Kan jag få ersättning från vården för att mitt barn tog livet av sig?

FRÅGA
Hej. Min dotter tog livet av sig nyligen pga brist på hjälp från både vårdpersonal och soc. Enligt polisen som hade hand om obduktionen sa till mig att jag kan söka skadestånd med tanke på allt som hänt, men hur ska jag gå tillväga? Tacksam för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Skadestånd från vården
Om man som patient drabbats av en personskada inom vården har man rätt till ersättning. Med personskada menas fysiska och psykiska men, och också dödsfall omfattas av begreppet. Förutsättning för att ersättning ska betalas är att skadan hade kunnat undvikas om vården i behandlingen av patienten gått tillväga på ett annat sätt (6 § patientskadelagen). Som anhörig har du därmed rätt till ersättning när en närstående dött på grund av fel i sjukvården.

Denna ersättning ska vidare vårdgivarens försäkringsbolag stå för (12 § och 13 § patientskadelagen). I fråga om offentliga vårdgivare är det försäkringsbolaget LÖF man ska vända sig till och göra en anmälan.

Rör det sig om en privat vårdgivare kan antingen vända dig till vårdgivaren och fråga vad de har för försäkringsbolag eller gå in på Patientförsäkringsföreningen och göra en anmälan, varefter de kan leta upp det rätta försäkringsbolaget.

Skadestånd från socialen
Utöver detta har man som enskild en rätt att enligt skadeståndslagen få en personskada ersatt om denna orsakats av en myndighets vållande vid myndighetsutövning (3 kap. 2 § skadeståndslagen). Problemet med det här alternativet är att du måste stämma kommunen i en domstol för att kunna få ut skadeståndet. Domstolsprocesser är förenade med kostnader som kan bli så höga att de kan "äta upp" det skadestånd man från början kräver, vilket därmed kan göra att hela poängen med stämningen går förlorad. Det här alternativet är därför inget att beakta i första hand.

Vänligen,

Pegah Fazli
Fick du svar på din fråga?