21 - 23 §§). Sjukvårdssekretessen är i dessa fall inget hinder. Det gäller exempelvis när barn under 18 år utsatts för sexualbrott eller vid> brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år (ex. våldtäkt)> försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, eller > försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i Smittskyddslagen 1 kap. 31 §.Hoppas du har fått svar på din fråga!Vänligen,

Ersättning vid patientskada

2018-06-26 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej. Jag undrar hur jag ska gå vidare med min sons fall?Lite kort ang denna händelse. Folktandvården gjorde en miss på min son vid 8-års kontrollen. Pga av denna miss så har min son gått igenom en tuff behandling i 3 års tid. Och nu när behandlingen är klar så får han en engångs ersättning på 1800:- från LÖF (skamligt) . Tandläkaren anmälde själv till LÖF när missen upptäcktes. Det jag skulle behöva hjälp med är att min son skall ha en högre ersättningen för sveda och värk. Jag talade idag men advokater i Örnsköldsvik men dom tar inte på sig detta.Hur går jag vidare? Mvh
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag kan tyvärr inte säga hur mycket ersättning du kan få utifrån din skada, utan jag kan endast svara på var du kan vända dig för att få en bedömningen av din patientskada och därifrån få en eventuell ersättning.Fördröjd/utebliven behandling som lett till förvärrad skada är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen.Eftersom den fördröjda/uteblivna behandlingen skedde under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget (folktandvården) omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Eftersom du redan har gjort en anmäl till Löf och anser att beslutet de har fattat i viss mån är felaktigt, kan du först och främst vända dig till din utsedda handläggare på Löf och fråga hur du kan begära ersättning för även sveda och värk. Den informationen har du rätt till. I andra hand kan du kontakta Löf:s klagomålsfunktion. Information om hur detta går till hittar du här.Lycka till!

Patient missnöjd med tandvården, vad kan man göra?

2018-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hejsan! Min mamma har gått till samma tandläkare I flera flera år och hon har alltid sagt att hon har så bra tänder och har heller aldrig haft nått hål knappt. Nu har hennes tandläkare gått i pension och hon har nu fått en ny tandläkare. Nu när hon har gjort en undersökning på min mamma så visar det sig att hennes tänder inte alls är så bra som tidigare sagts. Hon har början till tandlossning på flera tänder och måste nu dra ut flera tänder på grund ut av det här!! Hon är helt förstörd och vet inte vad hon ska göra. Eftersom hennes tidigare tandläkare påstått att hennes tänder alltid varit så bra så kom detta som en riktig smäll i ansiktet. Vad ska hon göra? Har inte en tandläkare skyldighet att kolla sånt och uppdatera sin patient om hur tänderna verkligen mår?Med vänlig hälsning, En bedrövad dotter
Lovisa Sidén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Om man är missnöjd med vården ska man i första hand vända sig till den vårdgivare som har haft hand om vården för att ta upp vad man är missnöjd med. Om man inte kommer fram till en lösning varken med tandläkaren eller ansvarig ledning kan man vända sig till Patientnämnden, Privattandläkarnas förtroendenämnd, Praktikertjänst beroende på om det är fråga om en privat eller offentlig mottagning eller om det är fråga om en mottagning som delvis finansieras av offentliga medel. Offentlig tandvårdSom tidigare har nämnts ska du i första hand vända dig till den vårdgivare som har haft om tandvården. Om du inte själv kan komma fram till en lösning kan du vända dig till Patientnämnden. Patientnämndens förvaltning hjälper patienter och anhöriga att lösa problem som uppstått i kontakten med hälso- och sjukvården samt tandvården. Det kan exempelvis handla om brister i vård, behandling och kommunikation. De kan däremot inte hjälpa till att bedöma om vårdgivaren har gjort något fel däremot kan de hjälpa till med kontakten. Privat tandvårdOm du inte är nöjd med de svar som kliniken ger kan du gå vidare till Privattandläkarnas förtroendenämnd. Har du varit hos en tandläkarmottagning verksam i Praktikertjänst och inte är nöjd med behandlingen, kan du vända dig till Praktikertjänsts Reklamationsnämnd. Nämnden kan bedöma både behandlingar och ekonomiska frågor, men tar inte ställning till anspråk på skadeståndOavsett om du har varit hos en privat eller offentlig mottagning kan du alltid anmäla skadan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Dit kan du vända dig om du anser att det begåtts allvarligt fel och att man inte fått den vård man skulle ha. IVO tar bara emot ärenden som är max 2 år gamla.Ekonomisk ersättningOm man har skadats kan man ha rätt till ersättning genom Patientskadelagen.Enligt patientskadelagen måste patienten lidit av en patientskada. Ersättningen som ges kan till exempel gälla fysiskt och psykiskt lidande, extra tandvårdskostnader och resekostnader som har uppkommit på grund av skadan samt förlorad arbetsinkomst. Däremot ersätts inte komplikationer som inte hade varit möjliga att undvika. Om det har skett i privat regi så ska du vända dig till det försäkringsbolag som mottagningen har, via Patientförsäkringsföreningen kan du få reda på vilket som är mottagningens försäkringsbolag. Är det fråga om en offentlig mottagning ska du vända dig till Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag (LöF)Du kan hitta mer information och hur du ska gå tillväga på Sjukvårdsupplysningens hemsida beroende på om det är en privat mottagning eller en offentlig. https://www.1177.se/Regler-och-rattigheter/Om-man-ar-missnojd-med-tandvarden/Hoppas du är nöjd med svaret på din fråga!

Ersättning vid patientskada

2018-06-30 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Jag vill anmäla Dr. Jag är känd patient på V.C med diagnos Kärlkramp.Den 2018 01.19 bokar en tid.Jag har sedan två veckor blivit andfådd bröst smärtor vid ansträngning.Två veckor försämrad andning.De berättar jag för Dr min kärlkramp och att jag är stentat fler år tillbaka.Jag skickas för lungor röntgen.18.01.22. DR ringer informera mig att allt är ok.Jag ställer en fråga till dr om det är ok !varför orkar jag inte gå 100m. svarar allt är ok.Jag bokar en tid den 10.02.27 Klinik.Under dagar som går min situation försämras.Bröst smärta kommer oftare.18.02.13 Jag besöker VC till ssk för diabetes.Jag berättar om min bröst smärta kärlkramp.Jag får ingen hjälp enkla råd om fisisk aktivitet.18.02.27 besöker jag K berättar för Dr. mina besvär med andning andfådd bröst smärtan.Dr beställer en arbets EKG på sjukhus.Arbetsprov EKG 18.03.19.Jag orkar cykla 5 min.Dr kardiolog konstaterar direkt att det finns förändringar i hjärtat.Jag flyttas till akuten sen är jag inlagt på kardiologen.18.03.22 görs en kranskärlsröntgen.Jag får besked om by-pass och har för tur för operation.Jag bedöms som livs hotande fall.10.03.30 är jag opererad.Hur tänkte Dr?mitt liv var i fara i flera veckor.Jag fick lida i flera veckor innan jag fick hjälp i sista ögonblicket.Jag kunde dö när som helst på grund av Mortes har dåligt kompetens.Jag vill kräva skadestånd.
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag kan tyvärr inte säga hur mycket ersättning du kan få utifrån din skada, utan jag kan endast svara på var du kan vända dig för att få en bedömningen av din patientskada och därifrån få en eventuell ersättning.Försenad/felaktig diagnos och medföljande smärta och förvärrade symptom är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen.Har den felaktiga/försenade diagnosen skett under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Till Löf kan du anmäla en patientskada via deras hemsida, den hittar du här.De privatpraktiserande vårdgivarna utan vårdavtal är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag och har en skyldighet att upplysa dig om vilket försäkringsbolag det är.Nästa steg för dig är alltså antingen att anmäla en skada till Löf, eller att ringa upp din privata vårdgivare och få information om vilket försäkringsbolag de har.Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid patientskada

2018-06-29 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag vill anmäla en skadestånd som drabbat min psyke. Tack vare min gamla vårdcentral. sedan halv år sen jag har haft problem med mina bihålor och hals. Jag fick sprina till dem fram och tillbaka eftersom jag fick massa antibiotika och medicin som inte hjälpte och jag blev bedömd med rökning beroende och förkylning. Jag tyckte det var oacceptabelt eftersom jag kände att det är nåt som inte stämmde i mina bihålor. Jag har åkt till akuten grund av mina smärtor. Hade haft ont och lidit i flera månader på grund av att dem var så oansvarsfulla. Istället för o kolla up det så sa läkaren att allt berodde på rökning. Efter dess bytte jag vårdcental och redan vid första besöket med min nya läkare, undersökte hon mig och skickade en remis till röntgenkliniken direkt. Röntgen visade att jag har cystor i bihålorna som gör att jag producerar otroligt mycket slem i halsen och vätska i bihålorna som gör att jag mår psykist dåligt med en kvävs känsla som håller på i flera månader. Hade svårigheter att gå till skolan och jobbet jag har lidit och lidit och min gamla vårdcentral ville inte hjälpa mig. Kände mig ensam och uppgiven. Därför vill jag göra en skadestånd anmälan på den vårdcentralen! Min fråga är hur ska jag göra det ? Vilken väg ska jag ta? Tack mvh/Klaudia.
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag kan tyvärr inte säga hur mycket ersättning du kan få utifrån din skada, utan jag kan endast svara på var du kan vända dig för att få en bedömningen av din patientskada och därifrån få en eventuell ersättning.Försenad/felaktig diagnos och felmedicinering är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen.Har den felaktiga diagnosen och felmedicineringen skett under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Till Löf kan du anmäla en patientskada via deras hemsida, den hittar du här.De privatpraktiserande vårdgivarna utan vårdavtal är istället försäkrade hos privata försäkringsbolag och har en skyldighet att upplysa dig om vilket försäkringsbolag det är.Nästa steg för dig är alltså antingen att anmäla en skada till Löf, eller att ringa upp din privata vårdgivare och få information om vilket försäkringsbolag de har.Med vänliga hälsningar,

Ersättning vid patientskada

2018-06-26 i Hälso- och sjukvård
FRÅGA |Hej! Jag gick in i väggen förra året, jag har jobbat restaurang de senaste 6 åren, men sena nätter och högt tryck slet ut mig tillslut. Jag hamnade hos läkaren och det enda de gjorde var att skjuta fram ett MADRS test och jag var "deprimerad" och skulle prompt äta antidepp enligt läkaren... Jag sade nej 3 gånger till dessa eftersom jag bara hört dåliga erfarenheter från människor i min närhet, men när inget annat alternativ gavs gick jag med på det. Jag blev SKITDÅLIG av dessa! Jag började visa aggressioner som jag aldrig tidigare haft, jag bryter ihop dagligen i panikångest, skriker svordomar så fort något går fel!Detta hände i maj förra året, efter flertalet besök hos doktorer som indirekt hånat mig för att jag säger att dessa piller gjorde mig värre, och inte gjort ett skit för att ta reda på mer, så byter jag sjukhus, ber dem ta alla prover de kan och det visar sig att mitt D-vitamin och B-vitamin var golvat! 9 månader, 5 jävla läkare med ett besök i månaden och INGEN TAR BLODPROVER PÅ MIG!!! Jag har gjort Löf anmälan på detta, men de lägger ner utredningen och anser att läkarna gjort rätt!? Jag har inte tagit mig ur sängen på ett år! Jag har fortfarande men efter medicineringen som jag aldrig tidigare haft! Jag sitter i en ekonomisk skuldfälla, där jag får leva på existensminimum med lika mycket lån varje månad! Snälla vad kan jag göra? Läkarsvinen har förstört mitt liv!
Filip Westling |Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!Jag kan tyvärr inte säga hur mycket ersättning du kan få utifrån din skada, utan jag kan endast svara på var du kan vända dig för att få en bedömningen av din patientskada och därifrån få en eventuell ersättning.Felaktig diagnos och felmedicinering är en patientskada som patienten kan få försäkringsersättning för. Bestämmelserna om b.la ersättning för patientskador hittas i patientskadelagen.Har den felaktiga diagnosen och felmedicineringen skett under behandling hos en vårdgivare som finansieras av landstinget omfattas du som patient alltid av en försäkring hos Löf, landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, vars uppdrag är att utreda och ersätta sådana patientskador. Även privata vårdgivare som har vårdavtal med ett landsting eller en region omfattas av denna försäkring. Eftersom du redan har gjort en anmäl till Löf och anser att beslutet de har fattat är felaktigt, kan du först och främst vända dig till din utsedda handläggare på Löf och fråga varför de lagt ner utredningen. Den informationen har du rätt till. I andra hand kan du kontakta Löf:s klagomålsfunktion. Information om hur detta går till hittar du här.Hoppas att mitt svar hjälpte!Lycka till!