Får läkare ge vård till ett sjukt barn trots att dess vårdnadshavare motsätter sig det?

Om föräldrar nekar sitt barn akutsjukvård på grund av religiösa skäl har läkaren rätt att vidta åtgärder?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vård ska vara frivillig

Huvudregeln i svensk vård är att patienter har rätt att välja om de vill få behandling eller avstå (4 kap. 1-2 § patientlagen). Om patienten är ett barn ska barnets inställning till vården ges betydelse i förhållande till hens ålder och mognad (4 kap. 3 § patientlagen). Det är endast i ett fåtal situationer där vård får ges utan patientens samtycke, så kallad tvångsvård. Det är strikt reglerat när och hur tvångsvård ska bedrivas. Vårdnadshavare eller barnet själv kan inte avsäga sig tvångsvård.

Vårdnadshavares beslutsfattande över sina barn

Ett barns vårdnadshavare har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter vilket inkluderar beslut om vård. Ju äldre barnet blir desto mer ska barnet få bestämma själv (6 kap. 11 § föräldrabalken).

Barn som behöver akutsjukvård

Om ett barn behöver livräddande behandling som inte kan vänta och vårdnadshavaren motsätter sig det kan behandling ändå inledas av hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvården har en skyldighet att beakta barnets bästa (5 kap. 6 § hälso- och sjukvårdslagen). Om hälso- och sjukvårdspersonal misstänker att ett barn far illa eller att barnets behov inte tillgodoses har de en skyldighet att göra en anmälan till socialnämnden (14 kap. 1 § socialtjänstlagen). Om en påtaglig risk för barnets hälsa och utveckling föreligger kan socialnämnden besluta att tillfälligt tvångsomhänderta barnet för att säkerställa att barnet får den vård som behövs (2 och 6 § lag med särskilda bestämmelser om vård av unga).

Sammanfattning

Ja, läkare har både en rätt och en skyldighet att vidta åtgärder om ett barn är i behov av akutsjukvård.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”