Vad gör man om läkare skrivit ut narkotikaklassad medicin till någon med missbruksproblem?

FRÅGA
Om en psykiatrisk överläkare struntat i att göra en LVM anmälan till Socialen trots familj försökt få denne å göra det pga beroende patient som nästan dött, fått skador för livet, inte kunnat anmäla pga beroende och förstörd hälsa samt matad med narkotika recept trots vetskapen att patienten svävat mellan liv och död. Vid ett tillfälle hotar patienten ta livet av sig om han inte får mer benzodiazepiner. Överläkaren väljer förskriva mer, inte spärra in till beroende, per definition tjänstefel/inkompetens.Än värre var patienten 19 år gammal utan kunskap som matades med narkotika tills beroende uppstår i många år, dessutom överförskrivning och patienten får därefter utskrivet opiater som fentanyl plåster pga patienten är beroende och söker vård för smärtor som inte finns, dvs utvecklar s k "drug-seeking-behavior" , dessutom nästan som första hands val till en början som ledde till skador pga andningsdepression för att sedan få Oxycontin i flera år pga smärtor som inte finns och ej kontrołleras.Som en röd tråd där man blivit lurad och sen fått sitt liv förstört och levat i ett limbo under tortyr under 10 år.Är ju många läkare inblandade med tragiskt nog. Patienten försöker dessutom ta livet av sig flertal gånger med tabletter även utskrivna, men fortsätter matas med narkotika preparat av sin överläkare.Patienten har alltså inte kunnat göra anmälan pga minnesstörningar, förstörd hälsa och söker droger för patienten är sjuk. För sedan bli frisk på egen hand.Vad kan man göra?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga anser du att en överläkare begått felaktigheter dels genom att inte göra en LVM-anmälan, dels genom att skriva ut narkotiska preparat till en patient med missbruksproblematik.

Det som kan göras är en anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Anmälan får göras av den patient som saken gäller eller, om patienten inte själv kan anmäla saken, en närstående till honom eller henne (7 kap. 10 § andra stycket patientsäkerhetslagen). Som närstående räknas vanligen familj, sammanboende och annan nära släkt eller en mycket nära vän.

När anmälan kommer in till IVO görs en bedömning av om det ska utredas inte. Patientsäkerhetslagen styr vad IVO ska utreda. För att IVO ska utreda ett klagomål bör det lämnas inom inom två år från att händelsen inträffat. IVO får avstå att utreda klagomål som ligger längre bak i tiden än så (7 kap. 11 § fjärde stycket patientsäkerhetslagen). IVO kan besluta om att en läkare missbrukat sin förskrivningsrätt ska behörigheten dras in eller begränsas (8 kap. 10 § patientsäkerhetslagen). IVO kan även i vissa fall besluta om återkallelse av läkarlegitimation, om vederbörande varit grovt oskicklig vid utövningen av yrket, om hen gjort sig skyldig till ett allvarligt brott och om hen på annat sätt visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket (8 kap. 3 § patientsäkerhetslagen).

I det fall du beskriver förstår jag som att flera händelser ligger långt bak i tiden (10 år), varför det kan vara sannolikt att IVO inte granskar sådan anmälan. Om det däremot har förekommit händelser de senaste två åren är min rekommendation att göra en anmälan om IVO. Givetvis står det dig fritt att göra en anmälan även om äldre händelser, dock har IVO ingen skyldighet att utreda sådan anmälan. För att läsa mer om hur du gör en IVO-anmälan rekommenderar jag att du läser på myndighetens hemsida.

Om ni behöver mer hjälp av en av våra jurister eller om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig för ett kostnadsförslag och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (269)
2021-04-16 Kan jag själv välja vilket vaccin mot covid-19 jag får?
2021-04-06 Vad kan jag göra om jag får en felaktig diagnos?
2021-03-31 Kan jag välja vilket covid-19 vaccin jag ska ta?
2021-03-30 Får respiratorn stängas av?

Alla besvarade frågor (91260)