Hur gå vidare vid missnöje med vårdbeslut?

FRÅGA
Vår dotter har fått svåra skador av en gallstensoperation. Operationen medförde så svåra smärtor att hon svimmar, ambulanstransporttill akuten i karlstad är det som erbjuds.Gallstensoperationen gjordes i maj föra året, vårdcentral och andra har misskött smärtattackerna, vissa läkare på karlstad har teorier med ingethar gjorts.Under mera än ett års tid har dottern ( 2-barnsmor med ordnat förhållande jobbhus etc) vägrats adekvat vård.Vad kan hon göra ?Jag skriver för att få råd, men fortsättnigen får hon och hennes man ta över, justnu är de för nerkörda för att ta i detta.Min tanke är att hon i första hand måste få vård. En advokat som nafsari regionens plånbok kanske får dem att agera. Skadestånd ? det tar vi senare,det är inte prioriterat.Pengar är ( en sliten fras ?) inga problem.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Din fråga aktualiserar huvudsakligen lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (LSK).

Utredning

Enligt 1 § LSK ska det i varje region finnas en eller flera patientnämnder vars uppgift är att stödja och hjälpa patienter och deras närstående inom sjukvården. Av 2 § LSK framgår att patientnämndernas huvudsakliga uppgift är att på ett lämpligt sätt hjälpa patienter att föra fram klagomål till vårdgivare och att få klagomål besvarade av vårdgivaren. Patientnämnderna ska även bland annat tillhandahålla eller hjälpa patienter att få den information patienterna behöver för att kunna ta till vara sina intressen i hälso- och sjukvården och hjälpa patienter att vända sig till rätt myndighet. Patientnämnderna ska även enligt 7 § LSK göra Inspektionen för vård och omsorg (IVO) uppmärksam på förhållanden av relevans för myndighetens tillsyn.

Jag kan tyvärr inte ge någon konkret rekommendation avseende åtgärder ni kan vidta mot vårdgivaren eftersom jag inte har tillgång till mer information om ditt fall. Enligt min uppfattning är det lämpligaste alternativet för dig och/eller din dotter att vända sig till din dotters regions patientnämnd. Patientnämnden kommer inte bedöma om något felaktigt beslut fattats eller om något annat fel gjorts, men den ska ge er närmare information om hur ni kan bevaka din dotters intressen i det specifika fallet och hjälpa er att hitta rätt myndigheter att vända er till i olika frågor. Om ni vill framföra klagomål till vårdgivaren som nekat din dotter vård ska patientnämnden även hjälpa er med detta och verka för att ni får svar på ert klagomål. Patientnämnden ska även, om ni så vill, hjälpa er att få kontakt med vårdgivaren vilket förhoppningsvis kan ge er en förklaring till vårdgivarens beslut. Om patientnämnden bedömer att något fel kan ha begåtts i ert fall ska nämnden kontakta IVO som i sin tur kan välja att inleda ett tillsynsärende för att bedöma om något fel begåtts. Din dotter kan även välja att själv anmäla ärendet till IVO om hon anser att något relevant fel begåtts men patientnämnden inte gör det.

Handlingsplan

Min rekommendation till er är att kontakta din dotters regions patientnämnd och beskriva ert ärende i detalj för den. Nämnden ska därefter hjälpa er på de sätt jag beskrivit ovan, vilket förhoppningsvis kommer vara tillräckligt för att om inte annat ge er klarhet i varför vårdgivaren fattat beslut om att inte erbjuda din dotter vård. Eftersom nämnden är specialiserad på denna typ av frågor och dessutom inte kommer kosta er något rekommenderar jag att ni i första hand vänder er till den och inte till en jurist. Skulle nämndens hjälp vara otillfredsställande eller om de inte kan besvara frågor ni har bör ni överväga att anlita en jurist som kan utreda ert fall närmare. Detta är en tjänst som Lawline erbjuder via länken nedan.
https://lawline.se/boka

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hälso- och sjukvård (236)
2020-10-21 Provtagning för ADHD-medicin
2020-10-02 ​Hur får jag skadestånd pga. fel utförd operation?
2020-09-30 Vanprydande ärr - kan jag få ersättning?
2020-09-29 Samtycke vid vård av barn

Alla besvarade frågor (85360)