Kan jag ansöka om förstörande av journal?

FRÅGA
Hej!Om det står lögner och uppgifter som inte stämmer i ens journal kan man begära journalförstörning om det påverkar en psykiskt? Har hänt en vän till mig som fått reda på det genom psykolog och är psykiskt krossad och skadad på insidan.Med bästa hälsningar
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga regleras främst av patientdatalagen.

Förstörande av patientjournal

På ansökan av patienten eller någon annan som omnämns i en patientjournal får Inspektionen för vård och omsorg (IVO) besluta att journalen helt eller delvis ska förstöras. Förutsättningarna för detta är att:

1. Godtagbara skäl anförs för ansökan,

2. patientjournalen eller den del av den som ansökan avser uppenbarligen inte behövs för patientens vård, och

3. det från allmän synpunkt uppenbarligen inte finns skäl att bevara journalen (8 kap. 4 § patientdatalagen).

Detta är ett relativt högt ställt krav, varför myndigheten är restriktiv med beviljandet av denna typ av förfrågan. I det fall att du skulle få avslag på din ansökan till IVO så kan du överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol (10 kap. 2 § patientdatalagen).

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina Curan
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (235)
2020-10-02 ​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?
2020-09-30 Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?
2020-09-29 Samtycke vid vård av barn
2020-09-27 Vilken hälso - och sjukvårdspersonal omfattas av patientsäkerhetslagen?

Alla besvarade frågor (85162)